Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2019

1. Siulequt

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 83, imm. 4 naapertorlugu.

Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa, imaraalu, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaanik naatsumik nassuiaat, maalaarutit suliallu naammassineqarsimasut pillugit kisitsisitigut paasissutissat.

Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup quppersagaani www.aua.gl

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatigiinnikkut, ukiumoortumik nalunaarutip assinganik tunniussisinnaavoq imaluunniit pappilianngorlugu nassiussilluni.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia ugguuna attavigineqarsinnaavoq :
Najugaqarfik: Imaneq 29, 1, postboks 689, 3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl

Oqarasuaat: 32 80 33

December 2020

Naja Joelsen

Ineqarnermut Maalaartarfimmi siulittaasoq

 

2. lneqarneq pillugu Maalaaruteqarfik pillugu paasissutissat nalinginnaasut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut.

Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluunniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkaat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu.

Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut Illuut A/S inissiaatai minillugit (Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2014-mut ukiumoortumik nalunaarusiaa takujuk).

Aalajangiinerit peqataasunut tamanut atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasumillu aalajangiinerusarlutik.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allaffissornikkut qullersaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.  Tamanna isumaqarpoq, peqataasoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiineranut naammagittaalliornissamik kissaateqaruni suliaq  eqqartuussiveqarfinnut ingerlateqqissinnaavaa maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siunertaa unaavoq aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut.

Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluunniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata.

Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu (attartornermut peqqussut) peqqussummi § 82-86-ip tungaanut, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aamma Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq.

 

3. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip § 84, imm. 1-ianni.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa sammisanut makkununnga attuumassuteqarpat:

  1. Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat piumasaqaatit nalinginnaasut naammassinissaat.
  2. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut.
  3. Inigisap iserterfigineqarnerani qanoq inneranut tunngasut.
  4. Attartukkami ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq).
  5. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit).
  6. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera).
  7. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq)

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-imik akeqartinneqarpoq.  Maalaaruteqartoq akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat.  Akiliut naammagittaalliortumut uterteqqinneqassaaq paasinarsippat attartortoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminut taperserneqarsimasoq.
Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarutit suliarisinnaanngitsutut nalilertarpaa, maalaaruteqartup akiliutissaq akilersimanngippagu.

Saniatigut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutit suliarineqarsinnaanngitsutut nalilertarpaa, pissutigalugu naammagittaalliuutit qulaani taaneqartut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut pisinnaatitaqarfianut ilaanngimmata.  Assersuutigalugu illumi nipiliortoqarneranut, ineqarnermut akiliummut imaluunniit namminersortut attartortittagaannik naammagittaalliutaasinnaapput.
Kiisalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliutit aaliangiisartut suliassaannut tulluanngippata suliariumanngissinnaavai, assersuutigalugu uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu.  Imaappallu maalaaruteqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminik ilalerneqarsinnaanngippat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliariumanngissinnaavaa.  Assersuutigalugu naammagittaalliortoq inissiap attartorneranut atatillugu piumasaqaatinik saqqummiussippat erseqqarissaaq qanoq ilalerneqarsinnaanersoq.

 

4. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ilaasortai

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni pingasunik maalaaruteqartarfimmut ilaasortaqarluni.

Siulittaasoq taassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit siunnersuusiorfigineqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaaniit, ineqarnernut tunngasuusunut akisussaassuseqarfeqartuusumiit.  Toqqarneqartut tamarmik immikkut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput imaluunniit inatsisilerituutut naammassisaqarsimassalluni kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK.

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortaasut sinniisuilu inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera taamaattumik kinguneqarpoq, attartortut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ilaasortai ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartarput, maannalu toqqagaasut ulloq 14. november 2021-imip tungaanut atuutissapput. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ileqquusumik ikinnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittartussaavoq.

Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit misissorneqartarput, ataatsimiititaliallu ataatsimiinermi aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik.  Taasinermi amerlaqatigiittoqarneratigut siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq.

Ukioq 2019-ip aallartinnerani maalaaruteqartarfimmiittut ima inissisimasimapput.:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, inatsisileritooq.

Sinniisoq: Najattaaq Mathiassen

 

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

Lise Mørup Dalsgaard, PPK

Sinniisoq: soqanngilaq, PPK

Pétur Guðmundsson, KANUKOKA,

Sinniisoq: Inger Larsen, KANUKOKA

Hans Erik Bresson, Inissiaatileqatigiiffik INI A/S

Sinniisoq: Karsten Lyberth-Klausen, A/S Boligselskabet INI

 

5. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2019-imi sulinera

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allaffissornikkut suliassat isumagisarai. Isumaginninneq annertunerusumik aqutsisoqarfiup allaffeqarfiani aammalu maalaaruteqartarfimmi pisarpoq.

Ukiumi 2019-imi Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisorineqartut tassaapput, 3-5 inatsisilerituut 1-2 allaffimmiut, taakkunannga arlallit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi sulianut suliaqartarlutik. Ilisimasanik annaasaqannginnissaq pinngitsoortinniarlugu anguniarneqarpoq Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisut suliat piareersarnerini peqataasassasut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ukiumi 2019-imi maalaarutit ikileriarsimasut maluginiarpaa. Tamanna pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup nassuiaatissartaqartinngilaa. Maalaarutit amerlasuut, ataatsimiitsitaliap allattoqarfianit tiguneqartartut ilaat suliarineqarsinnaaneq ajorput. Ilaatigut peqquteqarpoq akiliutinik akiliisimannginneq aammalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik attartortitsisarnerup iluani susassaqarfiit aaliangersimasuinnaat suliaqarfigissallugit piginnaatitaaffeqarmat, ilaatigut suliakkiutit ilaasa maalaaruteqartarfimmi suliarinissai tulluanngimmata, uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu. Ukiup ingerlanerani suliamik ingerlatsisarneq naammassiuminarsarneqarsimavoq, taamaasillunilu suliat taakku itigartinneqartut sukkanerusumik naammassineqartarlutik.

Ukioq 2019-ip naalernerani ilimagineqarpoq ukiumi 2020-imi suliat takkuttartut allanngorpiannginnissat.

 

6. Naatsorsueqqissaarneq 2019

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ukiumi 2019-imi nuna tamakkerlugu attartortunit 52-nik maalaarutinik tigusaqarsimavoq, 2018-imi 78-nik tigusaqarsimalluni.

Suliat katillugit 71-t suliarineqarsinnaasimanngillat. Taakku 71-t akiliinngitsoorsimaneq pissutigalugu, suliassaqarfiup avataaniinneri pissutigalugit, amigartumik inatsisitigut killeqartitsineq pissutigalugu imaluunniit maalaaruteqartup maalaarutiminik tunuartitsiinnarsimanera pissutigalugu, imaluunniit suliaq taperserneqarnissaminnut ilimanaateqannginnera pissutigalugu suliarineqarsinnaasimanatik.
Taassuma saniatigut suliat 14-t maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnermini suliarineqarput (takuuk pkt. 6.2).

 

6.2. Pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliaasimasut

Ukiumi 2019-imi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliat 14-t maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnermini suliarai. Aalajangiinerit naatsumik imaqarniliorneqarnerat ataani ilanngunneqarput. Aalajangiinerit ataasiakkaarlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut nittartagaanni  (www.aua.gl) takuneqarsinnaapput.

 

6.2.1. Suliaq nr. 1 – 17/00584

Attartortup maalaarutigaa, inissiaatileqatigiiffiup ukiuni pingasuni, attartortullu iserternerminili amigaataasut aaqqitassallu allassimasai, suli aaqqiivigisimanngimmagit.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik isumaqarpoq, inissiaatileqatigiiffiup isumaqatigiissummi isertilernermi ini attartugaq ajunngitsumik isumannaatsumillu piareersimangikkaa, tassa Inissiaatileqatigiiffiup iserternermi aaqqitassat amingaatillu paasineqartutut piffissaq annertooq qaangiutinnginnerani iluarsisimangimmagit.

Ullut 14-it qaangiutsinnagit Inissiaatileqatigiiffiup aaqqitassat tulliuttut tuaviornerpaamik aaqqissavaat:

Matserfiit eqqortumik ikkunneqassapput.

Uffarfimmi iikkat cementitallit taakkulu ikeri amingaatitallit aaqqinnqassapput.

Isaariaami sikaaviup qulaaniit qiversartui aaqqinneqassapput, sikaaviup matua uingasoq aaqqinneqassaaq aamma ilitsivik amingaataasoq ikkunneqassaaq.

Sinittarfinni marluusuni atisanut nivingaaviit ilisiviillu ikkunneqassapput.

Silataatungaani igalaat nutaat listit kanneri aaqqinneqassapput.

Silaannarissarfiit tamarmik ajoquteqassanngillat.

Attartortup allat sinneri kissaataai Inissiaatileqatigiiffiup aaqqissussangilai. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik isumaqarmat tamakku pissutsit pisariaqangittut attartugaq ajunngitsumik isumannaatsumillu attartortussamut tunniunniaraanni. Attartortoq taamaasilluni maalaarummini ilaatigut ilalerneqarpoq.

Attartortuttaaq piumasarisimavaa inissiaatileqatigiiffik akiliissasoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfiup tamanna piumasaqaat suliarisinnaanngilaa, tamanna Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfiup pisinnaatitaasaata avataaniimmat.

 

6.2.2. Suliaq nr. 2  – 18/00499

attartortoq ini qimalernerani nalinginnaasumik iluarsaanermut akiliinissamut maalaaruteqarpoq, inissiami oqoqarnera pissutigalugu aammalu taamaasilluni attartuisoq isumaqarluni inissiaq attartortakkatut atorneqarunnaartariaqartoq. Attartortoq ilisimatitsivoq oqaasiinnartigut ini qimalernerani nalinginnaasumik iluarsaanermut akiliissanngitsoq inissiap oqunnera pissutigalugu.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup isumaqarpoq attartortoq nalinginnaasumik iluarsaanermut akiliissasoq. Maalaartarfiup aalajangiinermut tunngavilersuutigaa iluarsartuussinermut akiliisussaannginneranut isumaqatigiissusiornermut uppernarsaateqanngimmat.  Taassuma saniatigut attartortoq attartortitsisorlu nuunnermi nalunaarusiamik oqaaseqaatitaqanngitsumik atsiorsimapput.

 

6.2.3. Suliaq nr. 3 – 2017-8106

Attartortoq inissiaq qimalernerani iggavimmi nerriviit, errorfik il.il. iluarsaassinermi taarsigassanngorlugit akiligassat maalaarutigai.
Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, attartortoq iggavimmi nerrivinnut aammalu errorfimmut taarsiinermi akiliissanngitsoq, nungullariartorneq pisoqalinerlu pissutaammata. Inissiaatileqatigiiffiup nerriviit qanoq utoqqaatigineranik aammalu paaqqinnilluarsimannginnermik tunngaveqarneranut tunngavilersuutasinnaasunik oqaaseqarsinnaasimanngilaq.

 

6.2.4. Suliaq nr. 4 – 2017-20477

Attartortup inissiaatileqatigiiffiup inissiami igalaat matullu  aaqqiissuunneqarnissaat/ussissaarnissaannut naammattumik aaqqiissuteqarsimannginnera aammalu anartarfimmi kuuffinni tipi aaqqiivigineqarsimannginneri pillugit maalaarpoq. Aammattaaq attartortoq isumaqarpoq kallerup inneranut ikkuffinnik naammattunik peqanngitsoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, Inissiaatileqatigiiffik aserfallatsaaliuinissamut pisussaaffimminik eqquutitsisimanngitsoq.  Inissiaatileqatigiiffik igalaanik aammalu matunik ammarsinnaanngorlugillu matusinnaanngornissaanut aaqqissuillunilu ussissaasariaqarsimavoq.

 

6.2.5. Suliaq nr. 5 – 2017-15963

Attartortoq inigisamiit nuunnermi iluarsaannermut akiligassat pillugu maalaarpoq. Attartortoq nammineerluni inissiaq qimalernermi eqqiarlugulu qalipassimavaa. Attartortoq isumaqarsimavoq, inissiaatileqatigiiffiup natit silinissaat qillersarnissaallu akilissagaat. Inigisamiit nuunermi iluarsaanermut akiligassami erserpoq, attartortup inissiap iigai, qilaalu qalipannisaat aammalu natit silinissaat qillersarnissaallu akilissagai. Tamatumalu saniatigut inissiami eqqiaaneq aamma akilerneqassalluni.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup isumaqarpoq attartortoq inissiap iluarsartuunneranut akiliissasoq.  Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiami allaqqasut aammalu natit silinissaat qillersarnerannullu allassimasut assigiinngissuteqarsimapput. Taamaammat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfiup inigisamiit nuunnermi iluarsaannermut akiligassat natit marloria pingasoriarlu qillersarnerannut assigiinngissutaasumik appaavoq.

 

6.2.6. Suliaq nr.  6 – 18/00370

Attartortup toqukkut qimangussimasup qanigisaa, inissiaatileqatigiiffiup qanigisaasoq inissiap tiguarnissaanut itingartitsisimanera pillugu maalaarpoq. Qanigisaasoq attartuisup toqukkut qimagunnissaata tungaanut ukioq ataaseq najugaqatigisimavaa. Inissiaatileqatigiiffiup tunngavilersuutigaa qanigisaasoq attartortorlu ukiumi minnerpaani marlunni najugaqatigiissimannginnerat.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, qanigisaasup inissiaq tiguarsinaasimagaa. Tassunga tunngaviliunneqarpoq inatsimmi allaqqanngimmat piumasaqaataasoq inissiami inuup toquneraniit ukiuni siuliini marlunni najugaqartariaqarsimanissaq.  Taamatuttaaq inatsimmi nassuiarneqanngilaq ukiuni marlunni toqunnginnerani inissiami najugaqaqqissaartariaqarsimanissaq.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiulli pingaartippaa inuup toqunerata nalaani inissiami najugaqatigiissimanissaq.

 

6.2.7. Suliassaq nr. 7 – 17/00530

Attartortoq maalaarpoq, inissiaatileqatigiiffimiit inissiap attartornera taamaatiinnartinneqarnera pissutigalugu inissiaatileqatigiiffik isumaqarmat attartortoq inissiami malittarisassanik eqquutsitsisimanngitsoq. Inissiaatileqatigiiffik saniliusut attartortoq pillugu naammagittaalliortarsimanerannut innersuusivoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik isumaqarpoq Inissiaatileqatigiiffik attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsissinnaatitaaffigisimanngikkaa.  Tamatumunnga tunngavilersuutaavoq, inissiaatileqatigiiffiup  saniliusut maalaaruteqarsimanerat Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni § 73, imm. 3-mi pingaartitsinermi naammassiisutut inissisimanerannik tunngaviliisimannginnera.  Inissiaatileqatigiiffik, nipiliortoqarnermut tunngavilersuutaasinnaasunik nassuiaatinillu pineqartumiit tusarniaasimasussaagaluarpoq.

 

6.2.8. Suliaq nr. 8  – 19/00002

Attartortoq, inissiaatileqatigiiffiup  malittarisassanik naammassinnginnermut tunngaviliilluni, attartuinermut isumaqatigiissut taamaatiinnartissimaneranut maalaaruteqarpoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr 2, 12  august 2005-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartumi §§ 69 aamma 70 naapertorlugit, attartuinermut isumaqatigiissutit taamaatiinnartinneqarneri pillugit suliaqarnissaminut piginnaassuseqartitaanani. Inissiaatileqatigiiffik peqqussutit taakku pineqartut atorsimammagit taamaasilluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik suliaq suliarinissaanut piginnaassuseqartitaanani.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maluginiarpaa § 50 naapertorlugu attartortup inissiamik atuinera pillugu, tamatumunnga tunngatillugu ineqarnermut malittarisassat pillugit naammassinninneq pillugit suliaqassalluni piginnaassuteqartitaanera. Angerlarsimaffimmi maleruagassanik unioqqutitsinermi § 50 inissianik attartornermik peqqussut kisimi attartornermi isumaqatigiissummik atorunnaarsitsinermi periarfiisinnaavoq § 73 Imm. 2 nr. 4 og Imm. 3. Atorunnaarsitsineq pisinnaavoq, annertuumik maleruagassat unioqqutinneqarsimappata. Inissiaatileqatigiiffiup peqqussut taanna suliami aalajangiinermi tunngavigisimanngilaa.

 

6.2.9. Suliaq nr. 9 – 17/00609

Attartortoq, inissiap qimannerani akiligassanut akiliisussaatitaaneq maalarutigaa, isumaqarami inissiaq qaammatini tallimani najungaqarfigiinnarnikuummagu akiliisussaatitaanani.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, attartortoq ini qimannerani naliginnaasumik iluarsaasinermut akiliisussaattaasoq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni ersermat, inissiaq qimannerani naliginnaasumik iluarsaasisoqassasoq. Ineqarneq pillugu Maalaruteqartarfiup maluginiarpaa, inatsimmi naliginnaasumik iluarsaanneqarnermut attartuisoq sivikitsuinnarmilluunniit najugaqarsimatillugu akiliinnginnissaq tunngavissaqanngitsoq.

 

6.2.10. Suliaq nr. 10  – 18/00050

Attartortoq, inissiap qimannerani akiligassanut akiliisussaatitaaneq maalarutigaa, isumaqarami, igaffik aammalu igalaat iserternermi ajoquteqareersimanerat aammalu inissiaq qaammatini arfineq pingasuni najungaqarfigiinnarnikuummagu akiliisussaatitaanani.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, attartortoq ini qimannerani naliginnaasumik iluarsaasinermut akiliisussaasoq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni ersermat, inissiaq qimannerani naliginnaasumik iluarsaasisoqassasoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pingaartippaa, inissiaatileqatigiiffiup iggaviup aammalu igalat, attartuisup ajoqutilittut maalarutigisai, ilarsarneqarnerannut akiligassiisimannginnera. Aammattaaq attartuisup najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq arlaatigut tamatumuunga oqaaseqaammik ilanngussiffiginagu atsiorsimammagu.

 

6.2.11. Suliaq nr. 11  – 18/00091

Attartortoq, inissiami maleruagassanik naammassinnissimannginnermi, tassani nipiliornermi aammalu qimmiuteqarnermi tunngaviliusumi, inissiaatileqatigiiffiup inissimik attartuinermut isumaqatigiissummik taamaatitsisimanera pillugu maalaaruteqarpoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr 2, 12  august 2005-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartumi §§ 69 aamma 70 naapertorlugit, attartuinermut isumaqatigiissutit taamaatiinnartinneqarneri pillugit suliaqarnissaminut piginnaassuseqartitaanani. Inissiaatileqatigiiffik peqqussutit taakku pineqartut atorsimammagit taamaasilluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik suliaq suliarinissaanut piginnaassuseqartitaanani.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maluginiarpaa § 50 naapertorlugu attartortup inissiamik atuinera pillugu, tamatumunnga tunngatillugu ineqarnermut malittarisassat pillugit naammassinninneq pillugit suliaqassalluni piginnaassuteqartitaanera. Angerlarsimaffimmi maleruagassanik unioqqutitsinermi § 50 inissianik attartornermik peqqussut kisimi attartornermi isumaqatigiissummik atorunnaarsitsinermi periarfissiisinnaavoq § 73 Imm. 2 nr. 4 og Imm. 3. Atorunnaarsitsineq pisinnaavoq, annertuumik maleruagassat unioqqutinneqarsimappata. Inissiaatileqatigiiffiup peqqussut taanna suliami aalajangiinermi tunngavigisimanngilaa.

 

6.2.12. Suliaq nr. 12  – 18/00283

Attartortoq attartukkani marluusuni, immikkut qaammatini marlunni aammalu arfineq pingasuni najugarineqarsimasuni, najugaq qimannerani akiligassanut pillugit maalaaruteqarpoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, attartortoq ini qimannerani naliginnaasumik iluarsaasinermut akiliisussaattaasoq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni ersermat, inissiaq qimannerani naliginnaasumik iluarsaassisoqassasoq.

Ineqarnermut Maalaartarfiup pingaartippaa attartuinermut isumaqatigiissummi imaluunniit allani isumaqatigiissutaasimasuni ersarissumik nutsernermi nalinginnaasumik iluarsaassineq pillugu qanoq piumasaqaateqartoqarneranik allaqqasoqannginnera.

Najugaq qimannerani akiligassami erserpoq, inissap aappaani oliemik immiinermut akiligassitsissimasoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup tamanna pillugu naliliinissaq itigartitsissutigaa, maalaaruteqartarfiup piginnaaseqarfiata avataaniimmat.

 

6.2.13. Suliaq nr. 13 – 18/00318

Attartortoq najugaq qimalernerani akiligassanut maalaaruteqarpoq. Tassa attartortoq eqqiaanermut, uffarfiup matua taarsernissaanut, errorfiup ilisivia taarserneqarneranut aammalu inissiami kallerup inneranut ikkuffinnik iluarsiinermut aammalu matumut qalipaanermut akiligatsissimammat.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, attartortoq uffarfiup matua taarsernissaanut, errorfiup ilisivia taarserneqarneranut aammalu inissiami kallerup inneranut ikkuffinnik iluarsiinermut aammalu matumut qalipaanermut akiliisussaatitaanngitsoq. Tamatumunnga tunngavilersuutigineqarpoq maalaaruteqartarfiup nalilermagu nungullariartorneq pisoqalinerlu pineqartut. Tamatumunnga akerliusumik uppernasaammik ilanngussaqartoqanngilaq.

Inissiap eqqiarnissaanut tunngatillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq attartortoq tamatumunnga akiliisussaatitaasoq, najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiami ersermat inissiaq ilaatigut eqqiarneqarsimasoq.

 

6.2.14. Suliaq nr. 14  – 19/00496

Attartortoq najugaq qimannerani akiligassanut aamma anisitsinissamut piumasaqaammut pillugu eqqartuussivimmut akiitsumut aammalu ineqarnermut akligassamut akileeqquneqarsimanermut maalaaruteqarpoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik siornatigut tamanna pillugu aalajangeereersimavoq, tassa inissiaatileqatigiiffiup attartortoq torersuunissamut malittarisassanik unioqqutitsisimanera pissutigalugu attartornermut isumaqatigiissut taamaatiinnarsinnaanngikkaa.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq attartortoq najugaq qimannerani akiligassanut aamma eqqartuussivimmut akiitsumut akiliisussaatitaanngitsoq, attartornermut isumaqatigiissut eqqunngitsumik atorunnaarsinneqarsimammat, taamaammallu akiligassat akilersorneqarnissaat naatsorsuutaajunnaartoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ineqarnermut akiligassat pillugit naliliinissaq itigartitsissutigaa, maalaaruteqartarfiup piginnaaseqarfiginngimmagu.

 

Boligklagenævnets årsberetning 2019 GL
Scroll to Top