Eqqartuussut: KNI Polaroil illuatungeralugu Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut

16. oktober 2013

Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussut oqaatigineqartoq

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisoqarfiup aalajangiussaa atuuttussanngortippaa atungassat marluk pillugit KNI Polaroil A/S-ip nalinginnaasumik tuniniaasinnaanermut isumaqatigiissutaata malittarisassamut akerliusoq inerteqqummut unammilleqatigiinnermi killiliinernut isumaqatigiinnernut unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 6-imi.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussinermini aalajangiussimavaa piumasaqaatit KNI Polaroil A/S-ip nalinginnaasumik tuniniaasinnaanermut isumaqatigiissutaani qanoq amerlatigut tuniniaasut akuerisinnaaneraat niuerfimmi, aammalu tuniniaasut siaruarteqqusaanngitsut nunap piffiini allanut niuerfinnut unammilleqatigiinnermut killiliisuusut, aammalu unammilleqatigiinnermut inatsimmut taamaasillutik akerliullutik.

Tamanna siullertut isumaqarpoq KNI Polaroil A/S pisinnaatitaaffeeruppoq benziinamik tuniniaasut taamaatiinnarsinnaanissaanik, imaluunniit ikummatissat allat imerpalasut pissutigalugu tuniniaasumik peqareermat tassani pineqartumi piffimmi.

Aappaattut isumaqarpoq maannakkut atasut tuniniaasut niuerfimmi piffii siammertersinnaalerpaat, tuniniaanerlilu killilingaajunnaarlutik piffimmi aalajangersimasumi.

Eqqartuussut isumaqarpoq maannakkut annerusumik siusinnerusumut sanilliullugu isernissamut ammaassisoqarnerummat tuniniaasut amerlaninngornissaanut ikummatissanik imerpalasunik, tamannalu naggataatigut kalaallinut atuisartunut pitsaaqutissartaqarnerussalluni.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani

eqqartuussutsip allassimaffiata assilinera

Ulloq 16. oktober 2013 nal. 10.00 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia Retssal 1-mi tamanut ammasumik eqqartuussivoq Jens Kreutzmannip aqqutaani 1-mi Nuummi. Eqqartuussisut siulittaasuat nunap eqqartuussisuunera Søren Søndergård Hansen-iuvoq. Eqqartuussiveqarnermut inatsimmi § 7, imm. 2 naapertorlugu nunap eqqartuussisuuneqarfia ingerlanneqarpoq nunap eqqartuussisuunerinit Michael Lerche aammalu Svend Bjerg Hansen.

Eqqartuussiviup ingerlappaa

Sagl.nr. C 107/13

KNI A/S, Polaroil

Illuatungeralugu

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut

Suliareqqitassanngortitsisumut Niels Hansen Damm naapittuuvoq.

Suliareqqitassanngortitamut Jakob Pindborg naapittuuvoq.

Suliareqqitassanngortitsisoq piumasaqaateqarpoq pingaarnertut Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut pisussaaffileqarneqassasoq akuersaassallugu Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut aalajangiussaa ulloq 15. juni 2012-meersoq atuuttussaanngitsoq tamanna pisinnaanngippat Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut pisussaaffilerneqassasut akuersaassallugu naliginnaasumik isumaqatigiissutit KNI-p aammalu KNI-p uuliamik niuertuutaasa akornanni unammillernermut tunngasumut Inatsisartut peqqussutaanni § 6-imut ilaanngitsut, aammalu taanna pisinnaanngippat Unammillernermut aalajangiisartut pisussaaffilerneqassasut akuersaassallugu naliginnaasumik isumaqatigiissutit KNI-ip aammalu KNI-ip uuliamik niuertuutaasa akornanni piumasat tamarmik naammassineqartut pisussaajunnaarsitsinermik unammillernermut tunngasumut Inatsisartut peqqussutaanut § 8, imm. 1-imut naapertorlugu.

Suliareqqitassanngortitap piumasaqaatigaa Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup eqqartuussutaata atuutinnarnissaanik.

Suliassaq tunngavilersuutigineqarpoq.

Suliassaq eqqartuussanngorlugu suliarineqarpoq, taamaasillunilu eqqartuussut oqaatigineqassalluni ulloq 25. oktober 2013 nal. 12.00.

Eqqartuussut nassiunneqarumaarpoq peqataasut illersuisuinut mailikkoorlugu.

Suliassaq kinguartinneqarpoq eqqartuussutip nalunaarutigineqarnissaanut.

Søren Søndergård Hansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

GRØNLANDS LANDSRET, den 25.oktober 2013

Kristine Alaufsen

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani

eqqartuussutsip allassimaffiata assilinera

Ulloq 25. oktober 2013 nal. 12.00 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia allaffimmi tamanut ammasumik eqqartuussivoq Jens Kreutzmannip aqqutaani 5, init quleriit aappaanni Nuummi. Eqqartuussisoq nunap eqqartuussisuunera Søren Søndergård Hansen-iuvoq.

Eqqartuussiviup ingerlappaa

Sagl.nr. C 107/13

KNI A/S, Polaroil

Illuatungeralugu

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut

Eqqartuussisup oqaatigaa imaattoq aammalu eqqartuusseqataasunik isummiunneqartoq

EQQARTUUSSUT:

(eqqartuutsip allassimaffia takuuk)

Suliassaq naammassineqarpoq.

Søren Søndergård Hansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

GRØNLANDS LANDSRET, den 25.oktober 2013

Kristine Alaufsen

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani

eqqartuussutsip allassimaffiata assilinera

Ulloq 25. oktober 2013 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata (nunap eqqartuussisuuneri Søren Søndergård Hansen, Michael Lerche aammalu Bjerg Hansen) suliassami

Sul.nr. C 107/13

(Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik sul.nr.

CS 110/12)

KNI A/S, Polaroil

(illersuisoq Nielsen Hansen Damm)

Illuatungeralugu

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut

(illersuisoq Jacob Pinborg)

Oqaatigineqarpoq imaattoq

EQQARTUUSSUT:

Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi eqqartuussut

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqarpoq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik ulloq 28. maj 2013. Eqqartuussummi tamatumani suliareqqitassanngortitap, Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut, pinngitsuutinneqarput suliareqqitassanngortitsisup piumasaqaataaninngaanniit KNI A/S Polaroil-imiit (tulliuttuni taaneqassaaq KNI). KNI aammattaaq eqqartuunneqarpoq suliami aningaasartuutit Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartunut 50.000 kr. akilissagaat.

Suliareqqitassanngortitsineq

Kalaallit Nunaani Eqqartuussiviup eqqartuussutaa ulloq 28. maj 2013-meersoq KNI-mit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq.

Piumasaqaatit

Suliareqqitassanngortitsisoq, KNI, nunatta eqqartuussisuuneqarfianut piumasaqaateqarpoq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut piumasami assigisaanik tassa Unammilleqatigiinnermut aalajangiisartut akuerissagaat aalajangiisartut aalajangiinerat ulloq 15. juuni 2012-meersoq atortussaanngitsoq. Taanna pisinnaanngippat KNI-ip piumasani uteqqippaa aalajangiisartut akuerissagaat naliginnaasumik isumaqatigiissutit KNI-ip aammalu KNI-ip uuliamik niuertuutaasa akornanni unammillernermut tunngasumut Inatsisartut peqqussutaanni § 6-imut ilaanngitsut. Aammalu taanna pisinnaanngippat Unammillernermut aalajangiisartut pisussaaffilerneqassasut

akuersaassallugu naliginnaasumik isumaqatigiissutit KNI-ip aammalu KNI-ip uuliamik niuertuutaasa akornanni piumasat tamarmik naammassineqartut pisussaajunnaarsitsinermik unammillernermut tunngasumut Inatsisartut peqqussutaanut § 8, imm. 1 naapertorlugu.

Suliareqqitassanngortitaq, Unammilleqatigiinnermut aalajangiisartut, piumasaqaateqarput eqqartuussutsip atuutitiinnarnissaanik, kisiannili aningaasartuutit annertussusaat Kalaallit Nunaata Eqqartuussiviani aalajangiisartunut pisassaa aalajangiussaq qaffanneqassasoq.

Ilassutitut paasissutissat:

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut aalajangiussaat ulloq 15. juuni 2012-meersoq imaqarpoq soorlu immikkoortoq 2-mi aalajangiisartut naliliinerat uuliamik tuniniaasinnaanermut isumaqatigiissutit pillugit unammillernermut inatsimmut naleqqiullugit. Tamatumani ilaatigut ima imaqarpoq:

“2. Naliliineq

2.1 Niuerfik pineqartoq

Isumaqatigiissut nalunaarutigineqartoq tassaavoq, niuertut akunnerminni, naliginnaasoq niuertunut isumaqatigiissusiaq pineqartunut, KNI Polaroilip nioqquteqartuusutut niuertunut aammalu ataasiakkaat niuertut nioqqutissanik tuniniaasut akunnerminni isumaqatigiissutaannut. Uani eqqartorneqarpoq nioqqutissanik niuerneq atuisartunut, piniartut aalisartunullu, namminersorlutik ingerlatsisut angallatiniit mikinerniit. Isumaqatigiissutip tamakkiisup taassuma sunniueqarfigaa taamaallaat nioqqutissanik niuerneq ikummatissanik imerpalasuusunik.

Nioqqut pineqartoq niuerfimmi
Isumaqatigiissutip pineqartup niuerutit ukuusut pivai, ikummatissat tassaasut gasolie, benzina, petroloumi aammalu Jet1-I, tamakkiisumik tassaallutik atorneqartartut aqqusinikkut angallatinut, immakkut angallatinut, timmisartunut, qulimiguulinnut aammalu illut kiassarnissaannut. Apeqqutaalluni sumut atorneqarsinnaassusaat, eqqqaaneqartut taakku nioqqutissat ilaatigut killilimmik atorneqarnissaat paarlaatseqatigiissinnaapput iluminni. Apeqquteqaateqarfigineqartarnerat tunngavigalugu arlaat sumik pitsaanerusumik taarserneqarsinnaanersoq, ilaatigut mingutsitsinnginnissaq anguniarlugu, killeqarpoq nioqqutissat sorliit atuisartut taarsiissutissatut atorsinnaaneraat, taakkunannga niooqutissani eqqartorneqartuni ikummatissaasutut aqqusinikkut angallatinut, umiatsianut, timmisartunut imaluunniit illuni kiassaatissatut. Maanna tulleriinni eqqartorneqassaaq heavy fuel ikummatissaasoq umiarsuarnut aammalu atorneqarnermigut ungasissukkut kiassaaneq taarsiullugu illuni kiassarnerni. KNI Polaroil A/S-i taasaqarpoq ukiumut nalunaarsuummini 2009/2010-moortuni nioqquteqarneq ikummatissanik imerpalasunik appariaateqarsimasoq 169 mio. kr.-inik ukiumoortumik kisitsisitigut naatsosuusiornerminni 2009/10-imi nallersuullugu ukiup siulianut, peqqutigalugu kalaallit umiarsuartigut angallataat ikaarsaarummik atuilersimanerat heavy fuel-imik. Heavy fuel tassaavoq nioqqutissaq, kisianni atorneqartartoq angallassuarnut anginerusunut, taassuminnga atuinerup siunertarimmagu kiassarnissaq anguniarlugu, tamannalu tunngavigalugu angallassuit angisuut kisimik, taamaattut atugassianngorlugit sananeqarsinnaammata. Unammilleqatigiinnermut nakkutilliisoqarfiup una naliliinera, Heavy fuel taamaallaat kisiat periarfissaqarmat taarsiisoqassappat taanna taartissaasinnaasoq ikummatissatut umiarsuarnut angisuunut. Taakkuunngillalli, soorlu qulaani taakkartorneqareersoq, nioqquteqarfiusussat pineqartunit nioqqutissanik niueruteqartartut saaffissarisassaat. Qinigassaq alla illunut kiassarnissaanut tunngatillugu ikummatissamik imerpalasumik atuinikkut tassaasinnaavoq, ikaarsaarnikkut avanngasissumiit kiassrnissamut imaluunniit innaallagissatigut kiassarnikkut. Unammilleqatigiinnermut nakkutilliisoqarfiulli isiginianngilaa avanngasissumiit kiassarnissaq periarfissatut atorneqassasoq, taartissatut, ilaatigut malitsigisarmagu annertunersumik aningaasartuuteqarneq avanngasissukkut kiassarniarnissami. Taartissamik paalaasussamik tuniniaanissaq eqqarsaatigalugu ilisimaneqarpoq Umannilleqatigiinnermut nakkutilliisoqarfimmiit, taamaallaat Statoil Fuel & Retail A/S-i, eqqussuisuusoq tunisassiortuullunilu ikummatissamik Kangerlussuarmi. Taamaattumik killilerujussuuvoq taartissamik paarlaasussamik tuniniaanissaq Kalaallit Nunaanni.

Nunap sumiffiinii niuerfik
Nalunaarutigineqartut isumaqatigiissutit sumiiffissani toqqaanerni Kalaallit Nunaannut tunngasuupput, tassannga pineqarmat niuerneq ikummatissanik imerpalasunik illoqarfinni nunaqarfinnilu Kalaallit Nunaanniittuni. Naliginnaasoq niuertunut isumaqatigiissut naapertorlugu, atasasiakkaanut olienut niuertunut una atuutussaatinneqarpoq, niuerfiup inissisimaffia aalajangersagaammat piffimmut aalajangersimasumut niuerfissatut tunniunneqarsimasumut. Unammilleqatigiinnermut nakkutilliisoqarfiup naliliinera naapertorlugu, piumaneqassutsikkut allamik nioqqummik taarsiinissamik siunertaqarluni iliornissamik periarfissaqartoqanngilaq, pisinnaanngimmat, annertunerusumik atuisartunut aningaasartuutanngitsumik, ikummatissamik imerpalasumik pisinissaq nunani allani siunertaralugu Kalaallit Nunaanni atussallugu. Assigisaanittaaq naliliiffigineqarpoq una, tuniniagassat allanik taartissaanik periarfissaqartitsisoqanngitsoq, nunatsinnut niuertunik allanik nunatta avataaneersunik ilisimasaqartoqanngimmat, annertunerusumik aningaasartuuteqarani aammalu aningaasaliissuteqarani aallartissinnaasumik kalaallinut niuernissamik.

Illuatungeriit inissisimanerat tuniniaaffigasami
Qulaani taakkartorneqartut nioqqutissanut pineqartunut nioqquteqarfinnut aammalu nunami sumiiffiit nioqquteqartarfiusut naapertorlugit, Unammilleqatigiinnermut nakkutilliisoqarfiup naliliiffigaa una, KNI Polaroil A/S-ip tigummisarigaa 99 %-iat Kalaallit Nunaanni nioqquteqarneq aammalu eqqussuisarneq niuertunullu tuniniaaqqinneq ikummatissanik imerpalasunik. Oliemik niuertut assigiinngitsut tamakkiisumik katillugit 99 %-iat Kalaallit Nunaanni niueruteqartarneq oliemik tuniniaanikkut annertussuseraat. Isumaqatgiissut nalunaarutiginnissutaasoq imaqarmat aalajangersakkanik, nunami aalajangersimasumik tunniussinermik nioqqutissanik tuniniaaffiusussamik, atuutsinneqarpoq niuertunut amerlanerpaartaannut, 100 %-iat niuerneq tuniniaaffiusoq tigummisarigaat piffimmi niuerfissatut tunniunneqartumi tuniniaaffigisaanni. Nuummi niuertut kiartaallutik sisamaapput, Uummannamilu marluullutik olienik tuniniaasartut. Qanoq taakkununnga niuerneq akunnerminni agguataarneqarsimanersoq paasissutissiisoqarsimanngilaq.

2.2 Unammilleqatigiinnermut inatsit § 6, imm. 1-3-iat.

Unammilleqatigiinnermut inatsisip § 6-iat tunngassuteqarpoq unammillernermut killiliisumik isumaqatigiissutinut tunngassuteqartunut suliffeqarfiit namminneq iluminni pisunut. Tassannga tunngaviusumik sisamanik piumasaqaateqartoqartarpoq, naammassineqassappat, neqeroorut unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 6-imi atuutsinneqarluni. Imalu pisoqassaaq:

  •  Niuernermik suliffeqarfiit imminnut,
  •  isumaqatigiissusioqatigiittut/ataatsimulluunniit periuutsimik ataqatigissuumik peqatigiittut suliffeqarfinnik/peqatigiillutik periutsinik aaqqiivigeqatigiittut,
  •  siunertaqartumik imaluunniit peqatigiillutik unammilleqatigiinneq killileraat
  •  malunnaateqarluartumik.

Unammilleqatigiinnermut inatsit atuutsinneqarpoq sunulluuniit niuernikkut suliffeqarfiutilinnut, naapertorlugu § 2, imm. 1. Periuseq niuernermik suliffeqarfik paasisassaammat atituumik, imatut paasisassaalluni, sumilluunniit aningaasatigut isertitaqarnermik/tunisinermik suliaq, pilersinneqartoq niuerfimmi nioqqutissanik kiffartuussinikkulluunniit, inatsimmi tassannga atuutsinneqarmata. KNI Polaroil A/S suliaqarpoq eqqussuinernik aammalu niuertunut tuniniaaqqittarnermik ikummatissanik imerpalasunik, tassanngalu oliemik tuniniaasartut suliaqarlutik atuisunut nioqquteqartarnikkut ikummatissanik imerpalasunik. Taamaattumillu uangga eqqartorneqarluni aningaasatigut isertitaqarnermik/tunisinermik suliaq, unammilleqatigiinnermut inatsimmut § 2, imm. 1-imut attuumassuteqartoq malitsigalugu taanna oqaatigisariaqarluni niuernikkut suliffimmik ingerlatsineq.

Taamaattumik ima toqqaannarlugu paasineqarsinnaalluni nalunaarutigineqartoq isumaqatigiissutaasimasoq tamakkiisoq, pisuusoq suliffeqarfiit iluminni isumaqatigiissusiaralugu § 6, imm. 1-ip iluani paasinnissutaasussaq.

Ilaatigut unammilleqatigiinnermut killiliinermik isumaqatigiissutip sunniuteqarnerata malunnaataannut tunngatillugu, isigineqassaaq akerleriit inissisimanerat pineqartumut niuerfimmut. Tamannalu tunuliaqutaralugu naliliineqarpoq, ilaatigut unammilleqatigiinnermut killiliinerit, isumaqatigiissut naapertorlugu, malunnaateqartumik sinniuteqassasoq unammilleqatigiinnermi nioqqutissatigut niuernermi tuniniaanermik ikummatissanik imerpalasunik Kalaallit Nunaanni.

Naliliineq, isumaqatigiissut siunertaqartinneqarnersoq imaluuniit malitsiginiarneqarnersoq killiliinissaq unammilleqatigiinnermut, pissaaq tamanna una tunngavigalugu, naligiissaarinikkut kinaassusersiunngitsumik naliliinissaq isumaqatigiissutip imarisaa naapertorlugu, tunaartaralugu inatsisilerinerup aammalu aningaasatigut ataatsimoorussamik isumaqatigiissutip imarisaata tunngavigisaa naapertorlugu. Tamakkiisumik isumaqatigiissut tunngassuteqarpoq aalajangersakkanik nunap piffiini niuerfissamik inissiinissaanik, piffinni killiliineq niuertunik aammalu akinik aalajangersimasunik toqqaanernik pituttuineq, taakkulu uuma allakkiap ataani suliarineqassallutik.

Nunami piffimmik innersuussineq
Aalajangersagaq naliginnaasumi nioqqutissanik niuertunut isumaqatigiissutip § 1, imm. 1-ip tikkuussiffigaa, piffik, pineqartup oliemik niuertut ataasiakkaat niuerfissaminnik ingerlatsiffissaat. Unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 6, imm. 2 nr. 3-imi saqqummiunneqarpoq, inerteqqutaasoq suliffeqarfinnut agguaassissallutik niuerfissamik imaluunniit pilersuiffiusussanik.

Agguaanikkut nunami piffinnik niuerfissanik qulakkeerneqassammat, olieimik niuertut ataasiakkaat periarfissaat niuernikkut annertuseriarsinnaassanngimmassuk, olienik niuernissaminnut allanut piffiusunut niuerfiusussanut, taamalu pisoqarsinnaanani KNI Polaroil A/S-i akuerseqqaartinnagu.

Taamatullu iliornerup killilerpaa unammilleqatigiinnissaq allanut nioqqutissanut assigiinngitsunut piffinni assigiinngitsuni nunap iluani, ingammik pingaarnerusutut periuseq naapertorlugu imatut isumaqassammat kisermaassilluni niuernerussammat nioqqutissanik piffimmi aalajangersimasumi nunap iluani. Aalajangersagaq nalilerneqarpoq tooqqaannartumik siunertaqartoq unammilleqatigiinnermik killiliisumik.

2.2.1 Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut nunap ilaata immikkoortuanut agguaanneranut oqaaseqaataa

Kalaallit Nunaani Sulisitsisut tusarniaammut akissummini allapput isumaqatigiissummi inatsisip nunap ilaata agguaanneqarnerata tunngatillugu siunertaqanngitsoq unammilleqatigiinneq killilissallugu ataasiakkaani niuerfinni, kisiannili eqqanaarsaassallugu ikummatissamik pilersuineq. Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut maanga pillugu malugisaqarpoq piumasaqarneq tuniniaasup immikkoortortami tunniunneqarnikumiinnissaanut naak KNI Polaroil A/S-imut pisussaaffik atuuttoq imerpalasumik ikummatissamik tunisisinnaaneq tassanerpiaq nunap ilaani inatsisaasoq siunertalik aporfiutitsinissamik tuniniaasumut allisitsinissamut niuerfimmik nunap ilaani allanut niuerfinnut. Taamaattumik inatsit siunertaqarpoq unammilleqatigiinnermik ataasiakkaani niuerfinni killiliinissaminik.

Aalajangersimaqqissaartunik toqqaalluni niuerneq
Aalajangersagaq, naliginnaasumi nioqqutissanik niuertunut isumaqatigiissutip § 1, imm. 2, naapertuutillugu, KNI Polaroil A/S-ip periuserisaanut tunngassuteqartoq, akueriseriasseq nutaanik niuertunik, aallaaveqarmat aalajangersimaqqissaartunik toqqaanermik niuertussanik, pissutigalugu taamaallaat akuersaarneqartut suliffeqarfiit, nioqquteqarlutik niuersinnaatitaammata.

Aalajangersimaqqissaartunik tunisassiornerup isumaqatigiissusiornera ilaatigut aamma atorneqarsinaavoq isumannaarniarlugu, niuertup pisariaqartitamik ilisimasaqarlualernissaanik angusaqarniarluni nioqqutissamik niueruteqalernissaa, tamannalu atuuttarluni pitsaalluinnartumik aalajangersimaqqissaartunik toqqaanermik tamannalu atorneqakkajuttarpoq nioqqutissanik pisassuarnik nioqquteqarnermut tunngatillugu.

Oqaaseqaatip imarisaani tassannga nalunaarutigineqartup iluani isumaqatigiissutaavoq, § 1, imm. 2-imi una erserluni, KNI, ataqqinnittumik nioqqutissanik niuertut amerlassusaannik tunngaveqarluni toqqaasinnaanera allanik niuertunik, piffummut aalajangersimasumut pineqartumut nunap iluani. Tassannga pisumi pineqarmat pitsaasumik aalajangersimaqqissaartunik tunisassiorneq, siunertaqartoq killiliinissamik nioqqutissanik niuertut amerlassusaannik.

Tamannalu KNI Polaroil A/S-imit aamma erseqqissaatigineqarnikkut taperserneqarpoq, niuertarfiup iluminni malittarisassaatigut, akuersissuteqartarnikkut nioqqutissanik niuertussanik, tassannga erserluni aalajangiinermi isiginiarneqartassasoq pioreersunik niuertoqarnersoq piffimmi aalajangersimasumi il.il.

Taamaattumik una pineqarpoq, aalajangersagaq siunertaqartinneqarmat unammilleqatgiinnissamik killiliisoqassasoq niuerfimmi aalajangersimasumi, killiliinikkut nioqqutinik niuertut amerlassusaannik. Pineqartoq eqquivoq inertqqutip aalajangersagaanut unammilleqatigiinnermut inatsimmut § 6, imm. 2, nr. 2-mut,

taanna naapertorlugu inerteqqutaammat killilersussallugu imaluunniit aqussallugu pilersitsineq, tunisisarneq, teknikkikkut siuarsaaneq imaluunniit aningaasaliineq.

2.2.2 Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut aalajangersimasumik annertussusilikkamik aalajangersimasunut tuniniaasunut toqqaasarneranut oqaaseqaataa

Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut atuutsilerpaa aalajangersimasumik annertussusilikkamik aalajangersimasunut tuniniaasunut toqqaasarneq KNI Polaroil A/S-imit atorneqassasoq, siunertaralugu tuniniaasut paasisimanninneq pisariaqartoq aammalu atortussat pisariallit pigissagaat naammaginartumik ikummatissamik tuniniaanissamut. Aamma taamaalisukkut aalajangersimasumik annertussusilikkamik aalajangersimasunut tuniniaasunut toqqaasarneq Polaroil-i pitsaanerusumik periarfississavaa tuniniaasunik pisariaqartumik piginnaasaqartuarneq naammaginartumik ikummatissamik tuniniaanissamut.

Aalajangersimasumik annertussusilikkamik aalajangersimasunut tuniniaasunut toqqaasarneq pillugu Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut saqqummiuppaat pilersuinissamut isumannaatsumik peqqutissaqartoq, aammalu kissaateqarluni tuniniaasut tamarmik niuertarfittut toqqammaveqarluarlutik atatsitsissasut isumannaatsumik atortortussanik.

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut tamanna pillugu oqarput tunngavik unammilleqatigiinnermut eqqartuussisutigoorlugu akornutissaqanngitsoq aalajangersimasunut tuniniaasunut toqqaasarneq. Taamaallaat tuniniaasunik toqqaaneq pisassasoq tunngavilersorluakkamik, kinaassusersiuinngitsumik tunngavilersorluakkamik aalajangiinermi tunngavimmik, assersuutigalugu piumasaqarneq atortunut aammalu ilinniarnermut.

Taamannak toqqaaneq, tuniniaasussanik killiliineq, aalajangiinermi tunngavimmik tassa annerpaamik kissaatiginninneq aalajangersimasumik tuniniaasoqarnissaa illoqarfimmi arlaani, siunertaralugu tuniniaasup iluanaaruteqarnissaa, kinaassusersiuinngitsumik tunngavilersorluakkamik aalajangiinermi tunngaviunngilaq, kisiannili niuernermik immikkoortitsinerulluni unammilleqatigiinnermik killiliinissamik killisiisussamillu siunertaqartumik.”

Siusinnerusukkut suliassaq eqqartuussisutigoortoq atatillugu akerleriit pineqartut eqqartuussineq 2010-mi unitsinnerani KNI-ip illersuisuata, illersuisoq Niels Hansen Damm, allakkamini ullulerneqarnikumi ulloq 31. august 2010-mi oqaatigaa KNI-ip pingaarutilittut naliliinermini peqqutaa eqqartuussivimmi suliassap unitsiinnarsinnaanissaanut tassaasoq unammilleqatigiinnermut oqartussat allakkami 22. juni 2006-meersumi akuerisimammassuk tulliusut isumaqatigiissutit KNI-ip uuliaarniallu akornanni, uumalu ataani taakkunani ilaallutik aalajangersimasut tuniseqqinnermi akit. Illersuiusup ilannguppaa eqqartorusussinnallugu ataatsimiinnermi, taakku iluarsaannikut saqqummiussat uuliamik tuniniaasinnaanissamut isumaqatigiissutit unammilleqatigiinnermut oqartussanut peqqutissaqarpata oqaaseqarfiginninnissaminnut.

Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut aalajangiinerat sioqqullugu ulloq 15. juni 2012 Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut aammalu KNI periarfissaqarput siunnersuummik allakkatigut saqqummiussinissaminnut, siunnersuummik oqaaseqaammik Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartunut isummaminnit oqaaseqassallutik ulloq 22. maj 2012.

Siunnersuummik saqqummiussat Kalaallit Nunaanni Sulisitsisuaneersut ullulerneqarsimapput ulloq 13. juni 2012, aammalu siunnersuummik saqqummiussat KNI-meersut ullulerneqarsimallutik ulloq 14. juni 2012.

Siunnersuutini saqqummiussani KNI-meersuni ilaatigut immikkoortoqarpoq qulequtalimmik “Oqaluttuaq piviusumit nunarsuarmeersoq” tassani KNI piviusumeersumik assersuusiorsimavoq Uummannamiit aammalu Upernavimmiit passissutissiinermit nangaassuteqarsimanermit pilersuisinnaanermut isumannaassusermit, naleqqussagaanngitsumik uuliaarniarlutik unammillertut illoqarfimmi amerlinerat piviusunngussappat.

Suliap eqqartuussisuuneqarfimmi suliarineqarnera

Suliareqqitassanngortitsineq eqqarsuussisuuneqarfimmi suliarineqarpoq ulloq 16. oktober 2013-mi. Suliaq suliarineqartillugu nassuiaasoqarnikuunngilaq.

Illuatungeriit inissitsiterineri

Illuatungeriit annertuumik asigusumik inissitsiterisimapput atortuusunik Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut assiganik aammalu suliap ingerlannerani tamanna pillugu assiganik iliorsimallutik.

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaat inerniliinerallu

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata, peqqqutit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviata tunngavilersugai, tunngavigalugit akuersaarpoq Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartut aalajangiussaat ulloq 15. juni 2012-meersoq atortussaanngitsoq aammalu isumaqatigiissutit KNI-ip aammalu KNI-ip uuliaarniaasa akornanni Inatsisartut peqqussutaanni § 6-imut ilaanngitsut, aammalu isumaqatigiissutit taakkartorneqartut piumasat tamarmik naammassinngikkaat pisussaajunnaarsitsinermik unammillernermut tunngasumut Inatsisartut peqqussutaanut § 8, imm. 1-mut naapertorlugu.

Suliassap annertussusaa, suussusaa aammalu isumaa suliami illuatungeriinnut pillugu KNI-i suliamut aningaasartuutit eqqartuussisunut marluusunut 125.000 kr.-nit akilissavai, suliamut

aningaasartuutit Unammilleqatigiinnermut aalajangiisartut aningaasartuutaata matussusernissaanut eqqartuussisuserisumik ikiorneqarnermiit.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ

Kalaallit Nunaani Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa ulloq 28. maj 2013-meersoq atuuttussanngortinneqarpoq.

Sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit KNI A/S, Polaroil-ip suliamut aningaasartuutit eqqartuussisunut marluusunut 125.000 kr.-nit Unammilleqatigiinnermi aalajangiisartunut akilissavai.

Suliamut aningaasartuutit akiligassat ernialerneqassapput ernianut inatsimmi § 8 a naapertorlugu.

Søren Søndergård Hansen     Michael Lerche    Bjerg Hansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
GRØNLANDS LANDSRET, den 25.oktober 2013
Kristine Alaufsen

Scroll to Top