Atuisartut Aalajangiisartut


Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut nammineerlutik suleriaasissaat 

Forretningsorden For Forbrugerklagenævnet KAL 2020 06 04 (til Web)

Tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015-imeersoq tuniniaanissamik nittarsaassisarnermut inatsit § 30, imm. 5 naapertorlugu aalajangiunneqarpoq:

 • 1. Nioqqutissat, sullissinerit kiffartuussinerillu pillugit atuisunit naammagittaalliuutit Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuniit suliarineqartarput. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut allattoqarfeqarnerat Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmit isumagineqarpoq.

Imm. 2.  Naammagittaalliuteqarneq peqataasut akornanni aningaasarnikkut soqutigisaannut tunngassuteqarsinnaavoq, tassanilu atuisoq inuutissarsiutigalugu ingerlatsisumut saaffiginnittaraluarnermut tunngasut ilanngunneqassallutik.

Imm. 3.  Inuutissarsiutigalugu ingerlatsisumut naammagittaalliortoqarsinnaavoq, taannalu ingerlatsisoq Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermut inatsisai malillugit eqqartuussivikkut naammagittaalliummi apeqqutit pillugit eqqartuutitinneqarsinnaavoq.

Imm. 4.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut naammagittaalliutit pisortatigut malittarisassaliuunnikut allatigut immikkut naammagittaalliuuteqartussat suliarisinnaanngilai.

Imm. 5.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut naammagittaalliuutaasoq, Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuni suliarineqarnissamut naleqqutinngitsutut nalilerneqartoq, imaluunniit naammagittaalliornermi atuisoq taperserneqarsinnaanngitsoq ersarilluinnarpat, Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut naammagittaalliuutaasoq suliariumanngissinnaavaa.

 • 2. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut suliassanik ataasiakkaanik aalajangiineri allakkatigut taasinikkut aalajangerneqartarput, tak. § 7, immi. 3, imaluunniit naapillutik ataatsimiinnermi. Allakkatigut aalajangiinerit ingerlaannartumik aalajangiiffigineqartarput.

Imm. 2.  Ataatsimiinnerit ingerlanneqartarput siulittaasup imaluunniit minnerpaamik ilaasortat marluk piumappassuk, ukiumoortumilli minnerpaamik naapillutik ataatsimiissapput.

 • 3. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut isumaqatigiinniarneri kalaallisut, qallunaatut imaluunniit oqaatsit taakku marluk atorlugit ingerlanneqarsinnaapput.

Imm. 2.  Kialluunniit ilaasortap piumasarisinnaavaa suliassami isumaqatigiinniarnerit aammalu taarsinerit oqaatsit taakku marluk atorlugit malinnaaffigineqarsinnaasut, kiisalu Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut isumaa aammalu suliassami atortussat tamarmik oqaatsit tamaasa atorlugit nassaarineqarsinnaassasut.

 • 4. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartunut siulittaasuussaaq Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmi pisortaq.

Imm. 2.  Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersumi (kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit) § 3 malillugu siulittaasoq suliassami aalajangersimasumi peqataasinnaanngilaq suliassamut attuumavallaaruni.

Imm. 3.  Siulittaasoq suliassamut aalajangiiffiusussamut attuumavallaaruni, imaluunniit immikkuullarissumik pissutissaqaruni sinniisussamik toqqaassaaq. Sinniisussaq suliassamut piffissamiluunniit aalajangersimasumi toqqarneqarsinnnaavoq.

Imm. 4.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut ilaasortaanut Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq (kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit) atuuppoq.

Imm. 5.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiutissavaat ilaasortaq suliap ingerlannerani atuumavallaarnersoq.

 • 5. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup allaffeqartut naammagittaalliutit piareersartassavai, aammalu taakkunani tunngavilersukkamik aalajangiinerminut isummersuummik sanasassalluni. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup aammattaaq suliassarivai Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartunut saaffiginnissutit akissallugit.

Imm. 2.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut allakkatigut taasineranni Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup suliani ataasiakkaani aalajangiinissamut isummersuutini nassiuttassavai.

 • 6. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik piginnaatinneqarpoq naammagittaalliutit itigartitsissutigissallugit suleriaasermi § 1, imm. 5 naapertorlugu. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup aamma piumasaqaatit § 1, imm. 1 – 4 -imi naammassineqarsimanersut nakkutigissavai naammagittaalliutip Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuniit suliarineqannginneranni.

Imm. 2.  Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup atuisup naammagittaalliutaa inuutissarsiutigalugu ingerlatsisumut ingerlateqqissavaa oqaaseqaateqartoqarnissaanut. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup inuutissarsiutigalugu ingerlatsisumiit akissummik tigusaqaruni naammagittaalliortumut saqqummiunneqassaaq oqaaseqaateqartornissaanut. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik peqataasunut aalajangiussisinnaavoq oqaaseqaatit tunniunnissaannut piffissaliussamik.

Imm. 3.  Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup isumagissavaa peqataasut tamarmik paasissutissat illuatungaaninngaanneersut tamaasa ilisimasarilissagaat, taakkulu suliamut aalajangiinissamut pingaaruteqarsinnaallutik, aammalu allakkanut paasisimasalinnut nalunaajaatit Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiinissaannut atugassat aassallugit.

Imm. 4.  Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik peqataasut akornanni suliamut isumaqatigiissuteqarniarsinnaavoq.

 • 7. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik suliani naammassineqarnikuunngitsuni § 6, imm. 1 imaluunniit 4 naapertorlugu suliap Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuni suliarinissaanut siunnersuisassaaq.

Imm. 2.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartuni aalajangiineq Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup pissarsiarisaa tunngavigalugu aalajangiunneqartassaaq. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut paasissutissanik amerlanerusunik aallerniarluni suliassaq kinguartissinnaavaa. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut akuerisinnaavaat peqataasut aammalu takunnittuusinnaasut ilisimasallillu allakkatigut nalunaarummik tunniussisinnaasut imaluunniit immkkut pissutissaqartillugu naapinnissaannut.

Imm. 3.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut suliassat pillugit isumaqatigiinniartarput aammalu taasillutik digitalimik attaveqaqatigiinnikkut, naapilluni suliassaq suliarineqanngippat. Naapilluni suliassaq suliarineqarpat ilaasortap taasinera allaganngorlugu suliarineqassaaq.

Imm. 4.  Aalajangiinerit taasinerit amerlanerussuteqartut malillugit aalajangiunneqartarput. Aalajangiineq akerliusoqannginneranik aalajangiunneqarsimanngippat ikinnerussuteqartut oqaaseqaataat aalajangiinermi aammattaaq oqaatigineqassaaq.

 • 8. Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiussaat allakkatiguussapput aammalu patsisilimmik ilaqartassallutik. Uuma naammassinissaanut ullut 30-t qaangiutsinnagit aalajangiinerup nalunaarutigineqarnera piffissaliunneqarpoq.
 • 9. Peqataasut tamarmik aningaasartuutinut peqataaqataasumut imaluunniit Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartunut akiliissanngillat.

Imm. 2.  Ilisimasalinnut nalunaarutinik aallernermi imaluunniit ikiuutinut aningaasartuutit Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut suliap suliarinissaanut pisariaqartutut naatsorsuutigisai Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut akiligassartai akilissavai.

 • 10. Suliami aalajangiiffiusimasumi peqataasut suliamik aallartitseqqinnissamik piumasaqarsinnaapput. Piumasaqarneq Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmut allakkatigut nassiunneqassaaq.

Imm. 2.  Inuutissarsiummik ingerlataqartumiit suliamik aallartitseqqinnissamut piumasaqaatit tunniunneqassapput aalajangiinerup nalunaarutigineqarneranit ullut 30-5 qaangiutsinnagit.

Imm. 3.  Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiisinnaapput immikkut pissutissaqartillugu suliassaq aallarteqqinneqassasoq pingaanertut ima pisoqartillugu:

1)  Peqataasoq akuerisamik pisinnaajunnaarpst suliami oqaaseqaateqarnikuunngitsumik imaluunniit oqaaseqarnikuunngitsumik.

2)  Paasissutissat nutaat suliap suliarinerani pigineqaraluarunik allamik aalajangiinermik kinguneqartitsisimasinnaasut.

Imm. 4.  Allaffeqarfik piginnaatinneqarpoq suliamik aallartitseqqinnissamut piumasaqaatit itigartitsissutiginissaanut ersarippat iluaqutissartalimmik piumasaqartumut allannguuteqarunnanngittoq.

 • 11. Aalajangiusssap naammassineqarnissaanut piffissaliussap naareernerata kingorna Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup nakkutigissavaa inuussutissarsiummik ingerlataqartup nalunaarutigisimaneraa aalajangiunneqarsimasumut pituttorsimanissaq kissaatiginagu.

Imm. 2.  Aalajangiinerit malinneqanngippata Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup atuisup piumasaqarneratigut suliassaq atuisoq sinnerulugu eqqartuussivinnut suliassanngortissinnaavaa.

Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik aalajangiisartut, ulloq 4. juni 2020

Freja Lisby Jensen

/

Nivi Frenderup-Strunz

Scroll to Top