Inigisaq qimanneranut eqqiarneqarnera

Inigisap qimanneranut atatillugu akiligassat pillugu Inissiaatileqatigiiffiup xy-ip aalajangiineranut tunngasumik naammagittaalliuuteqarneranut Ineqarnermut naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 29. novembarip 2019 suliarivaa imalu aalajangiivoq

Aalajangiineq

Ineqarnermut naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, inissiap y, pineqartumi illoqarfiusumi nalinginnaasumik iluarsaanneqarnerata aamma eqqiarneqarnerata ilaa attartuisup akilissagai.

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq naapertorlugu aaliangiisoqarpoq.

Suliami allagaatit:

 1. Attartornermut isumaqatigiissut 28. februaari 2017-imeersoq.
 2. Attatuiunnaarnissamut aammalu takusarneqarnissamut ulloq 31. maj 2017-mut uppernarsaaneq
 3. Ulloq 3. juli 2017-imi eqqiaanermut akiligassaq
 4. Ulloq 21. juli 2017-imi eqqiaanermut akiligassamut uppernarsaat
 5. Ulloq 3. juli 2017-imi nalinginnaasumik iluarsaanneqarneranut akiligassamut uppernarsaat
 6. Ulloq 21. juli 2017-imi amiisoqarnermi qillarissaasoqarneranik akiligassamut uppernarsaat
 7. Inissiaatileqatigiiffimmiit sinniisumiit takusaasumiit 24. august 2017-imik atsiorneqarsimasumik uppernarsaat
 8. Ulloq 29 august 2017-imi nutsernermut naatsorsuineq
 9. Naammagittaalliuut 1. september 2017-imeersoq
 10. Inissiaatileqatigiiffimmiit naammagittaalliuut pillugu oqaaseqaatit 19. september 2017-imeersut.
 11. Naammagittaaliuornissamut immersugassaq 20. septembarip 2017 -meersoq
 12. juni 2019-meersunit akiligassanut uppernarsaatinut aalajangersimasumik nassuiaatissanut inissiaatileqatigiiffimmiit akissutit
 13. oktobarip 2019-imi takusaasoqarsimaneq inissiaatileqatigiiffiup akissutaa

Nassuiaat:

Attartornissamut isumaqatigiissummit erserpoq, ulloq 28. februar 2017-imi inissiaq xy – illoqarfimmi pineqartumi iserterfigineqarpoq.

Inissiaq 60,30 m²-iuvoq, marlunnik ineerartalik.

Ulloq 30. juni 2017-imi inissiamiit aninissaat nalunnarutigineqarpoq, Danmark-imullu ulloq 27. juni 2017-imi nuullutik.

Inissiaatileqatigiiffiup ulloq 31. maj 2017-imi attartuiunnaarniarnermut upernarsaanermini nalunaarfigaavaat ulloq 30. juni 2017-imi inissiaq takusarneqalerpat ilaanissaanut qaaqqusaassasut.   Tamanna qisuariarfigisimanngilaat aammalu inissiaq takusarneqalermat takkussimanatik.

Nutsernermut uppernarsaat 24. august 2017-imik ullulerneqarsimavoq, kisiat inissiaatileqatigiiffik y naapertorlugu ulloq taanna kukkusuuvoq tassa inissiat ulloq 30 juni 2017-imi takusarneqarmat.

Sanasut inissiaateqatileqatigiiffimmiit y-miit ulloq 3. juli 2017-imi akiligassamut uppernarsaammik nassitsissimavoq, uppernarsaallu taanna 21. juli 2017-imik ullulerneqarsimalluni.

Nutsernermut allagaq naapertorlugu inissiami inini tamani iikkat qilaallu qalipanneqartussaasimappput, natsit torsuusaniittut aammalu iggavimmi qaavi ataasia suliarineqartussaasimallutik inimilu marloriaq.

Taassuma saniatigut kissarsuut, sinaannarissarfik milluaasoq, ilisiviit aammalu anartarfik eqqiarneqartussaasimapput.

Eqqiaasartuniit akiligassamut uppernarsaammi akiligassaq 3.300,- kr-iuvoq aammalu qalipaanermut il.il. 10.943,- kr-iulluni.

Nutsernermi akiligassami 29. august 2017-meersumi naapertorlugu, inissiamut nalinginnaasumik iluarsaanneqarneranut aamma eqqiarneqarneranut 1.893,85 kr-inik akiliissasut.

Inissiaatileqatigiiffimmut x-miik najugarilersimasaa addressianik tunniussisimannginnera nutsernermi allagap assilineranik tigusaqarsimanngilaq.

Inissiaatileqatigiiffik y Kommune xy aqqutigalugu Danmark-mut ulloq 7. november 2017-imi najugaa addressia pissarsiaraa tassanngaanniillu nutsernermut allagaq aammalu nutsernermi akiligassat attartuisumut nassiunneqarsimapput.

Ulloq 1. september 2017-imi Ineqarnermut naammagittaalliuuteqartarfimmut depositum-i tigusimanagit naammagittaalliutigaat.

Allassimappullu natseq qillarissarnissaanut 10.943,- kr-iliinissaq ajortoq. Innersuussivullu qaammatit sisamaannaat inissiami najugaqarsimallutik aammalu attartuinermut peqqussummi allaqqasoq nalinginnaasumik iluarsaanneqarnermut aatsaat ukiut sisamaniit arfineq pingasut tungaanut najugaqarsimagaanni aatsaat akiliisoqartussaasoq.

Eqqiaanermut tunngatillugu innersuussivoq inissiaq qimannginnerani eqqiaareersimallutit.

Ulloq 20. september 2017-imi naammagittaalliutimi ilallugu ilisimatitsipput iikkaniittoqartitsinikuunatik aammalu suliffeqarfiup pisattat taakanngaanniit atorsimasaat tigunerani  inissiaq eqqiartussaasimagaat.

Inissiaatileqatigiiffiup nutsereernermi takusaanermut uppernarsaammut innersuussivoq tassani nalinginnaasumik iluarsaanneqarneq aammalu eqqiaaneq ersermat taakkulu aallaavigalugit nutsernermi naatsorsuisoqarsimanera.  Suliami nutsernermut akiligassanut naatsorsuinermut allannguutaasinnaasumik peqanngilaq.

Suliffeqarfiup pisattat aareerlugit eqqiaalluarsimannginneranut innersuunneqarput suliffeqarfiup akiligassat aaqqinneqarnissaanut saaffiginneqqusaallutik.

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 24. juni 2019-imi inissiatileqatigiiffimmut y-mut piumasarisimavaa sanasunit suliaasimasut nassuiaanneqarnissaat, inissiaatileqatigiiffik nalunaarsimavoq Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmiit piumaneqartumik illoqarfiusumi sanasunik isumaqarigiiliortoqarnissaanik nuna tamakkerlugu akit assigiinniassammata. Nalinginnaasumik iluarsaanneqarnermut suliami pisimasumi qalipaanermut qillarissaanermullu atatillugit malittarisassat malinneqarsimapput soorluttaaq Takusaasoqarnerani uppernarsaammi takuneqarsinnaasoq.  Akiligassamut uppernarsaat immikkut akunnernik suliffiusimasunik aammalu sulisut akunnermusiassanik ilanngusisoqanngilaq suliaq malittarisassanut isumaqatigiimmut ilaareermata. 

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersumi § 45 imm. 3. allassimavoq piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

Peqqussummi tassani § 77-imi allaqqavoq, inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iigaanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq.  Naqqit nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput, taamaattorli tak. imm. 3.

 • 78 naapertorlugu Attartortitsisup § 77 malillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai. Piffissaliussatut aalajangiunneqartup naannginnerani inissiamit anisoqarnerani attartortup taamaallaat aningaasat piffissami tassani attartortitsinerup atorunnaarfigisaani attartortitsisumit akilerneqartussanngorsimanngitsut akilissavai.

Aalajangersakkat inatsisitigut tunngavigisani ataani tamakkerlugit ilanngunneqarsimapput.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu Maalaartarfik isumaqarpoq nalinginnaasumik iluarsartinneqarnera akilissagaat. Taamaasillutillu inissiaatileqatigiiffimmut y-mut 1.893,85 kr-inik akiliissasut.

Tamatumunnga tunngavilersuutigineqarpoq, inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iikkanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq.  Naqqit nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput, taamaattorli tak. imm. 3.

Eqqiaanermut tunngatillugu uku attartuisut akiligassamut akiliisussaatitanngorlugu. Suliffeqarfiani isumaqatigiissuteqareersimagunik inissiami eqqiaasoqarnissaanut akiliisussatut taava taamaasillutik suliffeqarfik saaffiginneqqunequai.

Ineqarnermut Naammagittaalliuteqartarfiup maluginiarpaa attartornermi peqqussummi nalinginnaasumik iluarsaanneqarnermut attartuisut sivikitsuinnarmilluunniit najugaqarsimatillugu akiliinnginnissaq piumasaqaataanngitsoq.

Iluarsaassineq peqqussummi § 78 naapertorlugu ingerlanneqarpoq, tassanngaannit inissiamik attartuisoq nalinginnaasumik iluarsaanneqarnermut akiligassat tigutartussaatitaagai attartuisoq qanoq sivisutigisumik najugaqarsimanera apeqqutaatillugu. Taamaasilluni attartuisoq minnerpaamik qaammatini 100-ni attartuisuusimasariaqarpoq nalinginnaasumik iluarsaanneqarneq attartuititsisup akiligassaq tiguassappagu.

Tamanna isumaqarpoq nalinginnaasumik iluarsaanneqarnermut akiligassanniit 5%-ii ilanngaanneqarsimasut, soorlu qaammatit tallimat inissiami najugaqarsimaneranut assigaa.  Aningaasat annertussusaat nutsernermi naatsersuinermi takuneqarsinnaapput.

Suliap taama sivisutigisumik suliarineqarnera Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ajuusaarutigaa tamanna ilaatigut allaffissornermut tunngasunik ilaatigullu piffissami sivisuumi ataatsimiititaliamik toqqaasoqarnikuunnginnera tamatumunnga pissutaapput.

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup inissiatileqatigiiffimmut maluginiaqqussavaa sanasunit suliaasimasut nassuiaanneqarnissaat, akiligassami nassuiaassutaasimanngitsut ilanngullugit taamaasillutik takusaasimanermut uppernarsaammi allassimasunut assigiissuteqarnersoq takuneqarsinnaanerussammat nalilersorneqarlunilu.

Aalajangiineq:

Ineqarnermut Naammagittaalliuteqartarfiup inissiaateqarfiup y-ip aalajangiinerat atuutsiinnartippa.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut:

Ineqarnermut naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiinera ingerlatsinermut oqartussaqarfimmut allamut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngilaq tak. § 86 imm.   7 Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq.

Ineqarnermut Naammagittaalliuteqartarfiup y-ip aalajangiinera eqqartuussisunut suliassanngortinneqarnissaa kissaatigineqarpat, attartortitsisumik sassaqqusissut, tassa Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommuni Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunniunneqassapput.

Inussiarnersumik

Naja Joelsen

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfimmi siulittaasoq

Scroll to Top