Attartortitsineq qaammatit 12 avataatigut

Panippit inigisanni ineqarsinnaajunnaarnera pillugu inissiaatileqatigiiffiup aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 25. august 2011 suliaraa

AALAJANGIINEQ

Inissiaatileqatigiiffiup 26. oktober 2010 aalajangiinera akuersissutigineqarpoq. Tamanna isumaqarpoq inigisannik panippit attartornissamut isumaqatigiissutaa isumaqatigiissummi allassimasut naapertorlugit qaammatit aqqaneq marluk akimorlugit sivitsorneqarsinnaanngilaq.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut:

Inigisannik paninnut attartortitsinermi isumaqatigiissut 3. august 2009-meersoq.

Attartortutut ulloq 29. juli 2010 uppernarsarpat panippit inigisannik attartornerata sivitsorniissaa.

Qarasaasiaq atorlugu ulloq 16. august 2010 attartornerup allamut tunniunnissaa pillugu allakkat.

Attartortup inissiaatileqatigiiffimmut ulloq 24. august 2010 suliaq pillugu allagai.

Inissiaatileqatigiiffimmit ulloq 26. oktober 2010 attartortumut attartornermut tunngasut iluarsinissaat pillugu qinnuiginninneq.

Attartortup ulloq 4. januar 2011 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut inissiaatileqatigiiffiup nassuiaataa 19. marts 2011 ulloqartoq.

Attartortup illuatungerisamik 31. marts 2011 tusarniaanermut atatillugu oqaaseqaataa.

Nassuiaat:

Attartornermik isumaqatigiissummi 3. august 2009-meersumi atuarneqaarsinnaavoq, illit piffissami 1. august 2009-miit 1. august 2010-mut inigisat, xx, paninnut xx-imut attartortikkit.

Paninnut attartortitsinerit inissiaatileqatigiiffimmit akuerineqarsimavoq.

Oqaatigineqarpoq illit siullermik inigisavit paninnut attartortinnissaanut itigartinneqarsimasutit inigisannut akiitsoqarnerit pissutigalugu.

Inigisannik paninnut attartortitsiniarninnik kissaateqarninnut tunngavigivat xx-imi ilinniartitsisutut atorfinissimanerit.

Kingorna oqatigineqarpoq inimik attartortitsinerit ukiuni pingasuni atuuttussaasoq.

Paniit ulloq 29. juli 2010 inissiaatileqatigiiffimmut saaffiginnippoq, saaffiginnissutigalugu inigisat suli ukioq ataaseq attartorniarlugu.

Qarasaasiaq atorlugu ulloq 29. juli 2010 allakkatigut inissiaatileqatigiiffimmut uppernarsarpat panippit init ukiumut tulliuttumut, imaappoq 1. augustip tungaanut attartorlugu tigugallassagaa.

Qarasaasiaq atorlugu allakkatigut 16. august 2010 ulloqartutigut inissiaatileqatigiiffiup nalunaarfigaatit paniit inigisannik attartornissamut pisinnaatitaanngitsoq, allakkamullu inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 62 tunniussisarnermut tunngasoq ilanngullugu nassiullugu.

Inissiaatileqatigiiffimmit paasissutissani taamaallaat allassimavoq illit ininnik paninnut tunniussiniarnerit pillugu qinnuteqartutit ini paninnut attartortissinnaannginnakku.

Allakkatigut 24. august 2010-meersutigut inissiaatileqatigiiffimmut oqaatigaat attartortitsinissamik isumaqatigiissummut atatillugu paasitinneqarsimallutit inigisaq attartortinneqarsinnaasoq ukiut tallimat angullugit. Oqaatigaat inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 58-imi killissarititanut tunngasunik ilisimatinneqarsimanak, tassunga ilanngullugu § 58, imm. 2-mi immikkut akuersissuteqartoqarsinnaaneranik aalajangersakkani pineqannginninnik ilisimatinneqarsimanak.

Aamma innersuussutigaat inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 62 malillugu inigisavit paninnut tunniussinnaaneranik periarfissaqarninnik ilisimatinneqarsimagaluaruit xx-imili taamaaliorsimassagaluarlutit.

Ilitsersorneqarnerup kukkusuunera tunngavigalugu kissaatigaat ini attartukkat paninnut tunniunneqassasoq ullormi 1. september 2010. Ullormi 26. oktober 2010-mi inissiaaatileqatigiiffiup nalunaarfigaatit inuit nalunaarsorsimaffiat aqqutigalugu paasineqartoq illit inimi pineqartumi najugalittut nalunaarneqarsimanngitsutit. Inissiaatileqatigiiffiup ilisimatippaatit inimik attartorneq pissusissaatut ingerlanneqartussaasoq, imaappoq illit attartortutut inimi pineqartumi najugaqartussaasutit. Peqquneqarputit ullut 14-it qaangiutsinnagit pissutsit iluarseqqullugit. Iluarsineqanngippata attartorneq atorunnaarsinneqassammat.

Inissiaatileqatigiiffiup allakkatigut 10. marts 2010 ullulerneqarsimasutigut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut suliap ingerlarnga nassuiaateqarfigaa.

Paasisat tunngavigalugit inissiaatileqatigiiffik allappoq illit augustimi 2009 nammineerlutit inigisavit attartortinnissaa kissaatigisimagit, taamalu attartortitsinissamik isumaqatigiissut atsiorlugu, isumaqatigiissulli ukioq ataasiinnaq atuuttussaasoq. Taamaattumik attartortitsinermik isumaqatigiissutip sivitsuiffiginissaa itigartitsissutaavoq.

Inissiaatileqatigiiffiup innersuussutigaa attartukkamik inummut allamut tunniussinissamut piumasaqaatit naammassineqanngitsut, taamaattumik illit qinnuteqaatinnik itigartinneqartutit. Inivit paninnut tunniunnissaa kissaatigisimagukku tamanna pillugu 2009-imili qinnuteqarsimasussaagaluarputit attartortitsinissamik isumaqatigiissusiornak. Allakkani oqaatigineqarpoq taamatut periarfissaqarnerit qinersimanngikkit inimut uteqqinnissat siunertarigakku, aammalu Kujataaniinnissavit ukiumik ataasiinnarmik sivisussuseqarnissaa naatsorsuutigigakku. Aamma allakkani atuarneqarsinnaavoq illit piffissap ingerlanerani isummat allanngortikkit (immaqa aamma atorfeqarninnut tunngatillugu) taamaalillutit inigisavit paninnut tunniussaanut periarfissat taamaatillugu, taamanikkut ukioq taanna aamma paniillu inigisanni najugaqatigiinngilasi.

Illuatungerisamik ulloq 31. januar tusarniaanermut atatillugu ilaatigut allapputit aallaqqaammut malittarisassanik atuuttunik ilisimatinneqarsimagaluarussi inivit attartornerata paninnut tunniunnissaa qinersimassagaluarassiuk.Innersuussutigaat suliamut tunngatillugu pingaarnerpaaq tassaalersoq saaffiginninnermut siullermut atatillugu inissiaatileqatigiinnit ilumut eqqortumik siunnersuisoqarsimanera pillugu isummat akerleriinnerat. Inissiaatileqatigiiffimmut saaffiginninnermi paniit najuussimavoq kissaatigineqarpallu ilisimannittutut nassuiaataa pissarsiarineqarsinnaavoq.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 58-imi atuarneqarsinnaavoq attartortup attartornissamik isumaqatigiissut maleruarsimaguniuk, attartortup inigisami qimassimagallarnerani inigisaminik qaammatit aqqaneq marluk tikillugit allamut attartortitsigallarnissamut pisinnaatitaavoq. Allamut attartortitsigallarneq qammatinit pingasunit sivikinnerutinneqarsinnaanngilaq. Attartortup inigisaminik allamut attartortitsigallarnera ukiut tallimat ingerlanerini taamaallaat katillugit qaammatini aqqaneq marlunni pisinnaavoq, taamaattorli takuuk imm. 2.Imm. 2. Imm. 1-imi piffissamut killiliussaq apeqqutaatinnagu attartortup inigisaminik allamut attartortitsinissaq qinnutigisinnaavaa, attartortup peqannginnissaa peqanngikkallarnerusimappat, aammalu nappaammik, ilinniagaqarnermik, pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnermik imaluunniit attartortoq nammineerluni imaluunniit inoqutaasa ilaata nuukkallartitaaneranik tamanna pissuteqarpat. Allamut attartortitsigallarneq qaammatinit pingasunit sivikinnerutinneqarsinnaanngilaq.

Peqqussummi § 62-imi imatut allassimasoqarpoq, inuit sivikinnerpaamik ukiuni marlunni ataatsimut inoqutigiissimasut inoqutigiinnerminnik taamaatitsigunik, arlamik sorliup attartorneq ingerlatiinnarsinnaassaneraa isumaqatigiissutigisinnaavaat. Attartortitsisoq isumaqatigiissummut akerliusinnaavoq, attartortitsisoq taamaaliornissamut pingaarutilinnik pissutissaqaruni, taamaattoq takuuk § 63, imm. 4.

Kinguliini aalajangersakkat tamakkiisumik ilanngunneqarput.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq augustip aallaqqaataa 2009 aallarnerfigalugu inigisavit allamut attartortinnissaanut pisinnaatitaanngitsutit.

Tamatumunnga tunngaviuvoq inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 58 tunngaviatigut siuliini taaneqartutut piffissaliussaq akimorlugu attartortitsinissamut periarfissiinngimmat.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqarpoq immikkut ittumik pineqarsinnaaneq pillugu peqqussummi § 58, imm. 2-mi aalajangersakkani pineqanngitsutit.

Tamatumunnga tunngaviuvoq xx-mut nuunninnut tunngaviummat tassani ukiuni pingasuni sulinissannik isumaqatigiissuteqarnerit. Taamaattumik matumani xx-mut nuukkallarnerup illit nooqquneqarnittut aapparisavilluunnit nooqquneqarneratut isigineqarnissaa pineqarani.

Ineqarnermut allatseqarfik aamma isumaqarpoq inatsisartut peqqussutaanni § 62 malillugu illit inigisannik paninnut tunniussinissannut pisinnaatitaanngitsutit.

Tamatumunnga tunngaviuvoq illit paniillu qinnuteqarnerup nalaani inoqutigiittut isigineqarsinnaannginnersi, imaappoq augustip aallaqqaataani 2010-imi. Tamatuma nalaani illit ini pineqartoq ukiumi ataatsimi najunngilat.

Tamatumunnga tunngatillugu oqaatigineqassaaq inatsisartut peqqussutaanni § 62-imut oqaaseqaatit malillugit inoqutigiit inoqutigiikkunnaannginnertik imaluunniit inooqatigiit inooqatigiikkunnaannginnertik tikillugu sivikinnerpaamik ukiuni marlunni ataatsimoortuussasut.

Aalajangiineq:

Inigisavit paninnit attartorneqarnissaa qaammatit aqqaneq marluk ingerlareerneranni sivitsoqqinneqarsinnaanngilaq.

Naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut:

Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 86, imm. 7 malillugu pisortat ingerlatsineranni allaffissornikkut oqartussaasunut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat. Attartortitsisup attartortullu akornanni saqqissaassutaasup eqqartuussisunut suliassanngortinneqarnissaa kissaatigineqarpat attartortitsisumik eqqartuussivimmut aggeqqusissut xx-imi Eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq. Tamanna atuuppoq attartortitsisup allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffianit allakkatigut attaveqatigiinneq ingerlanneqarsimagaluarpalluunniit.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiineri Naamminersornerullutik Oqartussanit kommuninillu attartortitsisuusunit pinngitsoorani malinneqartussaapput, tak. § 86, imm. 6.

Nunatta Eqqartuussiviata ilitsersuinermut immikkoortortaa oqarasuaat atorlugu saaffiginninnernut ammasarpoq sisamanngornerni nal. 14.00-miit 15.00-mut oqarasuaat 36 80 00.

Scroll to Top