Nuunermut atatillugu naatsorsuutit 6

AALIANGIUSSAQ

Suliap saqqummiunneqarnera:

7. marts 2007-imi attartortup attartukkaminit nuunnerminut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutinut naatsorsukkat annertussusaat pillugit maalaarutaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup tiguaa. Attartortup misissuinermi nalunaarusiap, attartortup attartukkaminit nuunneranut atatillugu suliarineqarsimasup assilinera maalaarummut ilannguppaa.

Attartortup attartornini 1. januar 2005-imi aallartippaa, aammalu 30. maj 2006-imi attartukkani qimanniarlugu taamaatitsilluni nalunaaruteqarluni.

Attartugaq sulisunut inissiaavoq. Attartugaq qanoq angitiginersoq suliami takuneqarsinnaanngilaq.

Attartortup inissiamut iserterneranut atatillugu nalunaarusiortoqarsimanersoq pillugu paasissutissat pigineqanngillat. Attartortup 30. maj 2006-imi attartukkaminit nuunnerata kingorna 1. juni 2006-imi misissuinermut nalunaarusiortoqarpoq, tassanilu attartukkami suut suliassaanersut allassimapput. Misissuinermut nalunaarusiaq taamaallaat attartortitsisumit atsiorneqarsimavoq.

21. marts 2007-imi attartortup maalaarutaa attartortitsisumut oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq, aammalu 12. april 2007-imi akissuteqarnissamut nukingisaarisoqarluni. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allakkamini siullerni attartortitsisumut erseqqissaatigalugu attartortup attartorneranut atatillugu allagaatinit uppernarsaatinik attuumassuteqartunik nasseqqulluni qinnuteqaatigaa, tassungalu iserternermut atatillugu nalunaarusiap assilineranik immikkut ittumik qinnuteqarneq ilaavoq. Attartortitsisoq 20. april 2007-imi suliamut tunngatillugu akissuteqarpoq, tassanilu nalinginnaasumik iluarsaassinermut attartortumut akiligassanngortinneqartut eqqortumik annertussusilerneqarsimasut erseqqissaatigalugu. Attartortitsisup iserternermut atatillugu nalunaarusiap assilinera nassiutinngilaa.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliamik suliaqarnini 25. maj 2007-imi naammassivaa.

AALAJANGIINEQ

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi (attartortitsinermut peqqussut) § 84, imm. 1, nr. 7 naapertorlugu suliami aalajangiinissamut piginnaassuseqarluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isummerpoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasua ataatsimiititaliamilu ilaasortaq ataaseq isumaqarput, attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinermut akiliinissaq piumasarisinnaanngikkaa, taamaattumillu aalajangiinerup matuma illuatungeriinnut nalunaarutigineqarneraniit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini qularnaveeqqusiissut tamakkerluni utertinneqassasoq. Aamma qularnaveeqqusiissutaasoq sinnerlugu attartortoq akiliisinneqarsimappat, taakku aamma utertinneqassapput.

Ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaqarput, maanna tunngavissatut pigineqartut tunngavigalugit aalajangiisoqarsinnaanngitsoq.

Aalajangiineq nalinginnaasumik amerlanerussuteqartoqarneratigut pivoq. Taasinerit naligiinnerini siulittaasup taasinera aalajangiisuusarpoq.

Tunngavilersuut:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5-imi, 31. maj 2001-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi, attartortup iserternerata nalaani atuuttumi § 28, imm. 2 naapertorlugu attartortup iserterneranut atatillugu nalunaarusiornissaq attartortitsisup pisussaaffigaa, aamma inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi (attartortitsinermut peqqussut) § 79, imm. 2 naapertorlugu attartortup attartukkaminit nuunneranut atatillugu misissuinermut nalunaarusiornissaq attartortitsisup pisussaaffigaa.

Misissuinermut nalunaarusiaq misissuinermut atatillugu attartortumit attartortitsisumillu atsiorneqartussaavoq. Iserternermut atatillugu nalunaarusiunngitsoorneq aamma attartukkamit nuunnermut atatillugu nalunaarusiunngitsoorneq pineqaatissiissuteqarnissamik tunngavissiorneqanngillat, kisiannili pisut malillugit uppernarsaatissanut tunngatillugu soorlu inissiamit nuunnermut tunngatillugu attartortitsisumut ajoqusiisinnaalluni.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata aamma ataatsimiititaliami ilaasortap ataatsip oqaatigaat, suliami attartortup iserterneranut atatillugu nalunaarusiortoqarsimaneranut uppernarsaatinik saqqummiussisoqarsimanngitsoq. Aammalu misissuinermut nalunaarusiaq taamaallaat attartortitsisumit atsiorneqarsimasoq takuneqarsinnaavoq.

Attartortitsinermut peqqussummi § 77, imm. 3 naapertorlugu attartortup inissiaq attartukkani tiguneratut itsillugu utertittussaavaa. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata ataatsimiititaliamilu ilaasortap ataatsip attartortup minnerpaamik attartukkani tiguneratut itsillugu utertissimassagaa tunngavigaat.

Attartortitsisoq iserternermut atatillugu nalunaarusiunngitsoorsimammat, imaluunniit allatut iliorluni inissiaq iserterfigineqarnermini nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasoq uppernarsarsinnaanngimmagu, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasua ataatsimiititaliamilu ilaasortaq ataaseq isumaqarpoq, attartortup nalinginnaasumik iluarsaassinermut akiliisinneqarnissaanut tunngavissaqanngitsoq.

Tamatumunnga atatillugu neqeroorutit allattorsimaffiannik, attartukkami iikkat qilaallu katillugit 11.500 koruunit nalinginik qalipanneqarnissaannik imaqartumik attartortitsisup nassiussinera isumaqanngilaq. Taamatuttaaq attartukkamit nuunnermut atatillugu naatsorsukkanik, attartortup qaammatini 17-ini attartukkami najugaqarsimanera pissutigalugu nalinginnaasumik iluarsaassinerup katillugit 9.545 koruuninik akeqarnissaanik imaqartumik attartortitsisup nassiussinera isumaqanngilaq.

Ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaqarput, suliami aalajangiisoqassappat paasissutissanik sukumiinerusunik pissarsiniartoqaqqaartariaqartoq, ilaatigut attartortoq attartukkamit nuunneranut atatillugu misissuinissamut aggersarneqarsimanersoq paasiniarneqassalluni.

Scroll to Top