AMK-mut nalunaarsimannginneq pissutigalugu maalaaruteqartoq pisortanit ikiorsiissutinik pisinnaajunnaartoq

Sags nr. 2011-049960

Kommunip apriilip 14-ani 2011 pisortanit ikiorsiissutinut tunngatillugu aalajangiinera pillugu apriilip 28-ani maalaarutit, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup februaarip 15-ani 2013 suliaraa imalu aalajangiivigalugu:

Aalajangiineq

Kommunip aalajangiinera eqqunngimat allanngortinneqarpoq.

Taamaakkaluaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup naliliinera naapertorlugu pisortanit ikiorserneqarnissamut piumasaqaatit eqquutsinneqanngimmata, maalaarutit ilalerneqanngilaq.

Suliaq pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15 novembarip 20-ani 2006-imeersoq pisortanillu ikiorsiissutit tunniunneqartarnerat pillugu, iliuusissatut pilersaarutit, sulisinnaassuseq il.il. pillugit Naaminersornerullutillu Oqartussat peqqussutaat nr. 4 marsip 15-ni 2007-imeersoq tunngavigalugit aalajangiivigineqarpoq.

Nassuiaat:

Kisimiittuusutit sisamanillu meeraqartutit taakkunanngalu pingasut 18-it inorlugit ukioqartut ilisimatitsissutigineqarpoq. Sapaatip akunneranut nal. akunnerini arlalinni sulisarputit qaammatillu naanerani nal. ak. qassit sulisimanerit tunngavigalugu akissarsisarlutit.

Kommunip naatsorsuutai naapertorlugit suliffissarsiortutut naqitsisarsimanngilatit. Taamaammallu suliffissarsiortutut inissisimanak.

Allattugaatini suliffissarsiortutut inissisimannginnissat pillugu paasissutissanik pissarsiassaqanngilaq.

Marsip 31-ani 2011 akissarsiavit allagartaa naapertorlugu, marsip aallaqqaataaniit 23-ata 2011 tungaanut 5.100,50 koruunit marsip 31-ani tiguneqarsinnaasut akissarsiaraatit.

Kommunip apriilip arfernani 2011 naatsorsugai naapertorlugit piffissami naatsorsuivimmi marsip aallaqqaataaniit 23-anut 2011, 1356,76 koruuninik pisortanit ikiorsiissutisivutit.

Apriilip 14-ani 2011 aalajangiinermi inunnik isumaginnittoqarfiup naliliinera naapertorlugu, ullut suliffitit 21-iunatik 23-iummata naatsorsuineq eqqortuusoq Kommune-p nalunaarfigaatit. Kommunittaaq februaari qaammat naatsorsukkat februaari aallaqqaataaniit 28-ata tungaanut naatsorsugaammata, taamaammallu aningaasanik sinnilinnik tunineqarsimanerpit eqqortuunnginnera innersuussutigaa.

Aalajangiineq tunngavilersuuteqanngilaq inatsisitigullu aalajangersakkanik tunngavigineqartunik innersuussisoqarsimanani.

Apriilip 24-ani 2011 maalaarummi kisimiittuunerit sisamanillu meeraqarnerit ilisimatitsissutigaat. Naatsorsuereernikkut tapiifigineqartarputit. Qaammatip naanerani aatsaat aningaasanik pissarsisarnerit akuerisinnaanngilat. Inunnik isumaginninnermi siunnersorti qaammatip 23-ani naatsorsuisarpoq qaammalli naagaangat aatsaat aningaasanik takusarputit.

Inatsisit tunngaviusut:

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5 novembarip 20-ani 2006-imeersoq § 7 naapertorlugu Kommunalbestyrelsi tassanngaannartumik pisariaqavissumik pissaaleqilernermi pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartoq inooqatigiinnermi pisimasumik, soorlu nappaammik, erninermik, suliffissaarunnermik inooqatigiikkunnaarnermilluunniit nalaataqarsimappat, aamma imminut ilaquttaminillu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisariaqartitaminik pissarsisinnaanngippat.

Peqqussummi § 8 naapertorlugu kommunalbestyrelsi pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiartumik aningaasartuutinut pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 7-imi piumasaqaatit naammassisimappagit kiisalu
1) suliffissaqanngikkuni suliffissaminillu naammaginartumik neqeroorfigineqarsimanngikkuni pimoorullugulu suliffissarsiortuuguni.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup naliliinera naapertorlugu pisortanit ikiorsiissutisisinnaatitaanngilatit.

Tamatumunnga nalunaaquttap akunnermusialittut suliffeqannginnerpit nalaani suliffissarsiortutut inissisimannginnerit tunngavilersuutaavoq. Taamaammat ilaqutariit pilersornissaannut naammattumik iliuuseqanngilatit.

Pisortanit ikiorsiissutisisarnissat suli kissaatigigukku suliffissarsiuussisarfimmut nalunaassaatit naqitsillutillu, taamaasiornikkut suliffissannik ilinnut ilaquttannullu pilersusinnaalernermik kinguneqartumik innersuunneqarsinnaalissaatit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup aalajangiinera pisortanit ikiorsiissutisiavit utertsinneqarnissaannik piumasaqaammik malitseqassanngilaq.

Kommune-p pisortanit ikiorsiissutisinissamut piumasaqaatit suliartortitaasinnaanerlu pillugit ilitsersussavaatit.

Kommunittaaq aalajangiinermini pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat § 24 naapertorlugu tunngavilersuutip maleruagassanullu innersuussinissap eqquutsinnissaat eqqaamassavaa.

Aalajangersagaq inatsisinut tunngaviusunut ilanngunneqarpoq.

Aalajangiineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup matumuuna Kommune-p aalajangiinera allanngortippaa imaalerporlu suliffissarsiuussisarfimmut saaffiginnillutit suliffissarsiortutut inissinngikkuit pisortanit ikiorsiissutisisinnaanngitsutit.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit toqqammaviit:

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq

 §  7. Kommunalbestyrelsi tassanngaannartumik pisariaqavissumik pissaaleqilernermi pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq qinnuteqartoq

1) inooqatigiinnermi pisimasumik, soorlu nappaammik, erninermik, suliffissaarunnermik inooqatigiikkunnaarnermilluunniit nalaataqarsimappat, aamma
2) imminut ilaquttaminillu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisariaqartitaminik pissarsisinnaanngippat.

§ 8. Kommunalbestyrelsi pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiartumik aningaasartuutinut pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 7-imi piumasaqaatit naammassisimappagit kiisalu
1) suliffeqanngikkuni, suliffissaminillu naammaginartumik neqeroorfigineqarsimanngikkuni, suliffissanillu pimoorullugu periarfissarsiortuuguni,
2) sulisinnaanngitsutut nalilerneqarsimaguni sungiussiniarnermigut ajornartorsiornini, imaluunnnit peqqinnginnini pissutigalugit imaluunniit
3) napparsimaguni imaluunniit erninermut atatillugu sulinngiffeqaruni taamaattumillu sulilernissamut piareersimasinnaanani.”

Imm. 2. Naalakkersuisut pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiaannartumik aningaasartuutissanut pisortanit ikiorsiissutisisinnaanermut piumasaqaatit pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugu sulilernissamut piareersimanissamut piumasaqaatinik qaqugukkullu qinnuteqartoq sulisinnaanngitsutut nalilerneqartassanersoq.

 §  14. Qinnuteqartoq piffissap pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisisarfiusup iluani ulluni ataasiakkaani aningaasarsisarsimappat pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisiat annikillineqassapput. Qinnuteqartumut suna pitsaanerutinneraa naapertorlugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisiat annikillineqarsinnaapput

1) ullut aningaasarsiaqarfiusut ilanngaatigalugit, imaluunniit
2) aningaasat tunniunneqarsimasut ilanngaatigalugit.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq.

§ 24. Aalajangiinermut tunngaviusumik nalunaarummi innersuussutigineqassapput inatsisini maleruaqqusat aalajangiinermi tunngavigineqartut. Maleruaqqusat tamakku malillugit aalajangiineq oqartussaasuni sulisut isumaannik tunngaveqarpat tunngaviusumik nalunaarummi taaneqassapputtaaq pissutaasut pingaarnerusut isummat tamakkua atornerannut aalajangiisuunerusut.
Imm. 2. Tunngaviusumik nalunaarummi pisariaqarpat naatsumik erseqqissarneqassapputtaaq paasissutissat suliami pissusiviusunut tunngasut aalajangiinermi annertuumik pingaartinneqartut.
Imm. 3. Tunngaviusumik nalunaarutip imarisai killiliiffigineqarsinnaapput suliami peqataasup tamakkununnga ilisimasaqarnini nammineq iluaqutigiumallugu atuiumasinnaanerminik soqutiginninnera inuk taanna nammineq eqqarsaatigalugu imaluunniit inuinnaat allat pisortalluunniit soqutigissat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, tak. § 15.

Scroll to Top