Biilit iluarsaannerat ajornakusoorpat

Pisariaqarpoq biilieriffik attavigissagit arlaannik ajortoqarneranik paasisaqaruit. Biilileriffik pisinnaatitaaffigaa amigaataasoq iluarsartuutissallugu.

Biilit iluarsaannera qularnaveeqqusiissummik tunngaveqanngippat, taava illit nammineq uppernarsassavat biilit amigaataasumik iluarsartuunnerat uppernarsassavat.

Biilileriffiup iluarsaassinermut qularnaveeqqusiissummik tunisisimappat, taava biilileriffiup suliassaraa uppernarsassallugu biilit arlaatigut kukkuneqarpat taava nammineq pisuussutiginngikkit, suliarinerlunneqarsimanngitsorlu.

Biilileriffiup arlaleriarluni iluarsaassisaraluarluni biilit aaqqinneqarsimanngippat, taava piumasarisinnaavat akiusoq appartinneqassasoq, biilileriffimmi allami akiusussaq naapertorlugu.

Assinga aamma atuuppoq biilieriffik iluarsaassiumanngippat akilerneqanngikkuni.

Biilieriffik isumaqatigalugu akikilliliivigineqarsinnaaguit, taava maluginiassavat, biilit allamut iluarsartissagukkit sissuertariaqaravit. Tamannalu atsaat periarfissaasoq, illoqarfigisanni nunaqarfigisanniluunniit biilileriffeqarpat.

Biilit iluarsaanneqareerpata taava uppernarsaruminaappoq, iluarsaassineq siulleq amigaataasimasoq. Tamanna pillugu pingaaruteqarpoq, biilieriffik nutaaq atortunik taarsersukkani tunniuteqqullugit aammalu allatigut uppernarsaataasinnaasut ilanngullugit.

Aamma ajornakuusoorsinnaavoq biilileriffikkut akiligassani akilersissallugu. Biileriffik akiliiumanngippat imaluunniit akissaa isumaqatigiissutigisinnaanngikkusiuk, taava nammineq akileeriarlutit kingunerisaannik Atuisartut Naammagittaalliuteqarfianut imaluunniit eqqartuussivinnut suliassanngortitsisariaqassaatit aningaasaatitit utertinniarlugit.

Biilip iluarsaannera ajunnginnersoq misissoruk

Nalorniguit akileereerlutillu ilumut biilileriffiup suliassani suliarilluarsimaneraa, imaluunniit isumaqarpit biilip iluarsaannera amigaateqartoq, taava biilit biililerisarfimmut allamut misissortissinnaavatit, peqassappat.

Ilaannimi ajornakusoorsinnaasarmat ilumut uppernarsarluassallugu, iluarsaataq amigartumik suliaasoq, teknikkut uppernarsaammik soqanngippat, imaluunniit suliassamik ilisimasalimmik naliliisoqarsimanngippat.

Biilitit ajoqusersimappata

Biilitit biilileriffimmiitillugit ajoquserpata, taava biililerisoq taarsiisussaatitaavoq, illuatungaanit uppernarsarsinnaanngippagu pisoq perataarsinnaasutut nalilerneqarsinnaasoq, namminerlu pisimasoq pisuussutigisinnaanagu.

Ajoqusernerit tillinniartoqartillugu pisimappata, taava pisimasoq perataarsinnaasutut nalilerneqarsinnaavoq biilit inissisimaffia isumaannaatsuuppat biilillu paarnaarluarsimappat. Tamanna aamma atuutsinneqassaaq, biilitit paarnaaqqasup avataatigut inissiisoqasimappat. Biilit naammattumik paarnaarluarsimappata, taava illit nammineq sillimasernerit akilertariaqassavaa. Ajoquserneq ”perartaarsinnaasutut” inissinneqassappat aamma tassaasinnaavoq biilip igalaava siorleq ujaqqamit eqqorneqarpat.

Biilit pissusissamisoortumik misilerarnerani ajoquserpat ajunngitsumillu ingerlanneqarsimappat, taava tamanna biilileriffimmut uparuaataasiinnaanngilaq, taamaalillunilu illit sillimmasiisarfiit nammineq akiliisariaqassaaq. Biililerisup biilit misilittarnerani aqqummut ingerlavigiuminaattumut inissisimappagit misilittarlugit tassani, soorlu siorartarfimmut imaluunniit aqqusinermut ujaraarartalimmut, taava uparuartorneqarsinnaavoq suna pillugu aqqulluttumut misilittaasimanersoq, taamaalineranilu biilileriffik akiliisitaasinnaavoq.

Ajoqusernerit biilieriffiup sulisuineersut piaaraluni piaarinaniluunniit pisimasut, taakkua atuisartumiit piumasarineqarsinnaapput biilileriffiup akilissagai.

Biilit utaqqiisaasumik atortitat – biilit attartukkat

Biilileriffiup pisussaaffiginngilaa biilinik allanik tunissallutit biilivit iluarsaannerisa nalaanni, aamma sivitsorpalluunniit pisussaaffiginngilaa.

Biilileriffiit ilai tamanna sullissinermini ilaatittarpaat, imaluunniit biilinik attartukkanik akikitsunik neqeroorsinnaapput, kisianni tassa, tamanna pisinnaatitaaffiunngilaq.

Biilip iluarsaannera sivitsorpoq

Ajornakusoorsinnaavoq aalajangissallugu, suna pisinnaatitaaffiginerit, biilivit iluarsartuunnerat sivitsorpallaarpat. Inatsimmik tunngavissaqannginnami iluarsartuunnerata sivisussusissaa aalajangersorniaraanni, aamma iluarsartuunnissaata suussusia annertussusialu apeqqutaaqataammata.

Siumoortumik biilileriffimmut isumaqatigiissusiorsimaguit, biilit ullormut aalajangersimasumi aaneqassasoq, soorlu assersuutigalugu feriassaguit, taava naatsorsuutigisariaqassavat, biilit naatsorsuutigineqartutut piareersimassasoq. Biilit naammassisimanngippata taava isumaqatigiissutersi tunngaviatigut atorunnaarsissinnaavat biilitillu aaginnarsinnaallugit.

Suliarineqarnerata nalaanni taamaatitsineq imaannaanngitsuummat, innersuunneqartariaqarpoq biilileriffik sivikitsumik periarfissittariaqarit suliap naammassinissaanut, isumaqatigiissutersi taamaatinnagu. Illoqarfigisanni nunaqarfigisanniluunniit allammik biilileriffeqanngippat, taava innersuunnanngilaq isumaqatigiissut taamaatiinnassallugu.

Ilinnut pingaaruteqarpat biilitit ullormi aalajangersimasumi piareeqqatissallugit, taava tamanna allakkatigut isumaqatigiissusiornikkut suliarisinnaavat.

Piffissarititaasoq sivitsornianngikkukku taava allakkatigut nalunaarit. Isumaqatigiissutersi taamaatiinnarniarukku taava allakkatigut taamaatiguk.

Biilivit iluarsartuunnerani naammassinissaa aalajangersimasumik piffissatigut isumaqatigiissuteqarfigisimanngikkukku, imaluunniit uppernarsarsinnaanngikkukku taamaattumik isumaqatigiissutigisimasasi, taava naatsorsuutigisariaqassavat, iluarsartuunneq akuerineqarsinnaasumik naammassissasoq. Sunarpiaq akuerineqarsinnaasutut oqaatigineqarsinnaanersoq nalilerniaraanni taava iluarsartuussap suussusia annertussusialu qiviartariaqarpoq kiisalu allanik aamma qiviagassaqarsinnaalluni.

Biilit piffisami akuerineqarluarsinnaasumi piariinngippat, taava allakkatigut saaffiginnillutit biilileriffimmut erseqqissartariaqarpat biilit piffissami akuerineqarsinnaasup iluani naammassiniartariaqaraat. Piffissatigut periarfissarititaasup nutaap iluani aamma biilit piareeriaannaanngippata, taava isumaqatigiissut taamaatiinnarsinnaavat biilillu aaginnarsinnaallugit. Isumaqatigiissut allakkatigut taamaatittariaqarpat.

Biilileriffimmut isumaqatigiissut taamaatinneqareerpat

Isumaqatigiissut taamaatikkaangat, taava pisussaaffigivat taamaallaat iluarsartuussineq ingerlanneqareersoq akilertussaallugu. Immikkut ittunik akiligassarsisissaguit soorlu biilieriffimmut allamut tunniuttariaqarlugit, taava tunngaviatigut isigalugu biilileriffiup siulliup aappaanut nuunniarninni aningaarsartuutigisatit akilertariaqarpaat. Kisianni ilisimassavat tamanna upernarsaruminaammat, annaasaqarnerit qanoq annertutiginersoq, isumaqatigiissimanngikkussi iluarsaannera qanoq akeqassanersoq qanorlu annertutigissanersoq.

Aamma ajornakusoorpoq suliaareersut nalilersussallugit. Sukkasuumik isumaqatigiinngissuteqartoqarsinnaavoq aamma biilieriffiup pisinnaatitaaffigaa biilitit tigummiinnassallugit piumasartik tiguneqarnissaata tungaanut. Biilit tiguniarlugit pisariaqarsinnaavoq akiliinissaq ”akerliugaluarluni”, tamatumallu kingorna Atuisartoqarnermut Naammagittaalliuuteqarfimmut imaluunniit eqqartuussivinnut saaffiginnissinnaavutit ooriutitit utertinniarlugit.

Biilit iluarsaanneqarnerat qanoq sivisutigisumik naatsorsuutigisinnaaneripput atasinnaanersut, apeqqutaassaaq, iluarsartuussineq qanoq ittoq oqaluuserineripput aammalu biilitit qanoq atorneritit qanorlu annertutiginersumik atorneritit.

Aamma imatut pisinnaasarpoq illit nammineq annikitsuinnarmik iluarsaaseqqussimasutit, taamaassimappallu iluarsartuunnera sivisuumik atanaviarnani.

Taammaattumik ajornakusoorsinnaavoq aalajangissallugu, iluarsaassereernerup kingorna qanoq sivisutigisumik utaqqeqqaarlutit naammagittaalliorniarlutit biilileriffimmut utersinnaanerlutit.

Biilileriffiit ilaasa qularnaveeqqummik neqeroortarput iluarsaassigaangamik. Qularnaveeqqut naammagittaalliorsinnaanermut pisinnaatitaaffimmik taarsiinngilaq, kisianni ingerlaqatigiipput.

Biilip kingoraartissai nutaat

Nammineq kingoraartissamik nutaamik pissarsiguit, taava pisisarnermut inatsimmut ukiuni marlunni maalaartitaasinnaaninnut tunngavoq. Tamanna aamma atuuppoq kingoraartissamik atornikumik pisigut. Kingoraartissat atornikut atorneqarniaraangata taava tuniniaasup ilaatigooriarluni nangaassuteqarsinnaasarpoq. Taamatut nangaassuteqarneq taamaallaat inerteqqutaanngilaq, tigussaasuulluinnarpat, aammalu erseqqariffaarissumik nalunaarsugaappat, amigaataasoq sunaanersoq.

Biilileriffiup illit biilinnut iluarsaanniarlugu kingoraartissamik ikkussuippat, taava kingoraartissaq naliginnaasumik isigalugu iluarsaanneqarnerata ilaattut isigineqassaaq, taamaammat kingoraartissaq ukiunut tallimanut tikillugu naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq, iluarsartuunnertaammi tamaat ataatsikkut isigineqarmat.

Biilileriffiup biilivit iluarsaannera ilutigalugu kingoraartissamik ikkussuippat, taamaammat kingoraartissaq ukiunut tallimanut tikillugu naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq, iluarsartuunnertaammi tamaat ataatsikkut isigineqarmat.

Kingoraartissaq iluarsartuussinerup kingorna immikkuuffarittutut isigineqarsinnaappat suliassamullu pingaarutilittut isigineqarsinnaalluni, taava kingoraartissaq pisisartut inatsisaat naapertorlugu ukiuni marlunni naammagittaalliutigineqarsinnaavoq. Tamanna soorlu assersuutigalugu tassaasinnaavoq biilip ratiua aseqqukoq.

Scroll to Top