Aftaler med autoværkstedet

I nogle tilfælde ved du ret præcist, hvad der skal laves ved bilen. Det kan f.eks. være olieskift, dækskift, serviceeftersyn eller en bestemt del, der skal repareres. Her kan du skriftligt specificere, hvad der skal gøres og bede autoværkstedet om en pris.

I andre tilfælde ved du måske ikke, hvad der er galt med bilen. Her må du bede autoværkstedet om at undersøge bilen og komme med et tilbud. Det vil ofte betyde, at autoværkstedet må skille en eller flere komponenter ad, før de kan komme med en pris.

Er der tale om en større reparation af bilen, kan det være en fordel at indhente tilbud fra flere autoværksteder, da der kan være forskel på timeløn og prissystemer.

Er det vigtigt for dig, at bilen er klar til en bestemt dag, så aftal det skriftligt allerede, når du indgår aftalen med autoværkstedet.

Prisen for bilreparationen

Når du har afleveret din bil på autoværkstedet, er det vigtigt, at det fremgår meget klart af aftalen, at bilen ikke må repareres, før du har accepteret prisen. Det er dig som forbruger, der har bevisbyrden for, at du har indgået en sådan aftale med autoværkstedet.

Ønsker du alligevel ikke at få bilen repareret, må autoværkstedet som udgangspunkt kun kræve betaling for at afgive tilbud, hvis det er aftalt på forhånd. Du kan dog i konkrete tilfælde komme til at betale for tilbuddet, også selvom det ikke er aftalt, f.eks. hvis det er klart for dig, at det vil kræve et større arbejde fra autoværkstedets side at finde en fejl. Det er autoværkstedet, der skal bevise, at det var aftalt eller var klart for dig, at der skulle betales for undersøgelsen.

Er det ikke muligt at få et fast tilbud, kan du bede om et overslag eller en maksimumpris og aftale, at autoværkstedet skal kontakte dig, hvis overslaget eller maksimumprisen overskrides med et bestemt beløb eller en procentsats.

Det er altid en fordel at få reparationsaftalen på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der egentlig var aftalt.

Er der ikke aftalt en pris eller en maksimumpris, må du betale det beløb, autoværkstedet forlanger, medmindre det kan dokumenteres, at beløbet er urimeligt i forhold til, hvad det aktuelle stykke arbejde normalt vil koste.

Mange autoværksteder tilbyder, at man kan bestille tid til reparation via nettet. Man kan her præcisere, hvad man ønsker repareret og efterfølgende lave en prisaftale med autoværkstedet.

Betaler du forud, så få en skriftlig specifikation af, hvad du præcis har betalt for.

Ændringer i prisen

Sker der ændringer i den aftalte pris, overslag eller maksimumpris, bør den nye prisaftale altid bekræftes skriftligt f.eks. via mail.

Når du har en skriftlig aftale med en fast pris eller maksimumspris, er det autoværkstedet, der skal bevise, at det er sket efter aftale med dig, hvis prisen bliver højere end oprindeligt aftalt.

Betaling, afhentning af bilen og udskiftede dele

Din aftale med autoværkstedet om reparation behøver ikke alene at fastsætte arbejdets omfang og pris. Den kan også omfatte, hvad der er aftalt med hensyn til tidspunkt for betaling, afhentning af bilen, og hvad der skal ske med de udskiftede dele.

Det kan være en god idé at bede om, at autoværkstedet gemmer de udskiftede dele. Hvis der senere opstår en strid om, hvorvidt en udskiftning var nødvendig, kan de udskiftede dele få afgørende betydning.

Du kan ikke forvente, at autoværkstedet gemmer delene i længere tid, og det kan være nødvendigt, at du får de udskiftede dele med hjem, hvis de kan have betydning i en eventuel klagesag. Når du ikke længere har brug for delene, skal de afleveres på genbrugspladsen.

Scroll til toppen