Pisortaniit tapiissutit nalunaarutigineri pillugit maleruagassat

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 1, 15. maaji 2014-meersumi § 12, imm. 5, oqaaseqatigiit aappaat naapertorlugu aalajangersarneqarpoq:

§ 1. Unammilleqatigiinneq pillugu inatsimmi nr. 1, 15. maaji 2014-meersumi § 12, imm. 5, oqaaseqatigiit siulliit malillugit nalunaarut ukuninnga tunniunneqarsinnaavoq:

1) Naalakkersuisoqarfik imaluunniit kommuni tapiissummik tunniussisuusoq imaluunniit aqutsisuusoq.

2) Pisortanit tapiissutinik tigusisuusut.

§ 2. Nalunaarut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmut tunniun-neqassaaq. Allakkatigut imaluunniit elektronikkikkut atassuteqartoqarsinnaavoq. Allagaatit ilaatinneqartut assilissatut ilanngunneqarsinnaapput.

§ 3. Oqartussanit imm. 1, nr. 1-imi taaneqartunit pisortanit tapiissutit pillugit nalunaarut im-mersugassiami K2-mi allanneqarsimasunik paasissutissanik allagaatinillu imaqassaaq. § 1, nr. 2-mi taaneqartunik tigusisunik pisortanit tapiissutit pillugit nalunaarut allanneqarluni ima-luunniit immersugassiap K3-p digitalimik immersugaalluni tunniunneqassaaq, aamma immer-sugassiami K3-mi allanneqarsimasunik paasissutissanik allagaatinillu imaqassalluni. Immersugassiat marluullutik Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamiit nalunaarummut matumunga ilanngussatut naqitaapput.

Imm. 2. Suliap misissorneqarnissaanut pisariaqanngitsut Unammilleqatigiinnermut Ataatsi-miititaliaq isumaqarpat immersugassiani allassimasut paasissutissat allagaatillu tunniunneqar-nissaannut pisussaaffimmiit noqqaasoqarneratigut Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiitita-liaq pisussaajunnaarsitsisinnaavoq.

§ 4. Tigusinermiit kingusinnerpaamik ullut qulit kingorna nalunaarutip tiguneqarnera Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamik uppernarsarneqassaaq.

Imm. 2. Nalunaarummi imaluunniit allagaatini ilanngunneqartuni paasissutissat tamakkii-suunngitsut Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit paasineqarpat tamanna pillugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap nalunaaruteqartoq allakkatigut nalunaarfigissavaa aamma paasissutissat ilassutaannut piffissamik naleqquttumik aalajangiilluni.

Imm. 3. Nalunaarummi allassimasuni pissutsini annertuunik allanngortoqarnera pillugu, aamma nalunaaruteqartup ilisimasaanik imaluunniit ilisimasariaqagaanik nalunaaruteqartoq peqquneqarani ingerlaannartumillu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut nalunaa-ruteqassaaq.

§ 5. Maleruagassat ulloq 10. apriili 2015 atulersinneqarput.

Imm. 2. Peqatigisaanik pisortaniit tapiissutit nalunaarutigineri pillugit maleruagassat pillugit Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap nalunaarutaat nr. 2, 30. septembari 2008-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq, ulloq 10. apriili 2015

Carl-Aage Skovaa                              /                                      Nicolai Odgaard Jensen

Ilanngussaq 1: Nalunaaruteqarnermi immersugassiaq K2

Ilanngussaq 2: Nalunaaruteqarnermi immersugassiaq K3

Scroll to Top