Problemer med bilreparationen

Det er vigtigt, at du kontakt autoværkstedet, så snart du opdager, at noget er galt. Autoværkstedet har ret til at prøve at afhjælpe manglen.

Er der ikke givet en garanti på reparationen, skal du selv bevise, at det udførte arbejde er mangelfuldt.

Har autoværkstedet givet en garanti på reparationen, er det autoværkstedets opgave at bevise, at en eventuel fejl ikke skyldes, at arbejdet ikke er korrekt udført.

Har autoværkstedet efter gentagne reparationer ikke fået bilen bragt i orden, kan du forlange et afslag i prisen, der svarer til, hvad det vil koste at få bilen repareret på et andet værksted. Det samme gælder, hvis autoværkstedet nægter at omreparere uden beregning.

Kan du ikke blive enig med autoværkstedet om et afslag, skal du være opmærksom på, at det kan indebære en risiko at lade bilen reparere et andet sted. Og at det kun vil være en mulighed, hvis der er et andet autoværksted i din by eller bygd.

Når bilen endelig er repareret, kan det nemlig være svært at bevise, at den første reparation var mangelfuld. Det er derfor vigtigt, at du beder det nye autoværksted om at udlevere udskiftede dele og anden dokumentation.

Det kan også være svært at få det oprindelige autoværksted til at betale sin andel af regningen. Hvis autoværkstedet nægter at betale, eller I ikke kan blive enige om beløbet, må du selv betale og efterfølgende gå til forbrugerklagenævnet eller domstolene for at få dine penge tilbage.

Tjek af bilreparationen

Er du i tvivl om, hvorvidt autoværkstedet har udført det arbejde, du har betalt for. Eller mener du, at reparationen er mangelfuld, kan du få bilen tjekket på et andet autoværksted, hvis der er et.

Det kan nogen gange være vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at en reparation er mangelfuld, hvis der ikke foreligger nogen teknisk dokumentation, eller vurdering fra en fagkyndig.

Skader på din bil

Opstår der en skade på din bil, mens den er på autoværkstedet, er mekanikeren erstatningsansvarlig, medmindre han kan godtgøre, at der er tale om en hændelig skade, hvor det ikke kan bebrejdes ham, at skaden er sket.

Skader, der opstår under indbrud, vil fx være “hændelige” skader, hvis pladsen og bilen er forsvarligt aflåst. Det gælder også, selvom din bil er anbragt uden for den aflåste plads. Hvis blot bilen er forsvarligt aflåst, vil det være din egen forsikring, der skal betale. En ”hændelig” skade kan også være et stenslag i forruden.

Opstår skaden under en relevant prøvekørsel under rimelige forhold, er der ikke noget at bebrejde autoværkstedet, og din egen forsikring må betale. Har mekanikeren derimod valgt at henlægge prøvekørslen til uvejsomt terræn med øget risiko for stenslag, fx en grusgrav eller stærkt stenede veje, kan han bebrejdes at have valgt netop det sted, og autoværkstedet kan komme til at betale.

Skader, som autoværkstedets ansatte har påført bilen ved uagtsomhed eller fortsæt, kan forbrugeren kræve, at autoværkstedet betaler.

Lånebil – lejebil

Autoværkstedet er ikke forpligtet til at stille en anden bil til din rådighed, mens reparationen af din bil står på, heller ikke selvom den trækker ud.

Nogle autoværksteder kan have denne service, eller de kan tilbyde dig at leje en bil på favorable vilkår, men det er altså ikke noget, du har krav på.

Reparationen af din bil trækker ud

Det kan være svært at afgøre, hvad du har ret til, hvis reparationen af din bil trækker i langdrag. Der er ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid en reparation må tage, og det vil også i høj grad afhænge af reparationens art og omfang.

Har du på forhånd aftalt med autoværkstedet, at bilen skal være færdig inden en bestemt dato, f.eks. fordi du skal på ferie, må du forvente, at bilen så også er klar som aftalt. Er bilen ikke færdig, kan du i princippet hæve aftalen og hente din bil.

Da det ikke er uden problemer at afbryde et reparationsarbejde, må det dog anbefales, at du giver autoværkstedet en kort frist til at gøre arbejdet færdigt, før du hæver aftalen. Hvis der ikke er et andet autoværksted i din by eller bygd, så kan heller ikke anbefales at ophæve aftalen.

Er det vigtigt for dig, at din bil er køreklar inden en bestemt dag, så lad det være en del af den skriftlige aftale.

Vil du ikke forlænge fristen, så gør det skriftligt. Hvis du i sidste ende vil hæve aftalen, så gør det skriftligt.

Har du ikke aftalt en frist for, hvornår reparationen af din bil skal være færdig, eller du ikke kan bevise en sådan aftale, må du forvente, at reparationen er færdig inden for en rimelig tid. Hvad der er rimeligt, skal ses i forhold til reparationens art og omfang og andre relevante faktorer.

Er bilen ikke klar inden for en rimelig tid, må du skriftligt give autoværkstedet en rimelig frist til at gøre arbejdet færdigt. Er bilen heller ikke efter den nye frist klar, kan du hæve aftalen og hente bilen. Du bør hæve aftalen skriftligt.

Når aftalen med autoværkstedet er hævet

Når aftalen hæves, er du kun forpligtet til at betale den del af reparationen, der allerede er udført. Får du ekstra udgifter ved at lade reparationen færdiggøre på et andet autoværksted, skal det første autoværksted i princippet betale de omkostninger, du har ved at skifte autoværksted. Men du skal være opmærksom på, at det kan være meget svært at bevise, hvor stort dit tab er, hvis der ikke er indgået en klar aftale om reparationens pris og omfang.

Det er også svært at fastslå værdien af den del af arbejdet, der allerede er udført. Der kan hurtigt opstå uenighed, og autoværkstedet har ret til at tilbageholde din bil, indtil du betaler, hvad de forlanger. For at få bilen udleveret kan det være nødvendigt at betale ”under protest”, og så må du efterfølgende gå til forbrugerklagenævnet eller domstolene for at få dine penge tilbage.

Hvor længe en given reparation på din bil forventes at kunne holde, afhænger af, hvilken reparation der er tale om, og hvordan og hvor meget du bruger bilen. Det kan også ske, at du selv har bedt om en nødtørftig reparation, der ikke forventes at have lang holdbarhed.

Det kan derfor være svært at fastslå, hvor længe efter reparationen du med rimelighed kan vende tilbage til autoværkstedet med en klage.

Nogle autoværksteder tilbyder en egentlig garanti på reparationer. Garantien erstatter ikke den generelle reklamationsret, men løber sideløbende med den.

Nye reservedele til bilen

Hvis du selv anskaffer en ny komponent, vil den nye del være omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Det gælder også, hvis du køber en brugt reservedel. Når det gælder brugte dele, kan du komme ud for, at sælgeren tager forbehold for mangler ved delen. Et sådant forbehold er kun lovligt, hvis det er meget konkret, og der oplyses præcist, hvad manglen drejer sig om.

Indsætter autoværkstedet en reservedel i din bil i forbindelse med en reparation, vil reservedelen normalt blive betragtet som en del af reparationen, og delen vil derfor være omfattet af de 5 års klagefrist, der gælder for reparationen.

Er der tale om en del, der efter reparationen fremstår som en selvstændig enhed og er en væsentlig del af det aftalte arbejde, vil delen dog være omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Det kan f.eks. være en udskiftning af en defekt bilradio.

Scroll til toppen