Nutaamik bilitsisinermi akit nikingassutaat

Illit Ingerlatsitseqatigiit akerleralugu

Ingerlatsitseqatigiit  pillugu naammagittaalliuutit ulloq 20. oktober 2016-imi Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup suliaraa ataanilu allassimasutut isumaqatigiillutik aalajangiillutik.

Aalajangiineq

Aalajangernerup matuma tiguneqarneranit ullut 30-it qaangiutsinnagit Ingerlatsitseqatigiit naammagittaalliuuteqartumut 16.396 kr.-it akilissaaq kiisalu taakku erniaat ilanngullugit erniat pillugit inatsit ulloq 27. august 2015-imeersoq malillugu akiliisoqarnissaata tungaanut.

Aallaqqaasiut

Naammagittaalliuut tiguneqarpoq ulloq 3. august 2015. Suliaq inuit sisamat timmisartumik angalanissaraluannik ulloq 2. aamma 23. juli 2015-imi pisussaagaluartumut  atorunnaarsinneranut naammagittaalliuut tunngavoq.

Bilitsit atorunnaarsinneqartut angalanissassilu piviusunngortinnissaanut billetit nutaat ingerlatseqatigiiffimmit allamit pisiavit akiisa assigiinngissutaannik taarsiivigineqarnissannut piumasaqaammik saqqummiussaqarputit.

Ingerlatsitseqatigiit saaffiginnissummut akissuteqaranilu suliap suliarineranut  peqataanngilaq.

Suliamik saqqummiussineq

Ulloq 2. marts 2015-imi Ingerlatsitseqatigiiffimmit billetit sisamat ulloq 2. juli 2015-imi ulloq 23. juli 2015-imi utimut atugassat pisiaraatit. Billetinut katillugit 11.940 kr.-nik akiliuteqarputit.

Ulloq 1. juli 2015 aallarnissarsi sioqqullugu Ingerlatsitseqatigiiffiup aallarnissani taamaatiinnarpaa ilisimatitsivorlu billetit akii utertinneqarumaartut. Ulloq taanna Ingerlatsitseqatigiiffimmit allamit ullut taakkua nutaanik billetsinik pisivutit. Ingerlatsitseqatigiiffik alla ornitassassinnut timmisartuussineq ajormat ornitassamut allamut utimullu billetit pisiarineqartariaqarsimapput. Nutaanik bilitsisinnginninni naammagittaalliuutigineqartoq attavigisimanngilat. Nutaanik billetisinermi tassani katillugit 28.336 kr.-it akiliutigineqarsimapput.

Ulloq 27. juli 2015 naammagittaalliuutigineqartumut e-mail atorlugu saaffiginnipputit qinnuigalugu billetit akiisa assigiinngissutaat katillugit 16.396 kr.-it matussuseqqullugit. Naammagittaalliuutigineqartup saaffiginnissut akinngilaa. Tamatuma kingorna ulloq 3. august 2015-imi taamanikkut atuisartunut pisisartunullu ataatsimiititaliaasumut maanna Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarputit.

Naammagittaalliuutigineqartoq, Ingerlatsitseqatigiit, illinnit Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfianilluunniit saaffiginnissutinut qisuariarsimanngilaq suliamullu atatillugu oqaaseqarsimanani. Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup allattoqarfia ulloq 27. november 2015-imi e-mail atorlugu naammagittaalliuut naammagittaalliuutigineqartumut nassiuppaa naammagittaalliuuteqartumit oqaaseqarfigeqqullugu. Saaffiginnissut akineqanngilaq. Taamatuttaaq ingerlatsitseqatigiiffik oqarasuaatikkut attaviginiarneqarsimagaluarpoq kinguneqanngitsumik.

Tamatuma kingorna ingerlatseqatigiiffimmik attaveqatigiissimanermut tunngasut paasissutissatut atorsinnaasut ingerlatseqatigiiffiup aqutsisuini ilaasortaanut Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup allattoqarfiata ulloq 8. februar 2016-imi qinnutigai. Saaffiginnissut taanna akissuteqarfigineqanngilaq.

Ingerlatsitseqatigiiffiup pisortatigoortumik najugaqarfia nalunaarsorneqarsimasoq suliap suliarineqarnerata nalaani ilisimaneqanngitsutut nalunaarutigineqarpoq. Taamaattumik suliami uppernarsaatit annertunerusut ingerlatsitseqatigiiffiup najugaanut ilisimaneqartumut kingullermut Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiata ulloq 19. september 2016-imi nassiuppai aammalu suliaq naammattumik erseqqissaaffigineqarsimasutut isigineqartoq taamatullu piaarnerpaamik aalajangiisoqarnissaa naatsorsuutigineqartoq nalunaarutigalugu.

Tunngavilersuut

Aallaqqaammut maalaaruteqartarfik isumaqarpoq suliap najukkami suliarinissaanut pisinnaatitaaffigineqartoq tassami Ingerlatsitseqatigiit ilaatigut kalaallisut oqaasertaqartumik qarasaasiakkut nittartakkani aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni naammagittaalliuuteqartup taamatuttaaq najugaqarfiani ussassaaruteqarsimammat, takuuk matumani eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi § 212, imm. 2, 2 imm. tak. § 207.

Angallassineq pillugu isumaqatigiissummut atatillugu nunap sorliup inatsisai atorneqassanersut isumaqatigiissutaasimanerannik ersittoqanngilaq.  Suliffeqarfimmit suliffeqarfiup aqqa atorlugu aammalu Kalaallit Nunaat sutigut tamatigut isiginiarlugu nalinginnaasumik ussassaarinermigut aammalu Kalaallit Nunaanniit Kalaallit Nunaannullu angallassinissamut tunngatillugu angallassinissaq pillugu isumaqatigiissut Kalaallit Nunaanni atuisumut tunineqarsimammat illuatungeriit akornanni eqqartuussisoqassappat nunatsinni eqqartuussivik aqqutigineqassasoq maalaaruteqartarfik isumaqarpoq. Pisut aallaavigalugit erseqqilluinnarpoq isumaqatigiissut qaninnerpaatut Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartoq, tak. Rom-konventionens art. 4, imm. 1, jf. imm. 5, 2. pkt., kalaallit nunaanni eqqartuussiveqarnermut ilanngutsinneqartoq nunat tamalaat pisussaaffiisigut inatsisinik toqqaasarneq pillugu peqqussutikkut nr. 413 13. september 1985-imeersukkut.

Angalanissamik aaqqissuussisutut Ingerlatsitseqatigiit nammineq atini atorlugu pilersuisuusoq aqqutigalugu ulloq 2. aamma 23. juli 2015, angalanissanni kiffartuunneqarnissannut atatillugu billetimik  pisitippaatit. Ingerlatsitseqatigiiffik allap ullut taakkua angalaffisat allat akornanni pilersaarutaasumik timmisartuussisussaammat aallarnissamullu inissaqarmat billetisisinnaallutit Ingerlatsitseqatigiiffiup – aningaasameersimasinnaaneq eqqaassanngikkaanni – angallassinissamik kiffartuussinissaq ilinnut tunisimasani ajornaquteqanngitsumik pissarsiarisimasinnaagaluaraa kiisalu angalanissamut kiffartuunneqanngitsoornerit illit pisuussutiginnginnakku maalaaruteqartarfiup tunngavilersuutigai.

Ulloq 1. juli 2015-imi taamaatitsinikkut angallassinissamik isumaqatigiissutip tunngavissaqanngitsumik atorunnaarsinneqarnera Ingerlatsitseqatigiiffimmut akisussaaffiliisutut isigisariaqarpoq, taamaattumik naammagittaalliuuteqartoq matussutissamik pisisinnaatitaasimagaluarpoq pisisarneq pillugu inatsimmi § 25-mi tunngaviusut naapertorlugit.

Maalaaruteqartarfik naliliivoq billetit atunngitsuukkavit matussutissaannik pisinnginninni isumaqatigiissutivit billetimik allamik tunineqarnissat piumasaralugu Ingerlatsitseqatigiiffimmut saaffiginnissimannginnerit suliami matumani pingaaruteqanngitsoq. Piffissami kingusissukkut taamaatitsineq tamatumunngalu atatillugu toqqaanissannut periarfissannik paasissutissinneqarnerit naammagittaalliuutigineqartullu pissusilersornera aamma eqqarsaatigalugu maalaaruteqartarfiup isumaa malillugu piffissaq sioqqullugu allatut iliorsinnaasimanngilatit nammineerlutillu qanoq iliuuseqarnissavit pisariaqarsimanera isumaqarfigalugu.

Ilisimatitsivutit 28.336 kr.-it nalinganut billetinik akikinnerpaanik Ingerlatsitseqatigiiffimmit allamit pisisimallutit. Naammagittaalliuuteqartumut tunngavissaqanngitsumik atorunnaarsitsinermini piffissaq aalajangiussaa pissutigalugu aallarnissassinnut ulloq sioqqullugu billetisisariaqarsimavusi. Ornitassamut allamut mittariaqarsimanersi pisariaqartutut isigineqartariaqarpoq atlantikorlu ikaarlugu Danmarkimut timmisartuussinermi saneqqutsineruallaanngilaq taamaattumillu angallanneqarnermik kiffartuussineq pisiarineqartoq pitsaassutsimigut atorsinnaassutsimigut aammalu qanorlu issutsimigut suli pitsaassuseqarluni.

Allamik billetisininnut atatillugu annaasat sapinngisamik killilernissaannut pisussaaffeqarputit, tassunga ilanngullugu Ingerlatsitseqatigiiffik alla saniatigut ingerlatsitseqatigiiffinni allani periarfissat akillu aamma misissussallugit. Ingerlatsitseqatigiiffik alla aallarfissanniit aallartussatuaq tassaavoq Islandimukartoq taamaalilluni aqaguani aatsaat Danmarkimut ingerlaqqissinnaallusi. Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq naammagittaalliuuteqartup angalanissaminut billetisiaata allamik taarsernissaanut taassuma kiffartuussinera naammaginartutut assersuutigissallugu isigineqarsinnaanngitsoq, tassunga ilanngullugu pingaartumillu naammagittaalliuuteqartup angalanissamut allatut aaqqiinissaanut piffissarititaasoq sivikitsoq tunngavigissagaanni.

Tamanna eqqarsaatigalugu akiliutigineqarsimasoq kiisalu angalanissamut billetit sisamat akii nalinginnaasut Kalaallit Nunaanni pisiarinissaannut piffissaq taama sivikitsigisoq eqqarsaatigigaanni illersorneqarsinnaasutut naammaginartutullu isigineqarmat ingerlatsitseqatigiiffiup tunngavissaqanngitsumik atorunnaarsitsinerata kingunerisaanik annaasatit billetit akiisa assigiinngissutaat naapertuuttumik naatsorsorneqarsinnaapput.

Billetit akiisa allagartaatigut ingerlatsitseqatigiiffimmiit ingerlatsitseqatigiiffimmiillu allamit uppernarsarneqarpoq (Ilanngussaq 1), akit assigiinngissutaat 16.936 kr.-usoq. E-mailikkut billetit akiisa assigiinngissutaannik taarsiivigineqarnissat ingerlatsitseqatigiiffimmut ulloq 27. juli 2015-imi piumasaqaatigisimagit uppernarsarpat (Ilanngussaq 2), taamaattumillu piumasaqaatigineqartoq erniat pillugit inatsit malillugu ulloq manna aallarnerfigalugu ullut 30-t ernialersorneqassasoq.

Tamanna pissutigalugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq Ingerlatsitseqatigiit ilinnut 16.396 kr.-nik akiliuteqassasoq, kiisalu taakku erniaat ilanngullugit erniat pillugit inatsit 27. august 2015-imeersoq malillugu akiliisoqarnissaata tungaanut.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut

Atuisartunut Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiitsitaliap aalajangiinera allaffissornikkut oqartussaasunut allanut naammagittaalliutigisinnaanngilaq, tak. tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 39, 9. december 2015-imeersumi, § 35 imm. 2.

Scroll to Top