Sarfamut uuttortaatip taarsernera

AALIANGIUSSAQ

Sarfamik atuinermut uuttuutip sivikitsuinnarmik atortussatut ikkunneqarsimasup qaammatini 18-ini iluameersumik taarserneqarani ikkusimatiinnarneqarnera pillugu naammagittaalliuutit Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup 9. marts 2012 suliaraa imatullu aalajangiilluni

AALAJANGIINEQ

Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq inissiaq pineqartoq aamma qanoq issusia eqqarsaatigalugit Inissiaatileqatigiiffik attartorneqartup illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalinisaata isumaginissaanut, tassunga ilanngullugit aserfallatsaaliineq iluarsaassinerlu qanoq ittut piumasarisaanersut, aammalu aserfallatsaaliuinermut atatillugu suliassaq qanoq pingaarnersiuffiussanersoq pillugit pisussaasoq.

Taamatuttaaq Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq sarfamik atuinermut uuttuutip sivikitsuinnarmik atugassap qaammatit 18-init sinnerlugit natermut iliinnarlugu inissinneqarsimanera isumannaatsumik aserfallatsaaliuinertut isigineqarsinnaanngitsoq.

Taamaattumik naammagittaalliuutinni taperserneqarputit.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut

Attartorneq pillugu isumaqatigiissut 31. maj 2002-meersoq.

Naammagittaalliuut 11. november 2011 ulloqartoq.

Inissiaatileqatigiiffiup nassuiaataa, allagaq pingaarneq qarasaasiarlu atorlugu allagaq 16. januar 2012-meersoq

Sarfamut uuttuutip sivikitsuinnarmik atugassap assingi pingasut.

Nassuiaat

Attartornermik isumaqatigiissummi takuneqarsinnaavoq inissiaq tigusimagit 1. juli 2002.

Naammagittaalliuutinni 11. november 2011 ulloqartumi allapputit sarfamut uuttuuteeraq taarserneqarsimasoq angisuumik. Sarfamut uuttuutip sikringeqarfiata aaqqinnissaa sapaatip akunnerisa marluk ingerlaneranni naammassisussaasimavoq. Kisianni qaammatit 18-init qaangiussimapput suli taarserneqarani, illillu nammineerlutit marloriarlutit Inissiaatileqatigiiffiup allaffianut saaffiginnittarsimagaluarputit kinguneqanngitsumilli.

Inissiaatileqatigiiffiup nassuiaataani allakkiaanilu pingaarnermi 16. januar 2012 ulloqartuni takuneqarsinnaavoq illit nassuiaasimasutit inigisanni sarfamut uuttuutit juni 2010-mi anginerusumik taarserneqarsimasoq, tamatumunnga pissutaalluni inissiamit qulinniittumit kusertarnera. Erseqqissarsimavat taarsiussaq sivikitsuinnarmik atasussaagaluartoq kisianni tassa ukioq ilivitsoq sinneraa atalluni. Naak illit nammineerlutit Inissiaatileqatigiiffiup allaffianut marloriarlutit saaffiginnittarsimagaluarputit, saaffiginnissutilli aaqqiivigineqarsimanngilaq.

Aamma Inissiaatileqatigiiffik allappoq inissiaqarfiup qalia misissorlugu aallartinneqarsimasoq, taamalu qaliap ilai ussiitsut iluarsaanneqarlutik, tamakkuusimammata kusertarnermut pissutaasut, taamaalillutik sarfap uuttuutaani sikring-it qaartaqattaartarsimallutik. Taamaammat utaqqiisaagallartumik aaqqiisoqarsimalluni. Taamaammallu sarfamut uuttuut angisooq taarsiullugu ikkunneqarsimalluni.

Kiisalu Inissiaatileqatigiiffik allappoq, Inissiaatileqatigiiffimmeersut ulloq 16. januar 2012 inissiamut ornigussimasut paasiniarlugu sarfamut uttuuteeraq inissiami ikkunneqassaguni ajussannginnersoq, pissutigalugu inissiami qullermi suli sikring-it qaartarmata.

Inatsisitigut tunngavigisat

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 45-mi allassimavoq Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Avammut kuuffiit, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikkiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit aalaakkaasut, illup iluani atortut il. il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikut pisoqalinikullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Naliliineq

Ineqarneq piullugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq Inissiaatileqatigiiffik pisussaaffigigaa inissiaqarfiup attartorneqartullu isumannaatsumik aserfallatsaalineqarnissaat, nutarsartarnissaat iluarsaattarnissaallu, tamakku ima akulikitsigisumik isumagisassallugit, nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarisassallugit. Tamakku allassimapput inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 45, imm. 1-imi aamma 2-mi.

Tunngaviatigut aserfallatsaaliuinermik suliassat qanoq pingaarnersiorlugit ingerlannissaat attartortitsisup nammineq aalajangissavaa.

Aamma Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq sarfamut uuttuutip sivikitsuinnarmik atorneqartussap qaammatit 18 sinnerlugit natiinnarmi inissisimanissaa isumannaatsumik aserfallatsaaliuinertut oqaatigineqarsinnaanngitsoq.

Taamatut naliliinermi Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa piffissaq qaammatinik 18-inik sivisussusilik qaliap iluarsaannissaanut imaluunniit sanilerisap inigisaani sarfamut atortulersuutit ajoquteqarnerannik misissuinissamut sivisuallaartoq.

Kiisalu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa Inissiaatileqatigiiffiup juni-mi 2010 sarfamut uuttuummik inigisanni ikkusimasumik taarsiisimanera, tassa ikkusimasumit annerusoq sivikitsuinnarmik atuuttussaq taarsiullugu ikkussimammagu. Inissiaatileqatigiiffik inissiaqarfiup qalianik misissuilluni, ussiinnersanillu iluarsaassilluni aallartissimavoq, ussiinnersat tamakku pissutaasimapput erngup qillaarneragut sikring-it qaarartarsimanerannut. Taamaammat pisariaqarsimavoq aaqqiigallarnissaq.

Naggataagullu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa Inissiaatileqatigiiffiup 16. januar 2012 oqaatigisimammagu ajoqusernermut pissutaasup paasinissaanut misissuinissaq pisariaqarsimasoq. Ajornartorsiut aaqqinneqarpat sarfamut uuttuut iluameersoq ikkunneqartussaasimavoq.

AALAJANGIINEQ

Inissiaatileqatigiiffik attartorneqartup isumannaatsumik aserfallatsaalinissaa isumagisimanngilaa.

Naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi § 86, imm. 7 malillugu naammagittaalliuummik itigartitsineq allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngortinneqarsinnaanngilaq. Attartortitsisup attartortullu akornanni saqitsaannerup eqqartuussisinut suliassanngortinneqarnissaa kissaatigineqarpat, attartortitsisumik eqqartuussisunut aggeqqusissut eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq. Tamanna aamma atuuppoq attartortitsisup aqutsinermik allaffeqarfianit allakkatigut attaveqarneq ingerlanneqarsimagaluarpalluunniit.

Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri Namminersornerullutik Oqartussanit kommuninillu inissianik attartortissisuusunit pingitsoorani malitassaapput, takuuk § 86, imm. 6.

Scroll to Top