Inissiamit nuunnermut atatillugu naatsorsuutit pillugit suliaq 8

Nalinginnaasumik iluarsaassinermut, attartortup inissiamit nuunneranut atatillugu attartortumit akilerneqartussamut aningaasartuutit annertussusaat pillugit