Markedsafgørelse om IP-Transit og accessnet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har truffet markedsafgørelse for markederne for IP-Transit og accessnet. Markedsafgørelsen tilføjer nye rettigheder og pligter for operatørerne og koncessionshaver og skal dermed sikre en lige konkurrence på markederne for udbud af bredbåndstjenester.

I markedsafgørelsen analyseres markederne for bredbåndstjenester, og Tele Greenland udpeges som udbyder med en dominerende stilling på markederne for engrosprodukterne IP-Transit og accessnet.

Når styrelsen udpeger en udbyder med dominerende stilling, skal udbyderen pålægges en eller flere forpligtelser, der skal sikre konkurrencen på markedet. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen pålægger Tele Greenland forpligtelse om netadgang, priskontrol, ikke-diskrimination, transparens og regnskabsmæssig opsplitning.

Forpligtelsen om netadgang skal sikre at de øvrige operatører har adgang til de engrosprodukter som er nødvendige for udbud af bredbåndstjenester. I markedsafgørelsen forpligtes Tele Greenland til udbud af netadgangsprodukterne: BitStream Access, fibernet, trådløs access, samhusning, IP-Transit imellem byer og bygder samt ind og ud af landet.

Forpligtelsen om priskontrol sikrer, at engrosprodukterne stilles til rådighed for operatørerne til rimelige priser, der dækker omkostningerne som Tele Greenland har til at lavere produkterne. Telestyrelsen prismodel fra 2012 til fastsættelse af prisen på Global IP-Transit videreføres og modellen dækker med markedsafgørelsen samtlige IP-Transit-produkter. Accessnet og samhusnings-produkter prissættes ud fra de historiske omkostninger. Derudover forpligtes Tele Greenland til ikke at måtte etablere prisklemmer og til ikke-diskrimination.

Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer, at Tele Greenland ikke må diskriminere. Dette betyder, at Tele Greenland er forpligtet til at sikre, at selskabet stiller sammenlignelige udbydere af bredbåndstjenester og interne afdelinger, datterselskaber eller partnere ens i adgangen til engrosprodukterne.

Tele Greenland forpligtes til transparens og regnskabsmæssig opsplitning, hvilket skal sikre at operatørerne har lige adgang til information om produkterne samt at styrelsen kan føre tilsyn med at de øvrige forpligtelser overholdes.

Markedsafgørelse sikrer at de nye operatører har adgang til nødvendige engrosprodukter og give mulighed for at operatørerne kan udbyde fiber og trådløse bredbåndsprodukter over Tele Greenlands infrastruktur.

18 00414 Markedsafgørelse Om IP Transit Og Accessnet
Scroll to Top