Iluarsaassinermi akiligassanik naatsorsuineq

Aalajangiineq

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik isumaqarpoq, maalaaruteqarninni ilaannakuusumik taperserniarlutit, Maalaaruteqarfiup imatut nalilermagu, inissiap nalilernerani tapiissutaasussaq angivallaartoq, inissiap iluarsartuunnera pisussaassammat inissiap najugaqarfigineqarnerani, tapiissutaasorlu angivallaarsorinarmat.

Aalajangiineq inissianik attartuisarnermi tunngatillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, majip 12-iani 2005 najoqqutaralugu aalajangersorneqarpoq.

SULIASSAMIK NASSUIAAT:

Ineqarnermut isumaqatigiissut naapertorlugu inissiaq attartugaq, Najugaq B-XX, 39XX Najugaqarfik, februarip ulluisa aallaqqaataani 2011-imi tigusimavat. Inissiaq sisamanik ineqarpoq 93 m2-iullunilu.

Septemberip ulluisa 30-ani 2013 XX-imut qinnuteqarputit Innuttaasoq B-ilu inissinni paarlaanniarlusi, najugaqartoq Najugaq B-XX. Inissianik paarlaanniarnersi Inissiaatileqatigiinnit akuerineqarpoq oktoberip ulluisa aappaani 2013.

Akuersineq naapertorlugu paarlaanniarnersi pisussaasimavoq novemberip ulluisa aallaqqaataani 2013.

Novemberip ulluisa 18-iani 2013 Inissiaatileqatigiinnit nuunnermik akiligassarsivutit. Akiligassaq malillugu 9.708,92 kr. akiligassarisimavat.

Naammassinermi naatsorsuineq malillugu naliginnarmik iluarsartuussineq naleqarsimavoq 27.876,- kr. Akiligassap imarisimavaa iikkat qilaavilu amerneqarnerat 13.500,- kr. nalinganik, natiit qisuusut lak-ertinnissaat 5.084,- kr. naleqarsimavoq, taavalu tapiissut 9.292,-kr. saniatigut akiligassanngorsimalluni inissiap iluarsartuunnerata nalaanni taakani najugaqaannarsimariaravit.

Qaammatip ataatsip ineqarnermut akiliut tassaasoq 3.146.- aammalu iserternermi aallarniutitut (depositum) akilersimasaat angissuseqartoq 12.114,- kr., taava akiligassarilersimavat katillugit 9.708,92 kr.

Novemberip ulluisa 21-ani 2013-imi XX-imut maalaarutigivat isumaqarlutit akiligassaq angivallaartoq.

Paasisinnaannginnerarpat, iserternermi akiliutigisimasat (depositum), taassumallu saniatigut 10.000 kr. pallingajallugit akilertariaqarsimallugit.

Decemberip ulluisa 18-iani 2013 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfimmut maalaarutigivat suliassap naammassinerani akiligassanngorsimasoq, tikkuartorlugu angivallaarsorigit, aammalu akiliummik taallugu ilanngussimasaat paasisinnaanagit.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfimmut allakkiami februarip ulluisa 2014-ani takuneqarsinnaavoq, attartortut inissiaminnik paarlaassimasut novemberip ulluisa aallaqqaataani 2013-mi inissiallu naliginnarmik iluarsartuunneqarsimasut, tamannalu XX-imiit isumagineqarsimasoq, tassanilu takuneqaarsinnaalluni inissianik attartukkat paarlaanneqareersimasut najugaqarineqarlutillu, sanasunik iluarsartuunneranni.

Paarlaassuineq pereermat, sanasut qaaqquneqarput inissiat attartukkat naliginnarmik iluarsartuunnissaat suliaritinniassammata. Suliffeqarfik qalipaasoq ZZ rekvisition atorlugu suliassinneqarpoq tamatumani naliginnarmik iluarsartuussineq inuttaasa angerlarsimatiinnarlugit pineqarpoq, imatut paasillugu, sanasut inissiaq pineqartoq qalipassagaat natiillu lak-ilersorlugit, attartuisup pisatai suli inissiamiitillugit. Tamanna sanasunut suliaqartitsinerusarpoq, pequttammi nuuttaqattaarlugillu qalilersortartussaavaat, suliatik sukumiisumik suliarineqassappata.

Inissiaatileqatiigt XX Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfimmut septemberip ulluisa 30-iani 2014 mail-erluni nalunaarutigisimavaa, inissiaq inoqanngitsoq pequtitaqanngitsorlu naliginnaasumik iluarsartuullugu akunnerini 25-ini (missaani) suliarineqarsinnaasoq.

Tikkuartorneqarpoq akiligassap pingajorarterutaa timemussianut ikkuttartartut aamma pingajoraterutaa atortussanut atorneqariarluni pingajorarterutaata kingullersaat suliffiup matusissutissatut atussagaa. Ilimagineqarpoq akunnerit 20-it atorneqarsimassasut iikkanut qilaanullu, akunnerit arfineq-pingasut missaanni atorneqarsimassasut natiit lak-ernissaannut aammalu akunnerit arfinillit atorneqarsimassasut pequttat nuussortaqattaarnissaannut.

Akunnermusiat atortussat matusissutissarlu ilanngunnagit kr. 250,-iusoq. Paasissutissiissutigineqarpoq takusaalluni nalunaarusiortoqarsimanngimmat, iluarsartuunnermut isumaqatigiissut attartuisitsisup aammalu amiisup akunnerminni atuutsinneqarmat.

Inissiaatileqatiigt XX novemberip ulluisa tallimaani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfimmut nalunaarutigisimavaa, Inissiaatileqatigiiffimmiit suli ersarinnerusumik nassuiaatissaqartinnagu, nassuiaataareersut naammagineqarmata. Inissiaatileqatigiiffimmiit innersuunneqarpoq, sanasut suliffeqarfiisa matusissutissatut tapiutertik sunik imaqartinneqarnersut. Ilanngullugu ilisimatitsissutigineqarpoq sanasut akunnermut akiutitaat 350,- kr.-iummat, imaappoq akunermut 250,- kr.-iunani, taamatummi siusinnerusukkut nalunaarutigineqarsimammat.

Nakkutilliiartorluni suliamik naliliinermik nalunaarusiaq pillugu Inissiaatileqatigiit paasissutissartaqanngilaq, taamanigooq sulisuusimasoq soraartareermat, aammalu nalunaarsuut sumiinnersoq paasineqarsinnaanngimmat.

XX-ip nalunaarutigaa, ilinnut isumaqatigiissusiortoqarsimammat, illit nammineq pequttat nuuttarnissaannut ikiuiniartutit, ikiusimanngitsutillu. Tamannalugooq pillugu inissiap iluarsartuunnissaa sivitsoriartaarsimaqaaq.

Maalaaruteqarninni tikkuartorpat, nuunnermi akiligassanngorsimasoq qaffasippallaartoq aammalu akiliutaaniartoq (gebyr) paasisinnaanagu.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfiup maalaarutit imatut paasisimavaa, akiliutigineqartoq (gebyr), akiligassamut ilanngussimasoq naammaginngikkit, iluarsartuunneq inissiami pequteqareersumi pisussaareermat.

Inatsisitigut tunngavissat:

Inissianik attartuisarnermi tunngatillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, majip 12-iani 2005, §59-imi imm.6 malillugu, taava inissiat paarlaassuinermi attuummasut, naliginnarmik iluarsartuussinerup nalaanni, inigisaq qimannagu najugaqartut inigisaminiiginnarpata taava immikkut ittumik saniatigut aningaartuutaasut atartuisumit qimaguttumit akilerneqassapput.

§59, imm. 4 malillugu, attartortut assigiinngitsutigut inissiaminnik paarlaasinnaapput:

2) Isumaqatigiissutigalugu inissiat paarlaannermi naliginnaasumik iluarsartuunneqassasut imaluunniit naliginnarmik iluarsartuussisimasutut isikkoqartinneqassasut. Attartortitsisup attartornermut isumaqatigiissutinik nutaanik sanassaaq taakkualu qaqugumulluunniit attartornermut nutaamut peqqussutaasunut naleqqussarsimapput. Attartuisut allakkatigut nalunaarutigisinnaavaat, naliginnarmik iluarsartuussineq attartuiffissamut nutaamut iserternermi nammineq isumaginiarlugu.

Inissiat taamaattut tamanna pillugu iserternerup nalaanni naliginnarmik iluarsartorsimasutut isigineqarput §§77 aamma 78 naapertorlugu.

Malittarisassat atuutsinneqartussat inatsisip atuuttup iluani tamakkiisumik ilaatinneqarput.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik pisussaaffiginngilaa akissaateqarnermut isumaqatigiissutaasut eqqortissallugit, imatut paasillugu, Inissiaatileqatigiit sanasunut isumaqatigiissutigisartagaat eqqarsaatigalugit, sanasut inissiat iluarsartuunneqarnissaat pillugit Inissiaatileqatigiinnit atorfinittut akissarsiassatigut malittariaqanngilai.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik naliliinera naapertorlugu, Inissiaatileqatigiit attartuisoq eqqarsaatiginerullugu sanasunut arlalinnut neqeroortitsisariaqarpoq iluarsartuussinissaq sioqqullugu.

Tassunga ilagitillugu sanasut akiligassaat (faktura) imatut erseqqissumik nalunaarsugaasariaqarpoq, takuneqarsinnaasunngorlugu suliassat sorliit, sulisartut akunermusiaannut tunnganersut, suut atortussanut akiliutigineqarsimanersut, qanorlu akeqarnersut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik tamatumap kingunerisaanik isumaqalerpoq, illit akiliutaasoq (gebyr) tamakkiisumik akilertariaqanngikkit, inissiap inoqaannarnera pissutigalugu akiligassatut ilanngunneqarsimasoq (gebyr) eqqarsaatigalugu.

Illuutileqatigiit nalunaarnerat naapertorlugu pequttat nuussorneqarnerat akunnerni arfinilinni sivisusseqarsimapput, akunnermusiallu 350,- kr.-iullutik, taamaattumik Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik missingersorpaa kr. 3000,- akilissagit, inissiat iluarsartuunnerani inoqaannarsimammat. Akiliummut qalipaanermi peqquttanik assersuinermut atortunik atuineq ilaatinneqarpoq.

Uppernarsarneqarsinnaasumik takussutissaqanngilaq, allanik saniatigut annertunerusumik aningaasartuuteqarsimanerannik, tamatumani angallannikkulluuniit annertunerusumik naliginnarmit atuisoqarsimanngilaq, aammalu takussutissaqanngilaq ilumut nutsernermi ikiuisussaatitaasutit il. il.

Aalajangiineq imatut paasisariqarpoq, Inissiaatileqatigiiffik XX nuunnermi akiligassanngortitaasimasoq 6.292,- kr.inik annikillisissagaa, taamaalillutit taamaallaat akiligassarilerpat 9.708,92 kroner minus 6.292,- kr. imaappoq katillugit, 3.416,82 kr.

Akiligassarititaasoq tamakkiisumik akilereersimagukku, taannalu nuunnermi akiligassami takussutissaqarpat, taava Inissiaatileqatigiit assigiinngissutaa ilinnut utertissavaa.

Aalajangiineq:

ineqarnermut attartuisutut unioqqutinneqartussaanngitsumik atuutsinneqarpoq, § 86, imm. 6. najoqqutaralugu.

Ineqarneq Pillugu Maalaaruteqarfik sinnerlugu

Innuttaasoq C

Ineqarneq Pillugu Maalaaruteqarfimmi siulittaasoq

Ineqarneq Pillugu Maalaaruteqarfiup aalajangiussai namminersornerusunut kommuninullu

Inissiaatileqatigiiffik XX allakkap mumiganik tunineqarpoq.

Inatsisit toqqammaviit:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

Illussaqartitsineq, boligstøtte, illunik attartorneq il.il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 944, 23. december 1986-imeersoq naapertorlugu aalajangersarneqarput:

§ 59. Namminersornerullutik Oqartussat kommunelluunniit inissiaataanni attartortittakkani attartortut nammineq kissaatigalugu nuunnissamut allattuiffimmut allatsissinnaapput.

Imm. 2. Attartortut iniminnik paarlaateqatigiinnissartik namminneerlutik isumaqatigiissutigisimappassuk, tamanna nuunnissamik kissaateqartut allattorsimaffiannut allatsinngikkaluarluni pisinnaavoq.

Imm. 3. Attartortut iniminnik paarlaateqatigiinnissamut kissaateqartut tamarmik attartornermut isumaqatigiissutinik maleruaasimanissaat piumasaqaataavoq. Inigisanik paarlaateqatigiinnermi attartornermut ataatsimut 250 kr.-inik sullissinermut akiliisitsisoqartarpoq.

Imm. 4. Attartortut inigisaminnik paarlaateqatigiissinnaapput imaaliorlutik:

1) Isumaqatigiissuteqarlutik attartornermut isumaqatigiissutertik paarlaallutik ingerlatiinnarumallugit. Inigisamik paarlaateqatigiinneq aatsaat pisinnaavoq, attartortut marluk tamarmik kingusinnerpaamik qaammatit 36-it paarlaateqatigiinnissamut qinnuteqaat sioqqullugu attartornermut isumaqatigiissuteqarsimagunik. Attartortut pisinnaatitaaffitik pisussaatitaaffitillu aammalu attartornissamik isumaqatigiissutitik paarlaatissavaat. Attartortut qularnaveeqqutissatut akiligaat assigiinngippata, tamanna attartortitsisumit susassarineqanngilaq. Attartortitsisup attartortut pisinnaatitaaffimminnik pisussaaffimminnillu paarlaannerisa attartortut inatsisitigut inissisimanerinut sunniutissai pillugit ilitsersuutissavai.

2) Inissiat paarlaateqatigiinnermi nalinginnaasumik iluarsaanneqarnissaat imaluunniit nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanissaat isumaqatigiissutigigalugu. Attartortitsisoq inissianik attartornermut peqqussut sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu attartornissamik isumaqatigiissut nutaaq sanassavaa. Attartortut allakkatigut uppernarsassavaat inissiamut iserternissamut atatillugu attartugassap nutaap nalinginnaasumik iluarsaanneqarnissaa namminneerlutik isumagissinnaallugu. Taamaattumik inissiat taakku nuunnerup nalaani §§ 77-imut aamma 78-mut tunngatillugu iserternerup nalaani nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasutut isigineqassapput.

Imm. 5. Imm. 4, nr. 2 naapertorlugu inissianik paarlaateqatigiinnermi attartortitsisup attartortup attartugassamini nutaami nammineerluni nalinginnaasumik iluarsaassinissamik kissaateqarnera itigartissinnaavaa, nalinginnaasumik iluarsaassinermit kingullermiit ukiut tallimat sinnerlugit qaangiussimappata.

Imm. 6. Imm. 4, nr. 2 naapertorlugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut atatillugu inissiat paarlaateqatigiinnermi pineqartut nalinginnaasumik iluarsaassinerup nalaani inigineqarnerat pissutigalugu saniatigut aningaasartuuteqartoqassappat, saniatigut aningaasartuutit attartortumit qimatsisussamit akilerneqassapput.

Imm. 7. Atorfeqarnermut atasumik inissianik attartortut attartortitsisoq akuersiteqqaartinnagu inissianik paarlaasseqatigiissinnaanngilat.

Imm. 8. Namminerisamik kissaateqarluni nuussinnaaneq aamma inigisamik paarlaaseqatigiissinnaaneq pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

§ 77. Inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iiganik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Natii nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput, taamaattorli tak. imm. 3.

Imm. 2. Attartortup nammineerluni nuunnerminut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinissani kissaatigippagu, iluarsaassineq assassornermik ilinniagaqarsimasutut illersorneqarsinnaasumik pitsaassuseqartillugu suliarineqassaaq. Attartornermik unitsitsinissaq imaluunnit atorunnaarsitsinissaq naapertorlugu inissiap qimanneqarnissaa, inissiap takuniarneqarnissaa sioqqullugu suliaq naammassereersimassaaq, tak. § 79.

Imm. 3. Attartortup inissiamut iserternerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanngippat, attartortup inissiaq iserternermini pissuserisaatut itsillugu tunniutissavaa.

Imm. 4. Attartortitsisup imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat sanioqqussinnaavai, attartornerup atorunnaarnerata nutaamillu aallartitsinerup kingorna inissiap iluarsaanneqarnissaa annertuunik ajornartorsiutitaqarpat. Attartornerup atorunnaarnerani tamatumunnga taarsiullugu attartortoq inissiamik attartornerup nalaani nungullarnernut naleqquttumik annertussusilinnik akiliuteqassaaq. Akiliutissaq qaammammut ataatsimut inimut ataatsimut 50 kr.-inik annertussuseqarpoq. Attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai.

Imm. 5. Naalakkersuisut inissiamit aninermi nalinginnaasumik iluarsaassisarneq aamma attartortup tamatumunnga atatillugu aningaasartuutigisaanut ajunngitsorsiassaqartarneq pillugu maleruagassiorsinnaapput.

§ 78. Attartortitsisup § 77 malillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai. Piffissaliussatut aalajangiunneqartup naannginnerani inissiamit anisoqarnerani attartortup taamaallaat aningaasat piffissami tassani attartortitsinerup atorunnaarfigisaani attartortitsisumit akilerneqartussanngorsimanngitsut akilissavai.

§ 84. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut suliarisarpai:

1) Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, tak. § 28, imm. 2.

2) Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, tak. § 45.

3) Inissiap iserterfigineqarnerani qanoq issusia, tak. § 47.

4) Attartukkami atortut ikkussukkat pitsanngorsaanerillu (atuisinnaatitaaneq), tak. §§ 51 aamma 55.

5) Attartortup attartukkaminik atuinera (torersaarnissamik malittarisassanik unioqqutitisinerit), tak. § 50.

6) Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (inissianik paalaateqatigiinneq, attartukkamik allamut utaqqiisaasumik attartortitsigallarneq aamma attartornermik nangitsineq), tak. §§ 58-62.

7) Inissiamit aninermi inissiap qanoq issusia (iluarsaassineq nalinginnaasoq), tak. § 77.

Imm. 2. Maalaarutit ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut allaganngorlugit tunniunneqartassapput, aammalu maalaaruteqartup maalaaruteqartarfiup sumik isummerfigisaqarnissaanut kissaataanik erseqqissaassummik imaqassalluni. Maalaarummut pissutsinut attartortup suliaritikkusutaanut uppernarsaatissat pisariaqartinneqartut ilaatinneqassapput.

Imm. 3. Maalaarutip ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaanut attartortoq annerpaamik 500 kr.-inik sullissinermut akiliummik akiliuteqartinneqassaaq. Maalaaruteqartoq maalaarutigineqartoq pillugu taperserneqarpat imaluunniit suliaq ineqarnermut maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaminut naleqqutinngitsutut itigartinneqarpat aningaasat sullissinermut akiliutigineqartut maalaaruteqartumut utertinneqassapput.

Imm.4. Attartortup suliaq eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqareersoq ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut suliakkiissutigineqarnissaa kissaatigippagu, maalaaruteqartarfik maalaarutip suliarinissaanut itigartitsissaaq.

Scroll to Top