Konkurrencetilsynets undersøgelse af VVS-branchen

Konkurrencetilsynet tog til brug for undersøgelsen kopier af materialer hos de undersøgte virksomheder, disse materialer er siden blevet gennemgået i Konkurrencetilsynets lokaler, med fokus på at afdække eventuelle kartelaftaler.

Konkurrencetilsynet har nu afsluttet sin undersøgelse, og kan med glæde meddele, at der ikke er fundet beviser for kartelaftaler på markedet for vvs-reservedele. Konkurrencetilsynet vil derfor ikke foretage sig nærmere på det område, medmindre der på et senere tidspunkt skulle opstå fornyet mistanke.

Undersøgelsen har imidlertid afdækket en række forhold, som Konkurrencetilsynet fortsat vil undersøge. Konkurrencetilsynet kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget nærmere om disse, men det skal understreges at de ikke vedrører de undersøgte virksomheders erhvervsførelse, men går på de generelle vilkår for det grønlandske erhvervsliv.

Konkurrencetilsynet har endvidere fundet materiale der indikerer, at der fra flere udbydere stadigt regnes med mestertimepriser ved byggeentrepriser. Konkurrencetilsynet ser med stor alvor på dette, da Konkurrencenævnet allerede i 2001 traf afgørelse om at praksis med mestertimepriser skulle bringes til ophør, grundet de konkurrenceskadelige virkninger en sådan praksis har.

De undersøgte virksomheder har alle modtaget meddelelse, om at Konkurrencetilsynets undersøgelse er afsluttet, og at der ikke blev fundet materiale hos dem der gav anledning til yderligere efterforskningsskridt.

Scroll til toppen