Inissiami oquk

Aalajangiineq

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup isiginngilaa inigisap ilanngunneqarsimanerata allattorsimaffimmut oqummik eqqugaasimasut akornanniittoq XX-i pisussaajunnaarsinneqassasoq inimik attartortitsisuusup akisussaaffigisaanut aserfallatsaaliuinermik iluarsaaqqinnissamillu qaqugukkulluuniit pisussaaffigisaanut.

Tamannalu tunngavigalugu maalaarutinnut taperserneqarputit.

Nalunaajaat:

Attartornissamut isumaqatigiissummi erserpoq, inigisaq iserterfigisimagit ulloq 15. juuli 2010-mi.

Maalaarutinni ullulerneqartumi 3. februaari 2012-imi ilannguppat, siusinnerusukkut arlaleriarlutit saaffiginnittarsimasutit Inissiaatileqatigiiffik XX-imut inigisavit silaannalunnera tunngavigalugu. Inissiaatileqatigiiffiup sinniissuisa ukioq 2010-mi, upernaaq 2011-mi aammalu januaari 2012-ip aallartinnerani inigisat alakkarterpaat, tamarmillu oqariartuuteqarsimapput, Inissiaatileqatigiiffik XX-ip, inigisavit isikkua tunngavigalugu, piaarnerpaamik aserfallatsaaliinermik inigisannut pilersitsisoqassasoq. Taassumalli kinguneragut susoqaqqissimanngilaq.

Inissiaatileqatigiiffik XX-i ulloq 19. marsi 2012-imi paasissutissiivoq, arlaqartut sulisut Inissiaatileqatigiiffik XX-imeersut suliaq isumagisimagaat. Ajoraluartumilli taakkunannga suleqataasut marluk ingerlatsivimmiikkunnaarsimapput, tamannalu tunngavigalugu ilimanarluni, ilisimasat tunngaviusut tassannga aamma ilisimaneerussimassasut taakkua suliunnaarnerasigut. Ilanngulluguttaaq inissiaatileqatigiiffiup ilisimatitsissutigaa, inigisap misissorneqareernermi kingorna januaari 2012-imiit inissinneqarsimasoq tulleriissaarinernut inigisanut, oquup pinngorfianik annertunerusumik misissuinissamut. Taassumalu kinguneqartinneqarnissaa utaqqineqarpoq. Tassuunalu malginiarneqarsinnaalereerpoq maanna, inigisaq ilanngunneqarsimammat ataatsimoortumik aalajangersaafigineqarsimasunut oquup pinngorfianut misissugassanut ilanngullugu inigisanut. Piffissamik suli aalajangiisoqarsimanngilaq, qaqugumut inigisat aserfallatsaalineqassanersoq oquq tunngavigalugu.

Inatsisitigut tunngavilersuutit:

Erserpoq § 84, imm. 1, nr. 2-imi Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, 12. maaji 2005-imeersumi, ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat ilaatigut makkununnga tunngasut suliarisarai, isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaanullu tunngassuteqartut, naapertorlugu § 45.

Erserpoq § 45-imi inissianik attartortitsisarnermut peqqussummi, attartortitsisup pisussaaffigaa isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaalu. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiuppaa, Inissisaatileqatigiiffiup XX-ip pisussaaffini aserfallatsaaliuinissamut eqquutsissimanngikkaa.

Erserpoq inissianik attartortitsisarnermut peqqussummi, § 45, imm. 1 aamma imm. 2-imi, attartortitsisartoq pisussaaffeqartoq isumagisarissallugu, inissiaatip aammalu attartortinneqartut pitsaasuutinneqarnissaat atorsinnaasuutinneqassallutillu aammalu aserfallatsaalissallugit nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Taassumalu nassatarivaa, attartortup tamanna aallaavigalugu nammineq aalajangissagaa, suna pisariaqartoq aserfallatsaaliuinissamut iluarsaanissamullu aalajangissallugu aammalu qanoq aserfallatsaaliuineq tullerissaarinikut ingerlanneqassanersoq.

Attartortup paasippagu aserfallatsaaliuinissamut arlaatigut amigaateqartoqartoq, pisussaaffeqarpoq attartortoq alloriarneq pisariaqartoq alloriarfigissallugu, taamaasilluni akornutaasoq iluarsarneqassalluni.

Paasissutissiissutigineqartut tunngavigalugit, akerliliisimannginnerillu pissutaallutik, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup isigaa, inigisaq eqqorneqarsimasoq oquup pinngorarfianik taamaalilluni annertuumik paarinerlunneqaataasumik.

Ineqarnermut peqqussut imaqanngilaq allassimasutigut piffissarititamik killiliisumik qanoq sukkatigisumik akornutaasut iluarsarneqartarnissaannik, taamaattumik tunngavitsigut aallaaviusariaqarluni, attartortitsisoq piaarnerpaaq naapertorlugu pisariaqartinneqartumut iluarsiisariaqarluni.

Taamaattorli Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup akuersaarpaa, pissutsit taamatut inissisimatillugit, piffissamik atuinissaq pisariaqartinneqartumut attartortitsisuusunut atorneqartussatut piareersaatinut aammalu pitsanngorsaanissamik aalajangersimasunut amigaatinut, taakkununnga soorlu pineqartunut (oquup pinngorarfiinut) naapertuuttumik, inatsisilerinikkut pisussamik aalajangiisoqartinnagu paarsinerluinermik oqaatiginnittoqarsinnaaneq pilersinnagu.

Sulialli sivisuumik ingerlanneqarsimanera, 2010-mili pisimasoq, oqaatigineqartariaqarpoq ersarissumik, piffissamik sippuisimasutut piffissarititaasoq qaangermagu eqqartuussisulerinikkut killissarititaq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup taamaattumik pingaartissimavaa, 2010-miilli maalaarutigisarsimagakku inigisavit pitsaanngitsuunera. Inissiaatileqatigiiffiup ulloq 19. marsi 2012-imi nalunaarummini taperserpaa eqqortumik maalaaruteqarsimanerit. Taassumallu kinguneragut inissiaatileqatigiiffik ilassutissaasunik oqaaseqaateqarsimanngillat, inatsisilerinerup tungaasigulluunniit.

Inssiaatileqatigiiffik XX-i taamaattumik piffissaq piaarnerpaaq atorlugu aallartitsisariaqarpoq inigisavit oqoqarneranik aserfallaatsaaliissalluni imaluunnit allamik inigisavit assinganik neqerooruteqassalluni.

Aaalajangiineq:

Inissiaatileqatigiiffik XX-i pisussaaffimminik aserfallatsaaliisimanngilaq attartortitaminut akisussaaffigisani naapertorlugu.

Allattorsimaffimmut init oquup pinngorarfianik eqqugaasimasut akornannut inissiisimanerat Inissiaatileqatigiiffik XX-ip pilersitaanut pisussaaffiliinngilaq inissiaatileqatigiiffimmut pinngitsuutitsinissamik qaqugukkulluuniit atuutsinneqartumut attartortitsisartut akisussaafigisaannut aserfallatsaaliinernut iluarsaaqiinissanullu tunngassuteqartunut.

Inissiaatileqatigiiffik XX-i taamaattumik maannakkorluinnaq pilersitsissaaq oquup pinngorarfianik aserfallatsaaliissalluni inigisamut imaluunniit inigisavit assigisaanik neqeroorfigalutit.

Taamaattumik maalaarutinnut taperserneqarputit.

Aaliangiinermi peqataapput: Innuttaasoq B, Innuttaasoq C, Innuttaasoq D kiisalu Innuttaasoq E.

Aaliangiussaq akerliusoqarani akuerineqarpoq.

Maalaaruteqarnissamik ilitersuut:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiinera allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq, naapertorlugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersoq ineqarneq pillugu kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq. Kissaatigineqarpat aaqqiagiinngissut attartortitsisut aammalu attartortut akornanni ingerlateqqinneqassasoq nunatta eqqartuussiviannut, sassaqqusissut attartortumut tunniunneqassaaq eqqartuussiveqarfimmut. Tamannalu atuutsinneqarpoq naak attaveqatigiittarneq,il.il. pisimassagaluarpataluunniit attartortup allaffissornikkut suliffeqarfiutaatigut.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai pituttuisumik atuutsinneqarput namminersorlutik oqartussanut aammalu kommuninut attartortitsisartunut inissianik, naapertorlugu § 86, imm. 6.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata ilitsersuisarfia ammasarpoq oqarasuaatikkut saaffiginnittunut sisamanngornikkut nal. 14-15 akornanni oqarasuaat 368000.

På klagenævnets vegne

Innuttaasoq F

Formand for boligklagenævnet

Kopi til Boligselskabet D

Inatsisit tunngaviusut:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersoq

§ 45. Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Imm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Imm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

§ 84. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut suliarisarpai:
1) Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, tak. § 28, imm. 2.
2) Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, tak. § 45.

Scroll to Top