Anmeldelse af konkurrenceklausul ved salg af ejendomme i Qaarsut

Selskaberne anmeldte aftale om salg af ejendommene B115a, B115b og B1562 til Konkurrencenævnet med henblik på at modtage en ikke-indgrebserklæring fra Konkurrencenævnet.

Aftalen indeholder en klausul, der begrænser købers råderet over de købte bygninger. Køber må ikke anvende bygningerne til indhandling eller forarbejdning af hellefisk, medmindre der er tale om produktion af ræklinger. Køber må anvende bygningerne til indhandling og forarbejdning af al anden fisk. Klausulerne vil være gældende i bygningerne levetid.

Konkurrencenævnet har ud fra de konkrete omstændigheder vurderet, at aftalen ikke begrænser konkurrencen i på markedet for indhandling af hellefisk, idet klausulen alene omhandler indhandling af hellefisk i de pågældende bygninger.

Den anmeldte aftale udelukker ikke nogen fra markedet for køb, salg og indfrysning eller eksport af helefisk.

Konkurrencenævnet har meddelt selskaberne en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9.

 

Scroll to Top