Isumaqatigiissutinik ilaalu ilanngullugit Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut nalunaaruteqartarneq

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 1, 15. maaji 2014-imeersumi § 8, imm. 2, oqaaseqatigiit aappaat, § 9, oqaaseqatigiit aappaat aamma § 11, imm. 6 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

§ 1.  Unammilleqatigiinneq pillugu inatsimmi §8, imm.2, oqaaseqatigiit siulliit, §9, oqaa-seqatigiit siulliit imaluunniit § 11, imm. 4 malillugit nalunaaruteqarneq imaluunniit § 11, imm. 5, oqaaseqatigiit siulliit malillugit apeqquteqaateqarneq ukuninnga saqqummiunneqar-sinnaavoq:

1) Suliffeqarfiit arlaat sunaluunniit isumaqatigiissummi pineqartumi imaluunniit suleriaatsinik ataqatigiissitsinerni peqataasut.

2) Suliffeqarfiit kattuffii suulluunniit isumaqatigiissummi pineqartumi imaluunniit suleriaatsi-nik ataqatigiissitsinerni peqataasut, imaluunniit isumaqatigiissummi pineqartumi imaluunniit suleriaatsinik ataqatigiissitsinerni peqataasut iluanni isumaqatigiissutaasimasut imaluunniit pi-simasut.

3) Suliffeqarfik sunaluunniit kisimiilluni imaluunniit suliffeqarfiit allat peqatigalugit pissaa-neqarnerusumik inissisimanissamik eqqarsaateqartoq.

4) Suliffeqarfik sunaluunniit kisimiilluni imaluunniit suliffeqarfiit allat peqatigalugit pissaa-neqarnerusumik inissisimanissamik atornerluinissamik eqqarsaateqartoq.

Imm. 2. Imm. 1-imi pineqartut suliffeqarfinni peqataasuni ataasiinnaq ataasiakkaalluunniit nalunaaruteqarpat imaluunniit apeqquteqaateqarpat, suliffeqarfiit peqataasut allat nalunaarut imaluunniit apeqquteqaat pillugit nalunaarfigineqarsimanersut nalunaarummit imaluunniit apeqquteqaammit tamanna takuneqarsinnaassaaq.

Imm. 3.Ataatsimoorluni nalunaaruteqarnermi imaluunniit apeqquteqaateqarnermi suliffe-qarfik imaluunniit suliffeqarfiit nalunaaruteqarfigineqartut imaluunniit apeqquteqaatigineqar-tut sinnerlugit allagaatinik nassiussinissamik tigusinissamullu piginnaatinneqartoq sinniisoq allanneqassaaq.

§ 2.Nalunaarut imaluunniit apeqquteqaat Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmut tunniunneqassaaq. Allakkatigut imaluunniit elektronikkikkut atassute-qartoqarsinnaavoq. Allagaatit ilaatinneqartut assilissatut ilanngunneqarsinnaapput.

§ 3. Nalunaarut imaluunniit apeqquteqaat immersugassap K1 atorlugu imaluunniit digital-imik assilinera atorlugu tunniunneqassaaq, aamma immersugassami K1-imi allassimasunik paasissutissanik allagaatinillu imaqassalluni.

Imm. 2. Suliap misissorneqarnissaanut pisariaqanngitsut Unammilleqatigiinnermut Ataatsi-miititaliaq isumaqarpat immersugassaq K1-imi allassimasut paasissutissat allagaatillu tun-niunneqarnissaannut pisussaaffimmiit noqqaasoqarneratigut Unammilleqatigiinnermut Ataa-tsimiititaliaq pisussaajunnaarsitsisinnaavoq.

Imm. 3.Tigusinermiit kingusinnerpaamik ullut qulit kingorna nalunaarutip apeqquteqaatil-luunniit tiguneqarnera Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamik uppernarsarneqassaaq.

Imm. 4.Nalunaarummi, apeqquteqaammi imaluunniit allagaatini ilanngunneqartuni paasis-sutissat tamakkiisuunngitsut Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit paasineqarpat ta-manna pillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap nalunaaruteqartoq allakkatigut na-lunaarfigissavaa aamma paasissutissat ilassutaannut piffissamik naleqquttumik aalajangiilluni.

Imm. 5. Nalunaarummi imaluunniit apeqquteqaammi allassimasuni pissutsini annertuunik allanngortoqarnera pillugu, aamma nalunaaruteqartup ilisimasaanik imaluunniit ilisimasaria-qagaanik nalunaaruteqartoq peqquneqarani ingerlaannartumillu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut nalunaaruteqassaaq.

§ 4. Nalunaarut imaluunniit apeqquteqaat tamakkiisumik eqqortumillu nalunaarummik ima-luunniit apeqquteqaammik, §3-mi allassimasutut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermul-lu Aqutsisoqarfiup piffissami tigusineraniit inatsisitigut sunniuteqalissaaq.

§ 5.Maleruagassat ulloq 10. apriili 2015-imi atuutilissapput.

Imm. 2. Peqatigisaanik isumaqatigiissutinik ilaalu ilanngullugit Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut nalunaaruteqartarneq pillugu maleruagassat pillugu Unammilleqatigiin-nermut Ataatsimiititaliap nalunaarutaa nr. 1, 5. februaari 2008-meersoq atorunnaarpoq.

Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq, ulloq 10. apriili 2015

Carl-Aage Skovaa

/

Nicolai Odgaard Jensen

Ilanngussaq 1: Nalunaaruteqarnermi immersugassiaq K1

Scroll to Top