Inatsisartut Erniaalersuinermut inatsisip aamma taarsiisussaatitaanermut inatsisip

UAGUT MARGRETHE AAPPAATA, Guutip saammaassineragut Danmarkip dronningia,

nalunaarutigaarput:

Inatsimmi nr. 1098-imi 21. december 1994-imeersumii § 8, inatsimmi nr. 391-imi 14. juni

1995-imeersumiii § 26, aamma inatsimmi nr. 213-imi 22. april 2002-meersumi iii § 3

naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

§ 1. Pisisarneq pillugu inatsimmi allannguutit, isumaqatigiissutit aamma

pisuussutaateqarnermut tunngassutilinni neriorsueqatigiinnerit inatsisitigut pisussaaffiliisut

allat aamma inatsisit ilaat allat pillugit inatsisip allannguutai pillugit inatsimmi nr. 1098-imi

1. december 1994-imeersumi § 2-kkut (Pisisartunik isumaqatigiissuteqarnerit ilaanni il.il.

atugassarititat naleqqutinngitsut), illuutinik il.il. pisinermi atuisartunik illersuinissaq pillugu

inatsimmi nr. 391-imi 14. juni 1995-imeersumi § 25-kkut aamma pisisarneq pillugu

inatsimmik allannguineq pillugu inatsisikkut nr. 213-ikkut 22. april 2002-meersukkut

(atuisartutut pisinermi il.il. malittarisassanik nutarterineq) piviusunngortinneqarsimasut

Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarput peqqussummi matumani § 2 naapertorlugu.

§ 2. Pisisarneq pillugu inatsimmi, tak. § 1, nr. 1, pisuussutaateqarnermut tunngassutillit ilaat

pillugit inatsisit il.il. Kalaallit Nunaannut atortuulersitsinermik inatsimmi nr. 104-mi 31. marts

1965-imeersumi, allanngortinneqartukkut inatsisikkut nr. 409-kkut 30. november 1965-

imeersukkut, peqqussutikkut nr. 586-ikkut 19. november 1973-imeersukkut, peqqussutikkut

12-ikkut 9. januar 1980-imeersukkut, peqqussutikkut nr. 350-ikkut 14. juni 1980-

imeersukkut, peqqussutikkut nr. 633-kkut 31. december 1980-imeersukkut aammalu

inatsisikkut nr. 271-ikkut 2. maj 1990-imeersukkut makkua allanngortinneqarput:

1. § 1, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

» Imm. 2. Atuisartutut pisinerni, tak. § 4 a, § 2, imm. 1, § 4 a, § 50, §§ 55-58, §§ 74 aamma

UPA 2011/90

IAN Suliap nr. 2008-006258

1. 75, § 76, imm. 1, nr. 1-3, aamma imm. 2 aamma 3, §§ 77-79, § 80, imm. 1, aamma §§ 81-87

sanioqqunneqarsinnaanngillat pisisumut ajoqutaasumik.«

2. § 1 a, imm. 2 aamma 3, imatut oqaasertalerneqarput:

»Imm. 2 §§ 72-87 atuisartutut pisinermi taamaallaat atuupput.

Imm. 3. §§ 5, 10 aamma 11, § 17, imm. 2, § 42, § 43, imm. 1 aamma 2, § 44, §§ 47-49

aamma 52-54 atuisartutut pisinermi atuutinngillat.«

3.§ 2 imatut oqaasertalerneqarpoq:

»§ 2. Sanaqqaagassanik inniminniineq pisinertut inatsimmi uani isigineqarpoq. Atuisartutut

pisinerunngitsuni tamanna taamaallaat atuutissaaq, sananissamut atortussat pisariaqartut

amerlanersaat sanaartortuusumiit isumagineqarpata.

Imm. 2. Inatsit illuliornermut imaluunniit illuutini atortulersuutinik allanik ikkussuinermut

atuutinngilaq.

Imm. 3. Inatsimmi uani pisisarneq pillugu aalajangiussat pisianik taarsiinermi taamatulli

atuutsinneqassapput.«

4.§ 4 a, imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit, imatut oqaasertalerneqarput:

»Atuisartutut pisineq imatut paasineqassaaq, pisisup (atuisartoq) inuussutissarsiutilimmi, inuussutissarsiutimi ilaatut iliuuseqartumi pisineratut, pisisoq inuussutissarsiutimi avataatigut pisiniarpat.«

5.§ 54, imm. 1-imi, ukioq ataaseq« allanngortinneqassaaq imatut: »ukiut marluk«.

6.§ 54-imi imm. 2-tut ilanngunneqassaaq:

»Imm. 2. Sanaartornermi atortussanik pisinermi piffissarititaq imm. 1-imi eqqaaneqartoq sanaartukkap tunniunneqarneraniit ukiunik 5-inik sivisussuseqarpoq, atortussalli pisisumut tunniunneqarneranniit sivisunerpaamik ukiunik 6-inik sivisussuseqassaaq.«

 1. § 75-ip kingorna ilanngunneqassaaq:

»Pisatap tuniniakkap isumaqatigiissummut naapertuunnera (amigaatit)

 • 75 a. Pisataq tuniniagaq suussutsimigut, angissutsimigut, pitsaassutsimigut

piginnaasamigullu allatigut isumaqatigiissummut naapertuutissaaq, pisisullu pisinerminut atatillugu paasissutissat pisariaqartut pissavai ikkussuinissaq, atuinissaq, toqqortarinninnissaq pisiamillu aserfallatsaaliuinissaq siunertaralugu.

Imm. 2. Illuatungeriit isumaqatigiissutiminni allamik ilanngussaqarsimanngippata, pisiaq

1) imatut qajannaassuseqassaaq allanillu piginnaasaqassalluni kiisalu poortorsimassaaq,

pisisup pisiap qanoq ittuunera pissutsillu allat naapertorlugit naleqquttumik pissutissaqarluni ilimagisaatut issalluni,

2) atorfissaminut piukkunnartuussaaq, pisattat taassumatut ittut atorneqarfissaannut tulluartuussalluni,

3) pisisup immikkut siunertaanut piukkunnartuussaaq, tuniniaasup pisisoq tamatuminnga

ilimasunnerulersissimappagu, aammalu

4) nioqqutissap misiliutip imaluunniit ilusilersukkap, tuniniaasup pisinermi pisisumut

saqqummiussimasaata, piginnaasaasa assinginik piginnaasaqassaaq.«

 1. § 76 sioqqullugu qulequtaq atorunnaarpoq.
 2. §§ 76 aamma 77 imatut oqaasertalerneqarput:

»§ 76. Pisiaq amigaateqarsimassaaq

1) pisataq taaguummut tunisinermi taaguutigitinneqartumut naapertuutinngippat,

imaluunniit tuniniaasoq pisinerup naammassineqarnerani eqqunngitsunik paatsiveerussaataasunilluunniit paasissutissiisimappat, isumaqartoqanngippat tamakku pisisup pisattamik naliliineranut pingaaruteqanngitsuusut,

2) tuniniaasoq imaluunniit siornatigut tuniniaasuusimasoq pisattap poortuutaani,

ussassaarutini imaluunniit nalunaarutini allani, tamanut pisisumulluunniit ilisimasassiissutitut naatsorsuussaasuni, nr. 1-imi eqqaaneqartutut paasissutissiisimappat,

3) tuniniaasup pisisoq pissutsinik, pisisup pisattamik naliliineranut pingaaruteqartumik, tuniniaasullu ilisimasaanik imaluunniit ilisimasariaqaragaanik paasissutissinngitsoorsimappagu, imaluunniit

4) pisataq isumaqatigiissummi allassimasuniit aamma pissutsinit atuuttuniit allaaneruppat

imaluunniit ajornermik pitsaassuseqarpat imaluunniit atorneqarsinnaassuseqarpat,

aamma § 75 a-mi piumasaqaatit naammassineqarsimanngippata.

Imm. 2. Pisisup paasissutissaq, kingusinnerpaamik isumaqatigiissuteqartoqarnerani aaqqinneqarsimasoq eqqunngitsutut imaluunniit paasiuminaatsutut taasinaanngilaa.

Imm. 3. Atortussat, pisisup pissarsiarisimasai, amigaateqartutut taaneqarsinnaanngillat tuniniaasoq ilitsersuisussaatitaanerminik sumiginnaasimanngippat.

 • 77. Pisatap tuniniakkap amigaateqarneranik pisisup taakkartuisinnaannginnera pillugu

isumaqatigiissummi aalajangersakkat pissamaarusiussallu allat, assersuutigalugu tuniniagaq taamaatsillugu tunineqarnerarlugu, pisisumut atuutsinniarneqarsinnaanngillat.

Imm. 2. Kaattaassinermi tamanut ammasumi, pisisup nammineerluni najuunnissaminut

periarfissaqarfigisaani, atornikunik pisinermi, pisisoq taamaallaat amigaateqarneraasinnaavoq tamanna § 76, imm. 1, nr. 1-3-mut naapertuuppat imaluunniit pisiaq pisisup pissutsit naapertorlugit naatsorsuutigisaaniit assut ajorneruppat,.«

10.§ 77-ip kingorna ilanngunneqassaaq:

»§ 77 a. Pisataq tuniniagaq amigaateqarnersoq aalajangiinermi, nioqqutissaq

ajortissagaluarpat kiap akiliisussaanerata nalorninartoqarnerata nalaani, nioqqutissap qanoq issusaa aallaavigalugu aalajangiisoqartassaaq. Nioqqutissaq tamatuma nalaani amigaateqarpat tuniniaasup tamanna akisussaaffigissavaa, tamanna kingusinnerusukkulluunniit paasineqaraluarpat.

3) Imm. 2. Pisataq tuniniagaq §§ 75a-77 naapertorlugu piumasaqaatigineqarsinnaasunut naapertuutinngippat, tamannalu tuniniaasup pisussaaffimminik isumaqatigiissummiittunik naammassinnissimannginneranik pissuteqarpat, pisiaq imm. 1 apeqqutaatinnagu tamatigut amigaateqarsimassaaq.

Imm. 3. Tunniussinermiit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit paasinarsippat tuniniagaq piumasaqaatinut §§ 75 a aamma 76-imiittunut naapertuutinngitsuusoq, ilimagineqassaaq naapertuutinnginneq piffissami imm. 1-imi eqqaaneqartumi piusimasoq, imaanngippat taamatut ilimasunneq tuniniarneqartup imaluunniit naapertuutinnginnerup suussusaanut atassuserneqarsinaanngitsuusoq.

§ 77 b. Pisisoq amigaammik, isumaqatigiissusiortoqarnerani ilisimasimasaminik imaluunniit ilisimasariaqarsimasaminik, taakkartuisinnaanngilaq, tamanna isumaqatigiissummiittunik tunngaveqanngippat imaluunniit tuniniaasoq nalinginnaasumik unneqqarissaarnermut akerliusumik iliuuseqarsimanngippat.«

 1. §§ 78 aamma 79 imatut oqaasertalerneqarput:

»Pisisup amigaatinik taakkartuinissaminut pisinnaatitaanera

§ 78. Pisataq tuniniagaq amigaateqarpat pisisup periarfissarai

1) amigaataasumik iluarsiivigineqarnissaq

2) nioqqutissamik allamik tunineqarnissaq, isumaqatigiissummut naapertuuttumik

(allamik tunniussineq),

3) pisiap akianik naleqquttumik appaaffigineqarnissaq, imaluunniit

4) pisiamik utertitsinissaq, amigaat annikigisassaanngitsuuppat.

Imm. 2. Pisisup piumasarisinnaanngilaa allamik tunniussisoqassasoq imaluunniit iluarsiisoqassasoq, pisinnaatitaaneq toqqarneqartoq naammassineqarsinnaanngippat imaluunniit tuniniaasoq amerlavallaanik aningaasartuuteqartinneqassappat.

Tamatumani isiginiarneqartassaaq nioqqutissap tuniniakkap amigaateqanngitsup nalinga, amigaatip pingaassusaa aammalu pisinnaatitaaneq alla pisisumut ajoqutaanngitsumik naammassineqarsinnaanersoq.

Imm. 3. Tuniniaasoq iluarsiinissamik imaluunniit allamik tunniussinissamik

neqerooruteqarpat, pisisup piumasarisinnaanngilaa pisiap akia naleqquttumik

appaaffigineqassasoq imaluunniit pisiaq utertsinneqassasoq.

Imm. 4. Tuniniaasup iluarsiinissamik imaluunniit allamik tunniussaqarnissamik

piumasaqaatit imaluunniit neqeroorutit piffissap naleqquttup iluani naammassissavai,

pisisumut aningaasartuutaanngitsumik aammalu annertuumik ajoqutaanngitsumik, tak. § 79.

Taamatut pisoqanngippat, pisisup piumasarisinnaavaa pisiami akianik appaaffigineqassalluni,

allamik tunineqassalluni imaluunnit amigaataasumik iluarsiisitsilluni tuniniaasup akiligaanik,

taamaattoqarsinnaappat amerlavallaanik aningaasartuuteqartoqarani.

4) § 79. Iluarsiineq imaluunniit allamik tunniussineq piffissap naleqquttup iluani pisimanersoq aalajangiinermi, tak. § 78, imm. 4, pingaarnermik isiginiarneqartassaaq pisattap suussusaa, amigaatip qanoq ittuunera aamma pisisup pisattamik pisariaqartitsinera, aamma isiginiarneqassalluni tuniniaasup nammineq akilikkaminik pisisoq pisatamik taartitut atugassissimaneraa.

Imm. 2. Pisisup pisiaminut akiliutissani uninngatissinnaavai, iluarsiinissamik imaluunniit allamik tunniussinissamik piumasaqaatit imaluunniit neqeroorutit naammassineqarnissaasa tungaannut. Amigaat pingaaruteqanngitsutut isigineqartariaqarpat, pisisup aningaasat, amigaatip iluarsiivigineqarneranut akiliutigineqartussat qaangerlugit amerlassuseqassangatinneqartut uninngatissinnaanngilai.«

 1. § 81 imatut oqaasertalerneqarpoq:

»§ 81. Pisisoq amigaammik taakkartuiniaruni, amigaat paasiguniuk tuniniaasoq tamatuminnga nalunaarfigissavaa piffissap naleqquttup iluani. Taamaaliortoqanngippat pisisup amigaammik taakkartuisinnaanini annaassavaa. Pisisup amigaammik paasinninneraniit qaammatit marluk qaangiutsinnagit nalunaaruteqarneq piffissaq eqqorlugu pisutut tamatigut isigineqartassaaq.«

 1. § 83, imm. 1-imi »ukioq 1« allanngortinneqassaaq ima »ukiut 2«.
 2. § 83-imi imm. 2-tut ilanngunneqassaaq:

»Imm. 2. § 54, imm. 2, taamatulli atuutissaaq.«

 1. § 85 imatut oqaasertalerneqarpoq:

»§ 85. Pisisoq amigaammik nioqqutissiortumut imaluunniit inuussutissarsiutilimmut allamut,

pisinermut atatillugu amigaataasinnaasunik iluarsiiumasimasumut taakkartuiguni, pisisup amigaat paasiguniuk tamanna tuniniaasumut imaluunniit inuussutissarsiutilimmut allamut piffissap naleqquttup iluani nalunaarutigissavaa. Taamaaliortoqanngippat pisisup amigaammik taakkartuisinnaanini annaassavaa. Pisisup amigaammik paasinninneraniit qaammatit marluk qaangiutsinnagit nalunaaruteqarneq piffissaq eqqorlugu pisutut tamatigut isigineqartassaaq.«

 1. § 86-ip kingorna ikkunneqassaaq:

»Inatsisit toqqarneqarsinnaasut pillugit isumaqatigiissutit ilaat

§ 87. Isumaqatigiissummi aalajangerneqarsimappat, nunami Kalaallit Nunaata aamma Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdip avataaniittumi inatsisit isumaqatigiissummut atuutsinneqassasut, atuisoq Kalaallit Nunaanni amigaatit pillugit inatsisini aalajangersakkanik sanioqqunneqarsinnaanngitsunik taakkartuisinnaavortaaq, inatsisit toqqarneqarsinnaasut pillugit isumaqatigiissuteqanngitsuuppat taakku Kalaallit Nunaanni inatsisaasimassagaluarpata isumaqatigiissummut atuutsinneqartut, imaluunniit nunami Det Europæiske Samarbejdsområdip iluani inatsisit toqqarneqarsinnaasut pillugit isumaqatigiissuteqanngitsuuppat nunami tassani inatsisaasimassagaluarpata isumaqatigiissummut atuutsinneqartut.«

5) § 3. Peqqussut atortuulersinneqarpoq ulloq 1. august 2011, pisianullu, peqqussutip atortuulersinneqarnerata kingorna pisiarineqartunut, atuutsinneqarluni.

Christiansborg Slotimi tunniunneqarpoq, ulloq…

Kunngiussutsitsinnik atsiorpugut naqissusiillutalu

MARGRETHE R.

/Lars Barfoed

Scroll to Top