Styrelsen søger to administrative medarbejdere

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger to administrative medarbejdere til at bidrage til det administrative team, som understøtter alle styrelsens opgaver, herunder sagsbehandling.

Styrelsen består af Center for Forbrugerrettigheder, deriblandt Atuisoq, Center for Konkurrence og Ankecentret. Vi løser forskellige opgaver og bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige samarbejde. Vi arbejder i et åbent og uformelt miljø. Vi er en arbejdsplads i udvikling og har især fokus på vores arbejdsprocesser og på at levere gode og effektive resultater.

Som medarbejder i forkontoret skal du være med til at bemande receptionen, hvor der fordeles post, tages telefonopkald og personlige henvendelser. Forkontoret står derudover for forberedelse til møder og tager hånd om de fælles lokaler i styrelsen. For de øvrige ansatte i styrelsen og nævnsmedlemmer bestilles og indkøbes der billetter, laves afregninger og håndteres honorarer.

En væsentlig del af forkontoret opgaver er administrationen af tolkeopgaver for styrelsen. Styrelsen træffer mange afgørelser, som skal håndteres dels til tolke, dels i et tolkesystem og dels også internt i styrelsen af medarbejderne.

Derudover skal der ske kontering i IRIS, og der laves generel support på alle systemer. Der er tre officielle postkasser som fordeles i teamet, og der er stedfortrædere for hinanden, så der altid er modtagere på dem.
Generelt forsøges det hele tiden at fordele opgaver efter kompetence. Det er således muligt at medvirke i fordelingen af forkontorets opgaver.
Det er vigtigt, at du er struktureret og kan holde overblikket i hverdagen. Kendskab til følgende er en fordel:

 • Sagsbehandling i ESDHsystemer
 • Tolkning i TMS, herunder at uploade tolkeopgaverne i ManTra
 • Kontering  i IRIS
 • Bestilling af tjenesterejser via NAIA
 • Viden om eller villighed til at lære at uploade i Content Management System C1

Det er et krav, at du

 • Er grønlandsk og dansksproget
 • Er hjemmevant i Officepakken
 • Er systematisk, struktureret og stabil

Det er en fordel, hvis du

 • har erfaring med tolkning
 • har arbejdet med sagsbehandling
 • har systemkendskab til ovenstående systemer
 • har arbejdet med koordinering og/eller projektstyring

Vi er regelmæssigt i kontakt med

 • Kommunerne
 • DcR
 • Lønservice
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Bygningsfunktionen
 • Sullissivik

Erfaring fra eller kendskab til samarbejde med ovenstående tæller med i erfaring.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Nivi Frenderup-Strunz på nstr@nanoq.gl. Se også vores hjemmeside www.aua.gl

Løn og ansættelsesforhold:

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Scroll til toppen