Errorsiviup matua igalaamiusoq

Illit suliffeqarfillu

Atuisartunut maalaaruteqartarfiup ulloq 20. oktober 2016 suliffeqarfik pillugu maalaarutit suliaraa, ataanilu takusinnaasannik ataatsimoorussamik aalajangiineq:

Aalajangiineq

Maalaaruteqarninnik isumaqatigineqanngilatit. Taamaattumik matup igalaamiusup ikkunneranik akiliunneqassanngilatit.

Aallaqqaasiut

Maalaarut ulloq 31. oktober 2014 tiguneqarpoq. Suliami pineqarpoq errorsivik ulloq 26. juni 2014 suliffeqarfimmi pisiaq, akeqartorlu 3.695, – kr. Errorsinermi matu igalaamiusoq aserorpoq, illillu isumaqarputit suliffeqarfik taarsiiniapiloorsimasoq.

Piumasaqaateqarputit naammagittaalliorsinnaatitaaneq atuuteqqullugu, suliffeqarfiullu matup igalaamiusup taarsernera akilissagaa.

Suliffeqarfiup piumasaqaatit naalakkumanngilaa. Taakkua isumaqarput errorsivik ulikkaarsimaner-mik matunerani ajoqusersimasoq, illillu nammineq matup igalaaminiusup taartissaanik piniarsima-sutit namminerlu ikkussimallugu.

Suliap saqqummiunnera

Errorsivik 6 kg. 1200 RPM nr. 10-LN 66460 ulloq 26. juni 2014 suliffeqarfimmit pisiaraat 3.695, – kr.-lerlugu (ilanngussaq 1).

Atuisartunut maalaaruteqartarfimmut (siusinnerusukkut Atuaisartunut ataatsimiisitaliaq) ulloq 22. september 2014 maalaaruteqarputit. Maalaarummi allapputit errorsiviup atornerani matua igalaaminiusoq aserorsimasoq. Suliffeqarfimmut sianereravit taakkua takuniaapput

Taakkua nalunaarput errorsiviup matussaanik piniaqqaartariaqarlutik. Tamatuma sivisuallaarnera maalaarutigaat. Tamatuma nalaani isumaqatigiinngissutaalerpoq kiap errorsiviup matua akilissaneraa, suliffeqarfik isumaqarmat ajoqusiineq errorsiviup ulikkaarpallaarneranik patsiseqartoq, tamatumalu kingunerisaanik aserorsimasoq.

Erseqqissaatigaat piniakkap utaqqinera sivisuallaaqimmat suliffeqarfimmut maalaaruteqaravit taakkua akisimasut, taanna illit nammineq piniaannarsinnaagit.

Illuatungeriinnik tusarniaanermi suliffeqarfiup ilisimatitsissutigaa ilissinnut ajoqusikkamik takuniaagamik paninnit oqaluttuunneqarlutik errorsivik atisanik ulikkaarsimasoq, matuniarneranilu aserorsimasoq (ilanngussaq 3).

Taamaattumik suliffeqarfiup isumagaa, matuata nutaamik taarsernera illit nammineq akiligassarigit. Aammattaaq suliffeqarfiup ilisimatitsissutigaa matumik nutaamik piniarsimasutit ikkussuussimallugulu, aammalu namminneq suliffeqarfimmit piniarsimallutik. Taamaattumillu annertunerusumik iliuuseqarsinnaasimanatik.

Atuisartunut maalaaruteqartarfiup allattoqarfianit suliffeqarfimmut maalaaruteqarnerit pillugu oqaaseqaatitit piniarsimagaluarpaat, iluatsinnaguli.

Atuisartunut maalaaruteqartarfiup allattoqarfiata siullermeerluni oqaaseqaatitit piniarsimavaat ulloq 7. januar 2015. Tamatuma kingorna oqarasuaatikkut attavigineqarputit ulloq 20. maj 2015, tassanilu oqaatigaat illuatungeriinnik tusarniaanissamut allagaq 7. januar 2015-imeersoq tigusimanagu, taamaammalu allagaq pineqartoq nassiuteqqinneqarpoq mail-ikkut ulloq 20. maj 2015.

Atuisartunut maalaaruteqarfiup akissummik tigusaqannginnami ulloq 20. juli 2015 mail-ikkut illuatungeriinnik tusarniaanissamut allakkat nassiuteqqippaat, sapaatillu akunnerinik simamanik piffissalerneqarputit. Ulloq 30. juli allattoqarfimmit attavigineqarputit, allakkallu tigusimaneri uppernarsarpat.

Ulloq 22. september 2015 illuatungeriinnik tusarniaanissamut allakkanik nassinneqaqqipputit, tassanilu sapaatip akunnerinik marlunnik piffissalerneqarputit. Saaffiginninnermi aammaarlutit inussiarnersumik qinnugineqarputit suliffeqarfiup piniakkaminnik sivisussusiliineq ilinnut naatsorsuutigeqqusaat nalunaarutigilaaqqullugu, aammalu piffissaq qanoq sivisutigisoq qaangiummat illit nammineq tuniniaasumut allamut piniarsimanersutit; tassami maalaarutinni taasimavat taartissamik (matumik igalaaminiusumik) piniarneq kigaalaarpallaarsimasoq.

Ulloq 29. september 2015 allattoqarfiup attavigaatit, illillu illuatungeriinnik tusarniaanissamut allakkat ulloq 22. september 2015 tigusimallugit uppernarsarpat.

Atuisartunut maalaaruteqartarfiup allattoqarfiata ilinnut saaffiginnissutaasa arlaannaalluunniit ilinnit akineqarsimanngilaq.

Tunngavilersuut

Atuisartunut maalaaruteqartarfik paasissutissanik annertunerusunik oqaaseqaatinilluunnii ilinnit pissarsisimannginnami suliaq, ilanngussat tunniunneqartut suliffeqarfiullu akissutai aalajangiinissamut tunngaviliisussat unitsippai.

Suliffeqarfimmit akiligassamut tunngasumik ikiorsiisoqassappat tuniniagaq amigaateqartariaqarpoq pisisup nammineerluni pisuussutiginngisaanik.

Oqaatigineqarpoq errorsiviup atornerani matua aserorsimasoq. Panippit suliffeqarfimmut oqaatigisimavaa errorsivik ulikkaarluni immersimammat taamatut pisoqartoq.

Pisineq pillugu inatsimmi § 76 malillugu tuniniagaq amigaateqartarpoq nalunaarummut pisinermi malinneqartumut naapertuutinngikkaangami , imaluunniit tuniniaasoq pisinerup naammassineqarnerani eqqunngitsunik paatsiveerussaataasunilluunniit paasissutissiisimappat, tuniniaasoq pisattap poortuutaani, ussassaarutini imaluunniit nalunaarutini allani, tamanut pisisumulluunniit ilisimasassiissutitut eqqunngitsunik paatsiveerussaataasunilluunniit paasissutissiisimappat, imaluunniit pisataq isumaqatigiissummi allassimasuniit aamma pissutsinit atuuttuniit allaaneruppat.

Pisineq pillugu inatsimmi § 83 malillugu pisisup pisiani kukkuneqarsimappat amigaateqarsimappalluunniit naammagittaalliorsinnaatitaavoq. Piffissap taassuma qaammataani siullerni arfinilinni tuniniaasup uppernarsagassaraa tunisami tunniunnerani amigaateqannginnera. Ilimasuutinut Inatsit taanna inatsimmi § 77a Imm. 3-mi malitseqarpoq, taamaalinerani ilimasunneq tassaalerluni tunisap tunniunneqarnerminit qaammatit arfinillit qaangiutinngitsut amigaateqassasoq, aamma tunniunneqarnermi nalaani amigaateqarsimassasoq, taamaattumik tuniniaasut aalajangigassaraat ilimasuut taanna uppernarunnaarsassanerlugu.

Ilisimatitsissutigineqarpoq errorsivik 24. Juni 2014 pisiaasoq, aammalu 22. september 2014 maalaaruteqarsimasutit. Taamaalilluni matu igalaaminiusoq aserorsimassaaq pisiarineranit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit. Oqaatigineqanngilaq matu qanga aserorsimanersoq.

Taamaattumik tuniniaasup errorsiviup tunniunneqarnermini amigaateqannginnera uppernarsartussaavaa.

Tuniniaaviup Atuisartunut maalaaruteqartarfimmut takussutissiorsimanngilaa arlaatigulluunniit uppernarsarsimanagu matu igalaaminiusoq kukkusumik atorneqarnertut taaneqarsinnaasutut aserorsimanersoq.

Taamaattumik Atuisartunut maalaaruteqarfiup nalilerpaa suliffeqarfiup uppernarsaasussaanini kivissimanngikkaa, tassami pisiap tunniunneqarnermini ajoquteqannginnera uppernarsarsimanngilaat, tamatumunnga tunngatillugu suliffeqarfik e-mail-ikkut nassiussami saniatigut uppernarsaammik allamik nassiussisimanngimmat. E-mailimi takuneqarsinnaavoq panivit ilisimatitsissutigisimagaa errorsivik matunialerassiuk atisanik ulikkaarsimasoq, taamaalimmallu aserortoq. Taamaattumik illit matumik nutaamik piniarneq akilegassarisimavat. Suliffeqarfik pisiap tunniunneqarnerata nalaani taamaalilluni amigaatip piusimannginneranut naammaginartumik uppernarsaasimanngitsutut oqaatigineqarsinnaavoq.

Maalaarutip tunniunneqarnerata nalaani errorsivik nutaamik matulerneqarsimammat atuisartunut maalaaruteqartarfik ajoqutip pisiap tunniunneqarnerata nalaani pioreersimasinnaaneranik ilisimasalinnik misissuititsinissaminut naliliisitsinissaminullu periarfissaqarsimanngilaq.

Atuisartunut maalaaruteqarfiuttaaq pingaartippaa oqaatigineqarsimanngimmat suliffeqarfik errorsivimmik misissuititsisimanersoq, taamaallaalli panivit oqaasii toqqammavigisimallugit.

Aammattaaq Atuisartunut maalaaruteqartarfiup ilimaginngilaa errorsiviup matua oqaatigineqartutut ulikkaarsimanini piinnarlugu aserorsimassasoq.

Taamaattumik Atuisartunut maalaaruteqartarfik isumaqarpoq Pisineq pillugu inatsimmi amigaateqartoq, tassa pisumi ilimagisat malinneqarmata, aammalu suliffeqarfiup uppernarsarsimanngimmagu amigaat pisiap tunniunneqarnerata nalaani piusimannginnera.

Pisineq pillugu inatsimmi § 78 malillugu tunisaq amigaateqarpat pisisup periarfissaraa iluarsiisoqarnissaq, nioqqutissamik allamik tunineqarnissaq, isumaqatigiissummut naapertuuttumik, pisiap akianik naleqquttumik appaaffigineqarnissaq, imaluunniit pisiamik utertitsinissaq, amigaat annikigisassaanngitsuuppat.

Pisineq pillugu inatsimmi § 78 Imm. 4 malillugu Tuniniaasup iluarsiinissamik imaluunniit allamik tunniussaqarnissamik piumasaqaatit imaluunniit neqeroorutit piffissap naleqquttup iluani naammassissavai.

Atuisartunut maalaaruteqartarfiup suliffeqarfiup ilinnut paasissutissiinera pisisup naammagittaalliorsinnaaneranik itigartitsinertut paasivaa, tassa tuniniaasup isumagimmagu ajoqut illit nammineq pisuussutigigit.

Tamatuma kingorna nammineq akilikkannik errorsiviup matuanik pisisimagavit, pissarsiorsimagavit ikkussisimagavillu Atuisartunut maalaaruteqartarfiup isumaa naapertorlugu isumaqarpoq, tamanna tuniniaasup amigaataasumik aaqqiinissaamik periarfissaanik arsaarinninnerusoq. Tamatuma kinguneraa tuniniaasup aaqqiinissaanut piumasaqaateqarsinnaajunnaaravit.

Taamaattumik maalaarutinni ilalerneqanngilatit. Taamaalilluni tuniniaasup matu igalaaminiusoq ikkunneqartoq akilissanngilaa.

Maalaarnissamut ilitsersuut

Tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015-imeersumi § 35 Imm. 2 naapertorlugu Atuisartunut maalaaruteqartarfiup aalajangiussaa allaffissornikkut sullissivinnut allanut maalaarutigisinnaanngilat.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Atuisartunut maalaaruteqartarfik

Nicolai Odgaard Jensen

Siulittaasoq

Scroll to Top