Udtalelse fra Ombudsmanden

Ombudsmanden er enig med Det Sociale Ankenævn i at der var tale om en afgørelse i sagsbehandlingslovens forstand.

Men udtaler kritik af vores sagsbehandling.

Vi har forud for denne udtalelse selv genoptaget sagen, og har sagen på nævnsmøde på ny.

Scroll til toppen