Malittarisassanik unioqqutitsineq2

AALIANGIUSSSAQ

Suliap saqqummiunnera:

Allakkatigut september 2008-meersutigut ineqarfimmi ileqqorissaarnissamik malittarisassat arlaleriarluni unioqqutinneqartarsimanerat tunngavigalugu attartornerup atorunnaarsinnera pillugu attartortup naammagittaalliuutaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allattoqarfiata tiguaa. Naammagittaalliuutip assilinera kiisalu sanilerisat oqaaseqaataasa assilineri attartortup allakkanut ilanngullugit nassiussimavai. Inissiami pineqartumi nipiliorsinnaatitaanerup saniatigut nipiliortoqarsimannginnera attartortup allakkani erseqqissarpaa.

Taassuma inissiaanit nipiliornermik ajoqusersuutaasumillu pissusilersornerit pillugit naammagittaalliuutit takkuttarsimasut B-ip juli 2008-mi aamma august 2008-mi allagaasigut attartortoq ilisimatinneqartarsimavoq. Nipiliornerup ajoqusersuutaanera pillugu attartortoq allaffigineqaqqippoq aamma ileqqorissaarnissamik malittarisassat pingajussaanik unioqqutinnerisa kingunerisaanik attartornerup atorunnaarsinnera pillugu attartortoq allaffigineqarpoq.

B-ip ilisimatitsissutitut allagaani juli 2008-meersuni ajoqusersuutaasumik nipilornermillu pissusilersorsimaneq saniliusup naammagittaalliiuutaa pineqarpoq. S S-ip nipiliortut pillugit pigaartua unnuk taanna inissiamit attartukkamit nipituumik nipilersorsimaneq nipiliortitsinerit annertussusilerneranni nipiliorsimaneq nalinginnartut taallugu nalunaarusiorsimavoq.

Ajoqusersuutaasumik nipiliornermillu pissusilersorneq pillugu mianersoqqussut august 2008-mi B-ip attartortumut nassiuppaa. Naammagittaalliuummi oqaatigineqaarpoq attartortoq qunusaarisutut pissusilersorsimasoq tamannalu naammagittaaliuummut pineqartumut aallarniutaasoq. Naammagittaalliuut mailikkut nassiunneqarsimavoq aamma naammagittaaliuummut tapersersuutaasumik uppernarsaammik allamik ilanngussamik nassiussisoqanngilaq.

Septemberimi unnuit ilaanni kiisalu septemberip ingerlanerata ilaani tallimariarluni nipiliorsimaneq pillugu nalinginnaasumik naammagittaalliuutit tunngavigalugit inissiamik attartornerup atorunnaarsinnera pillugu B september 2008-mi allakkanik nassiussaqarpoq.

Attartortoq oktober 2008-mi oqarasuaatikkut saaffiginninnikkut ilisimatinneqarpoq inissiap attartornerata atorunnaarsinneqarnera Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliarisinnaanngikkaa ileqqorissaarnissamulli malittarisassat unioqqutinneqarnerat pillugu suliat suliarinissaannut aalajangiisartut pisinnaatitaasut, takuuk § 84, imm. 1, nr. 5[2][1].

Attartortup inissiaq maj 2007-imi attartulerpaa taannalu attartornermik isumaqatigiissutip atorunnaarsinnissaa pillugu september 2008-mi allaffigineqarpoq attartortoq sapaatip akunneranik ataatsimik siumut ilimasaarinikkut inissiaq aniserfigissallugu killilerneqartoq. illoqarfimmi politiinut allakkatigut oktober 2008-meersutigut qinnuteqaatigineqarpoq akiliisitsiniartartoq ikiortigalugu attartortoq anisikkiartorneqassasoq.

AALAJANGIINEQ

Ileqqorissaarnissamik malittarisassat unioqqutinneqarnerannut atatillugu suliap aalajangiiffiginissaa pisinnaatitaaffigalugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, takuuk § 84, imm. 1, nr. 5.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa aamma ineqarfimmi ileqqorissaarnissamik malittarisassat arlaleriarluni unioqqutinneqartarsimanerat tunngavigalugu inissiamik attartornermut isumaqatigiissummik attartortitsisup atorunnaarsitsinera atuussinnaanngitsoq aalajangiullugu.

Taamaattumik attartortitsisup attartortoq imatut inississavaa soorlu inissiamik attartornermik atorunnaarsitsineq pisimanngitsoq. Aalajangiinerup uumap illuatungeriinnut nalunaarutigineranit ullut 14-it qaangiutsinnagit inissiami attartukkami attartortoq attartortitsisup iserterteqqissavaa.

Tunngavilersuut:

Nammagittaalliuut allakkanut juli 2008-meersunut tunngaviusoq attartortitsisumut ingerlatinneqarsimavoq nipituumik nipilersorneq nipiliortitsinerup annertussusilerani nalinginnaasumik nipilorsimanertut taallugu nipiortitsilluni pissusilersorsimanermut tunngavoq tamannalu S S-imit uppernarsarneqarsimavoq. Tamanna pillugu attartortoq ilisimatillugu allaffigineqarsimavoq tassanilu B-ip sakkortuumik erseqqissaatigaa ileqqorissaarnissamik malittarisassat malillugit inissiaqarfimmi eqqissisimaartoqassasoq ileqqorissumillu pissusilersortoqassasoq.

Naammagittaalliuut taama ittoq S S-imit nalunaarusiamik, politiit nalunaarusiaannik imaluunniit atsiornernik katersinermik imaluunniit tusaasimasut takunnissimasullunniit uppernarsaanerannik tunngaveqartussaavoq. Taamaattumik e-maili mianersoqqusisinnaatitaanermut tunngavigissallugu naammanngilaq.

Nipiliortitsinermik ajoqusersuutaasumillu pissusilersorneq tunngavigalugu allakkat september 2008-meersut attartukkamik atorunnaarsitsissutaapput. Allakkat atsiornernik katersisimanermik tunngaveqarput. Attartortitsisup attattortumut allagaani qanoq ilisukkut nipiorsimaneq nipiliortitsinerullu qanoq ittuunera taaneqanngilaq.

Naammagittaalliuut B-ip allagaanut augustimeersumut tunngaviusoq uppernarsaatitut isigineqanngimmat taannalu mianersoqqummut tunngavigineqarsinnaanngimmat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq attartornerup atorunnaarsiffigisaanik B-ip september 2008-mi allagaa sioqqullugu attartortoq mianersoqqussummik tigusaqarsimanngitsoq. Taamaattumik naammagittaalliuutit taaneqartut tunngavigalugit attartorneq pillugu isumaqatigiissutip atorunnaarsinnera atorsinnaassuseqanngilaq.

Taamaattumik naammagittaaliuuteqartoq imatut inissinneqassaq, tassalu attartornermik atorunnaarsitsineq pisimanngitsutut naatsorsuutigissagaa taamaattumillu tassani najugaqaannassalluni imaluunniit attartukkamut pineqartumut iverteqqinneqassalluni. Naammagittaaliuuteqartoq attartukkamut iverteqqinneqarsinnaanngippat naammagittaaliuuteqartoq attartornermut assingusumut ivertinneqassaaq.

Scroll to Top