Oqoqarfeqarpoq

Aalajangiineq

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, inigisanni oqoqalersimanermut tunngatillugu inissiaatileqatigiiffiup aserfallatsaaliuinissaminut pisusaaffini eqqortissimagaa.

Taamaattumik maalaarutigisannnut isumaqataaffigineqarsinnaanngilatit.

Napparsimanerpit kingunerisaanik, pequtit ajoquserneqarsimanerannut il.il. annaasaqarsimasinnaanerit pillugu taarsiiffigineqarnissat pillugu qinnuteqarnerit, Ineqarnermut naammagittaalliuuteqartarfiup suliarisinnaanngilaa.

Nassuiaat

Attartornissamik isumaqatigiissut malillugu, qulaani taaneqartumi najukkami attartorneq februari 12, 2013-imi tiguat.

Naammagittaalliuutini taavat inissiami oqoqartoq aamma inissiaatileqatigiiffik erseqqinnerusumik paasiniaaniartoq taamaattorli suli tamanna pisimanngitsoq. Oqoqarnerup kingunerisai tassaapput, anernikilliorneq (astma) aamma meerarsi tinumasoqaqqilersimasoq. Oquup tikka ilissinnut sakkortuumik niaqorlutitsilersarpoq.

14. oktober 2013-imi nakorsap allagarsiussaani takuneqarsinnaavoq, puatsigut malunniuttumik ersiuteqarneq nalunngikkit, sapigaqarneq aamma ukiut amerlasuut ingerlanerini pujortartorujussuuneq, aamma maanna anernikilliornermut malunniutinut assingusut erseqqinnerulersimasut. Oqoqarnerup malitsigisaanik kaammattuutigineqarpoq inissiamut allanut nuunnissaq.

Nakorsamik misissortinneq kingulleq malillugu tuberkuloseqarputit.

Nalunaarusiaq malillugu sinittarfimmi iikkamik silarlermit misiliummik tigusinermi takuneqarsinnaasoq sakkortuumik oqoqartoq. Aammattaaq taamaattoqarpoq torsuusami ineeqqami iikkami uffarfiup tungaanut sammisumi aamma sakkortuumik oqoqarnera takuneqarsinnaammat.

Illup iluani silaannaap misissueqissaarfigineqarnerani takuneqarsinnaavoq oquup pinngorfiani nalinginnaasumit annerusumik sananeqaatinik minnerpaanik peqartoq. Tamakku saniasigut illlup iluani silaannarmut isugutasorujussuarmut illersuutissatut makku amigaataapput, ineeqqap uffarfiullu kuutsitsivittalllip akornanni iikkap maraasersorneqannginnera (fuge) aamma ineeqqap uffarfiullu akornanni massammut illersuuteqannginnera.

ZZ (Illuliortitseqatigiiffik) iluarsaanissamut neqeroorummik tunniussivoq, inigisami oqoqarnerup millisaavigineqarnissaanut ikiuutaasinnaasumik.

Inigisassinnik iluarsaanerup nalaani 17. oktober 2013-imi Najugaq B-XX 39XX Najugaqarfik, nuuppusi.

21. januar 2014-imi allakkatigut inissiaatileqatigiiffimmut ilisimatitsissutigaarsi, inigisami Najugaq B-XX 39XX Najugaqarfik, sakkortuumik oqoqarnera naamaneqarsinnaasoq, tamatumalu ajoqutaanera nal. ak. 24-it qaangiunneranni malugisinnaaneerissi.

Ulloq 20. januar 2014-imi Najugaq B-XX-mi inigisamut nutseqqippusi, taassuma iluarsarneqareernerata kingorna.

Ulloq 23. januar 2014-imi najukkamut Najugaq B-XX-mut, 39XX Najugaqarfik, nutserpusi inigisaq taanna inuerummat.

29. januar 2014-imi XX-imut allakkanni nassuiaatigaat, piffissap ingerlanerani inigisimasassanni assigiinngitsuni oqoqarneranik ajornartorsiuteqartarsimanisi aamma inissiaatileqatigiiffimmi ajornatorsiutissi tamakku tusaaniarneqartalernerat. Oqaatigaat atisasi aamma illumi pisattasi illup aaneranik tippattartut aamma nappaat tamanna pissutigalugu aningaasarpassuarnik annaasaqarsimasusi. Taamaattumik annaasassinnut tamakkununnga taarsiiffigineqarnissat kissaatigigit.

XX-ip juli 29, 2014-imi ilisimatitsissutigaa, aaqqiissutissatut periutsinik suliaqarlutik, aamma snaartortitsisup nalunaarusiaatigut siunnersuutigineqartut suliarineqarsimapput.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, § 84, imm. 1, nr. 2-mi takuneqarsinnaavoq, Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu pillugit maalaatutit tiguneqartut suliarisassagai, takuuk § 45.

Peqqussummi tassani § 45-imi takuneqarsinnaavoq attartortitsisup pisussaaffigigaa, illuutigisami aamma attaartortitami isumannaatsumik aserfallatsaaliuinissaq isumagissallugu. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikkiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungallarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Naliliineq

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, Inissiaatileqatigiiffik aserfallatsaaliuinissamut pisussaaffimminik eqqortitsisimasoq.

Taamaalilluni Inissiaatileqatigiiffiup aaqqiissuteqarnissamik siunnersuut aamma tamatumani inigisanni Najugaq B-XX, 39XX Najugaqarfik, oqoqarnermik misissuineq tunngavigalugu suliassat suliarineqarput, suliffeqarfimmit ZZ-miit siunnersuutigineqartut.

Naammagittaalliuutit inigisamut tassunga tunngammat, Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup utaqqiisaagallartumik inigisanni oqoqarsinnaaneranut paasissutissiissutitit isummerfiginngilai.

Aamma inissiami Najugaq B-XX-imiittumi oqoqalersimneranik paasisaqarnerup kingunerisaanik, aningaasanik annaasaqarsiimaninnut atatillugu taarsiiffigineqarnissamut pisinnaatitaaffeqarnerit pillugu Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfik isummernissaminut pisinnaatitaanngilaq. Suliaq taanna Kalaallit Nunaanni eqqartuusivinni suliassatut saqqummiunneqassaaq.

Aalajangiineq

Inissiaatileqatigiiffiup attartortitaq taanna illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaaliorsimavaa.

Taamaattumik naammagittaalliuutinni taperserneqarsinnaanngilatit.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut:

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiinera allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi kingusinnerusukkullu allanngortinneqartumi, § 86, imm. 7 naapertorlugu. Attartortitsisup attartortullu akornanni isumaqaigiinngissutip eqqartuussivinnut saqqummiunneqarnissaa kissaatigineqarpat, attartortitsisumut sassaqqusissut eqqartuussivimmut (kredsretten) tunniunneqassaaq. Tamanna atuuppoq naak attartortitsisup allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiata allakkatigut il.il. tamanna suliarineqarsimasoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiineri Namminersornerullutik Oqartussanut kommunenullu, inissianik attartortitsisuusunut pinngitsoorani malinneqassapput, § 86, imm. 6 naapertorlugu.

inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Innuttaasoq E

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfimmi siulittaasoq

Inatsisit toqqammaviit:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

§ 45. Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Imm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Imm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit

qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit

§ 84. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut suliarisarpai:

1) Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, tak. § 28, imm. 2.
2) Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, tak. § 45.

3) Inissiap iserterfigineqarnerani qanoq issusia, tak. § 47.
4) Attartukkami atortut ikkussukkat pitsanngorsaanerillu (atuisinnaatitaaneq), tak. §§ 51 aamma 55.
5) Attartortup attartukkaminik atuinera (torersaarnissamik malittarisassanik unioqqutitisinerit), tak. § 50.
6) Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (inissianik paalaateqatigiinneq, attartukkamik allamut utaqqiisaasumik attartortitsigallarneq aamma attartornermik nangitsineq), tak. §§ 58-62.
7) Inissiamit aninermi inissiap qanoq issusia (iluarsaassineq nalinginnaasoq), tak. § 77.

Scroll to Top