Greenland Express Iceland ehf akerleralugu apriili 2017

Aalajangiineq

Aalajangernerup matuma tiguneqarneranit ullut 30-t qaangiutsinnagit Greenland Express Iceland ehf ilinnut 7.710 kr.-nik akiliissaaq kiisalu taakku erniaat ilanngullugit erniat pillugit inatsit 30. maaji 2016-imeersoq malillugu akiliinissaq tikillugu.

Aallaqqaasiut

Naammagittaalliuut 2016-imi apriilip 29-ani tiguarput. 2015-imi juulip 8-anni Kangerlussuarmiit pilersaarutaasumik timmisartumut ilaallutik inuit marluk angalanissaannik naammagittaalliuutigineqartup unitsitsinerata malitsigisaanik billetit marluk annaaneqartut tamakkiisumik utertinneqarnissaannut taarserneqarnissaannullu piumasaqaateqarnermut suliaq tunngavoq.

Billet-ip aappaata akiata utertinneqarnissaa piumasaqaatigaat taamatullu [Illoqarfiup uuma] Kangerlussuullu akornanni angalanissamut billetit marluk atorneqaratik annaaneqartut [Angalatitsivik 2-mit] taarsiiffigineqarnissaat piumasaqaatigalugu.

Greenland Express Iceland ehf-ip unitsitsinermini ilisimatitsissutigisimavaa aningaasat utertinneqassasut taamaattorli saaffiginnissummut akissuteqaranilu suliap suliarinerani peqataanngilaq.

Suliamik saqqummiussineq

Kangerlussuarmiit 2015-imi juulip 8-aani pilersaarutaasumik timmisartumik Greenland Express Iceland ehf-ip (Greenland Express) angallassinissaanut billetit marluk 2015-imi apriilip 12-ani pisiaraatit. [Illoqarfimmit uanngaanniit] Kangerlussuup tungaanut timmisartumik angalanissamut[Angalatitsivimmit 2-mit] 2015-imi apriilip 28-ani marlunnik billetisivutit. Greenland Express-ip angalanissani taamaatippaa ilissilu aallanngitsoorlusi.

Tamatuma kingorna [Angalatitsivik 2-mit] billetisiarisimasavit akileraarutitai akitsuutaalu ilinnut utertinneqarput taakkualu kiffartuussinermi aningaasartuutit ilanngaatigereerlugit 904 kr-iupput. Sinneri 3.960 kr.-t utertinneqarsinnaasimanngillat.

Angalanissaminik taamaatitsinerata kinguninngua Greenland Expressimut e-mailikkut attaveqarsimagaluarputit oqarasuaatikkullu aamma attaveqarniarsimagaluarlutit angalatitsivilli taanna saaffiginnissutinnut akissuteqarsimanngilaq. 2016-imi apriilip 29-ani Atuisartunut Pisisartunullu Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarputit.

Naammagittaalliuutigineqartoq, Greenland Express, Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfianit saaffiginnissummut qisuariarsimanngilaq suliamullu atatillugu oqaaseqarsimanani. Naammagittaalliuutigineqartoq pillugu angalatitsivik Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiata 2016-imi septembarip 2-ani oqaaseqaqqullugu qinnuigaa. Taamatuttaaq angalatitsivik ilisimatinneqarpoq suliamut atatillugu naammattumik ilisimatitsissuteqartoqarsimasoq taamaammallu suliami aalajangiisoqarnissaa ilimagineqassasoq angalatitsivimmiit pingaarutilimmik saqqummiussisoqaqqinngippat. Saaffiginnissut naammagittaalliuutigineqartup ingerlatsinermini najugaanut kingullermut ilisimaneqartumut nassiunneqartoq akissuteqarfigineqanngilaq.

Angalatitsiviup allaffigineqarsinnaasutut najugaqarfia nalunaarsorneqarsimasoq suliap suliarineqarnerata nalaani ilisimaneqanngitsumik allatut nalunaarsorsimalersimavoq uanngalu [taaguut] [ateq] ilisimatitsissutigineqarpoq allakkat angalatitsiviup najugaanut kingullermik ilisimaneqartumut nassiunneqarsimasut ilisimaneqarnavianngitsut. Taamaakkaluarpalluunniit saaffiginnissutit angalatitsivimmut anngutereersimassasutut isumaqarfigineqarmat angalatitsiviup najugaani kingullermi ilisimaneqartumi saaffiginnissutit annguttut paasisimanissaannut sukkulluunniit periarfissaqarsimassasut Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq. Angalatitseqatigiiffik akerliliinissaminut periarfissaqarnikuummat ataatsimiititaliaq isumaqarpoq illersorsinnaasumik aammalu suleriaaseq naapertorlugu suliaq suliarineqarsinnaasoq.

Tunngavilersuut

Aallaqqaammut maalaaruteqartarfik isumaqarpoq suliap najukkami suliarinissaanut pisinnaatitaaffigineqartoq tassami Greenland Express ilaatigut kalaallisut oqaasertaqartumik qarasaasiakkut nittartakkani aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni naammagittaalliuuteqartup taamatuttaaq najugaqarfiani ussassaaruteqarsimammat, takuuk matumani eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi § 212, imm. 2, 2 imm. tak. § 207.

Angallassineq pillugu isumaqatigiissummut atatillugu nunap sorliup inatsisai atorneqassanersut isumaqatigiissutaasimanerannik ersittoqanngilaq. Suliffeqarfimmit suliffeqarfiup aqqa atorlugu aammalu Kalaallit Nunaat sutigut tamatigut isiginiarlugu nalinginnaasumik tuniniaanermigut aammalu Kalaallit Nunaanniit Kalaallit Nunaannullu angallassinissamut tunngatillugu angallassinissaq pillugu isumaqatigiissut Kalaallit Nunaanni atuisumut tunineqarsimammat illuatungeriit akornanni eqqartuussisoqassappat nunatsinni eqqartuussivik aqqutigineqassasoq maalaaruteqartarfik isumaqarpoq. Pisut aallaavigalugit erseqqilluinnarpoq isumaqatigiissut qaninnerpaatut Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartoq, tak. Rom-konventionens art. 4, imm. 1, tak. imm. 5, 2. imm. kalaallit nunaanni eqqartuussiveqarnermut ilanngutsinneqartoq nunat tamalaat pisussaaffiisigut inatsisinik toqqaasarneq pillugu peqqussutikkut nr. 413 13. september 1985-imeersukkut.

Angalanissamik aaqqissuussisutut Greenland Express nammineq atini atorlugu pilersuisuusoq aqqutigalugu angalanissanut billetisisimavutit, ingerlatseqatigiiffiup piviusunngortissimanngilaa, tassani illit pisunut pisuussuteqanngilatit. Tamatuma kingunerisaanik pisiavit akia ilinnut suli utertinneqarsimanngippat utertinneqartussaavoq. Tamatumunnga atatillugu Greenland Express-imit billetip pisiavit assilineratigut (Ilanngussaq 1) billetimut 3.750 kr.-ik akiliuteqarsimanerit uppernarsarpat aammalu assortorneqarsinnaanngitsumik ilisimatitsissutigalugu billetip taassuma akia utertinneqarsimanngitsoq.

Tamatuma saniatigut [Illoqarfimmit uanngaanniit] Kangerlussuup tungaanut [Angalatitsivik 2-miit] timmisartumik angalanissamut billetit marluk Greenland Express-ip angalanissaminik unitsitsinera pissutigalugu atorneqanngitsoortut taarserneqarnissaat piumasaraat. Billetimut ataatsimut 2.432 kr.-t atorsimallugit uppernarsarpat taakkunanngalu 552 kr.-t akileraarutaallutillu akitsuutaasut utertinneqarsimapput (Ilanngussaq 2).

Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq Greenland Expressip angallassinissami naammassinissaasut pisussaaffeqarsimagaluartoq pisariaqarpat angallassinissamut atorneqartussaagaluartoq atornagu allamilli atuinermigut tamannalu – aningaasameerneq eqqarsaatigissanngikkaanni – pisinnaasimagaluarpoq tassami [Angalatitsivik 2] 2015-imi aasaanera tamaat Kangerlussuarmut timmisartuussisarmat. Tunngavissaqanngitsumik atorunnaarsitsineq angalatitsivimmut akisussaaffigitinneqartariaqartutut isigineqassaaq.

Nassuiaanerit assortorneqarsinnaanngitsoq aamma ullut angallavissat ataqatigiinnerisigut uppernarsineqartoq tunuliaqutaralugu billetit angalanissamut attaveqaataasut Greenland Express aqqutigalugu ingerlaqqinnissamut taamaallaat pisiaasut kiisalu unitsitsinikkut billetisinermi siunertarineqartumut atorneqanngitsoornerat ataatsimiititaliap aalajangiinermini tunngavilersuutigaa. Billetit ingerlaqqinnissamut attaveqaataasussat peqqissimissutigineqarsinnaanatillu tunineqaqqissinnaanngitsut atorneqarsinnaanerisa naligisalu annaaneqarnerannut Greenland Express-ip angallassinissaminik unitsitsinera peqqutaalluinnarpoq. Taamaattumik ataatsimiititaliaq isumaqarpoq annaasaqarsimasutit.

Ataatsimiititaliap paasinninnera malillugu oqaatigineqarpoq billetit annaanniarlugit angallasisut allat aqqutigalugit Kangerlussuarmut angalanissat nammineerlutit isumaginiartussaanngikkit taamaaliussaguit tamanna angalaniarnikkut aningaasatigullu annertuumik aarlerinartoqarsinnaallunilu nalorninartoqarsinnaammat. Taamaammat annaasaqarnissamut killiliinissamik pisussaaffinnik sanioqqutsisimanngilatit soorluttaaq aamma Kangerlussuarmiit Københavnimut timmisartumik angalanissamut billetit marluk piffissakitsitsilluni matussusernissaannut aningaasartuuteqarnerunikkut annaaneqartut pinngitsoorani sipporneqartussaanerat tunngavilersuutigineqartoq.

Kangerlussuarmi mittarfiup Kalaallit Nunaata annersaanut attaveqaataasoq Greenland Express-imit ilisimaneqanngitsoornavianngilaq. Taamatuttaaq angallassinermi taama ittumi angalanissamik atorunnaarsitsinissamut nalinginnaasumik piumasaqaatitaqarpoq soorlu aamma ass. atuisartunut pisisartunullu inatsimmi § 9, imm. 2, nr. 2 malillugu taamaatitsinerup malitsigisaanik ingerlaqqinnissamut billetit annaaneqartut ilimagineqarsinnaanngitsutut isigineqarsinnaanngitsut. Tamatumunnga atatillugu ataatsimiititaliap pingaartippaa pisut tunngavigalugit ingerlaqqinnissamut billetisinissap tamatigut pisariaqassusia pingaaruteqartuummat aammalu angalanissap taama ittup akileriikkap naammassinissaanut tamanna ilagiinnarmagu inuussutissarsiummik ingerlataqartup naatsorsuutigisariaqaraa.

Annaasat oqaatigineqartutut pisinnaasutut naatsorsuutigineqarsinnaammata naammagittaalliuutigineqartorlu akisussaaffiliisumik pissusilersornera toqqaannartumik annaasaqartitsisuummat ataatsimiititaliaq isumaqarpoq ingerlaqqinnissamut billetit ilinnut utertinneqarsinnaasimanngitsup ilaata nalingata tassalu 3.960 kr. Greenland Express-ip utertissagaa.

Ilisimatitsissutigivat siusinnerusukkut suliffinnut atatillugu mailinnut attaveqarsinnaajunnaarsimasutit taamaattumillu piumasaqaatinnut tunngatillugu naammagittaalliuutigineqartup akillutit piumasaqaatiminik saqqummiussaanik imallit mailit saqqummiussinnaanngikkitit. Naammagittaalliuutilli 29. april 2016-imeersup ilaata (Ilanngussaq 3) imarisaa malillugu naammagittaalliuuteqartumut siusinnerusukkut saaffiginnissut toqqaannartumik assilisaammat ataatsimiititaliaq isumaqarpoq uppernarsineqartoq ulloq taanna naammagittaalliuutigineqartup akillutit piumasaqarfigisimagaatit soorluttaaq aamma piumasaqaatigineqartup taassuma imarisaanut uppernarsaatit pisariaqartinneqartut pigineqartut. Tamatuma malitsigisaanik ullormiit naammagittaalliuutip tunniunneranit piumasarineqartoq ullunik 30-nik ernialerneqassasoq.

Tamanna pissutigalugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq Greenland Express ilinnut 7.710 kr.-nik akiliuteqassasoq, kiisalu taakku erniaat ilanngullugit erniat pillugit inatsit 30. maj 2016-imeersoq malillugu akiliinissaq tikillugu.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut

Atuisartunut Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiitsitaliap aalajangiinera allaffissornikkut oqartussaasunut allanut naammagittaalliutigisinnaanngilat, tak. tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015-imeersoq, § 35 imm. 2 periarfissaavoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut

Nicolai Odgaard Jensen

Siulittaasoq

Scroll to Top