Nuunnermut atatillugu naatsorsuutit 2

AALIANGIUSSAQ

Suliamik saqqummiussineq :

Attartortoq 31. maj 2007-imi maalaarummik Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut saqqummiussaqarpoq. Attartortup attartukkaminit nuunnerminut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit amerlassusaat maalaarutigai. Attartortup maalaaruteqarnermut akitsuut 150 koruuniusoq 29. juni 2007-imi akilerpaa.

Attartortup attartornini 15. januar 2006-imi aallartippaa, aammalu 1. januar 2007-imi attartukkani qimallugu. Attartortup attartulernerani iserternermut atatillugu nalunaarusiortoqarsimanngilaq.

Attartortup 31. maj 2007-imi maalaarummini ilisimatitsissutigaa, iserternermini iikkat nalinginnaasumik iluarsaassinermut atatillugu qalipanneqarsimasut.

Attartortup attartukkaminit nuunnerata kingorna 20. februar 2007-imi misissuisoqarpoq, tassanilu attartukkamit nuunnermut atatillugu nalunaarusiortoqarpoq. Attartukkamit nuunnermut atatillugu nalunaarusiami attartortitsisoq kisimi atsiortuuvoq. Tassani ilaatigut inini arlalinni qilaat iikkallu qalipanneqartussaasut allassimavoq.

3. juli 2007-imi attartortup maalaarutaa attartortitsisumut oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq. Attartortitsisoq eqqaasinneqareerluni 26. august 2007-imi akissuteqarpoq. Iserternermut atatillugu nalunaarusiortoqarsimanngitsoq aammalu siusinnerusukkut attartortuusimasup attartukkaminit nuunneranut atatillugu nalunaarusiamik peqartoqanngitsoq attartortitsisup ilisimatitsissutigaa. Attartukkap allagaanut misissuinermi /attartukkamit nuunnermut atatillugu nalunaarusiaq I aamma II ilanngunneqarput.

Attartortitsisup akissutitut allagaa 26. august 2007-imeersoq 5. september 2007-imi attartortumut oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq. Attartortoq 11. september 2007-imi akissuteqarpoq, tassanili suliaq pillugu annertunerusumik paasissutissiissuteqanngilaq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliamik suliaqarnini 30. oktober 2007-imi naammassivaa.

AALAJANGIINEQ

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi (attartortitsinermut peqqussut) § 84, imm. 1, nr. 7 naapertorlugu attartortup inissiamit nuunneranut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinissamut aningaasartuutit annertussusaanut tunngatillugu aalajangiinissamut piginnaatitaaffeqarluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isummerpoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa, tassanilu ilaasortat isumaqatigiillutik aalajangerput, attartortup iserternermini inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasoq uppernarsarsimammagu attartortitsisoq nalinginnaasumik iluarsaassinermut akiliisitsinissamik piumasaqarsinnaasoq. Taamaattumik attartortup attartukkaminit nuunnerminut atatillugu nalinginnaasumik iluarsagassanut akiligassani akilertussaavai. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup tunngavigaa maleruagassat malillugit attartukkamit nuunnissamut atatillugu misissuinissamut aggersaasoqarsimasoq, aamma attartortoq attartukkamit nuunnissamut atatillugu misissuinermut peqataasimanngikkaluartoq.

Tunngavilersuut:

Attartortitsinermut peqqussummi § 47, imm. 2 naapertorlugu attartortup iserterneranut atatillugu nalunaarusiornissaq attartortitsisup pisussaaffigaa. Attartortitsinermut peqqussummi § 79, imm. 2 naapertorlugu attartortup attartukkamit nuunneranut atatillugu nalunaarusiornissaq attartortitsisup pisussaaffigaa. Attartortup iserterneranut atatillugu nalunaarusiortoqarsimanngitsoq suliami takuneqarsinnaavoq. Iserternermut atatillugu nalunaarusiunngitsoorneq pineqaatissiissuteqarnissamik tunngavissiorneqanngillat, kisiannili pisut malillugit uppernarsaatissanut tunngatillugu soorlu inissiamit nuunnermut tunngatillugu attartortitsisumut ajoqusiisinnaalluni. Kisiannili attartortup iserternermini inissiaq nutaamik qalipanneqarsimasoq oqaatigaa.

Attartortitsinermut peqqussummi § 77, imm. 3 naapertorlugu attartortup inissiaq attartukkani tiguneratut itsillugu utertittussaavaa. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinermini attartortup iserterneranut atatillugu nalunaarusiortoqarsimanngikkaluartoq, iserternermi attartukkap nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanera tunngavigaat. Tassani attartortup iserternermini inissiap nutaamik qalipanneqarsimaneranik uppernarsaanera pissutaavoq.

Scroll to Top