Utertinneqarnissaanut tunngatillugit

Kommunip piffissami marsimiit juulip tungaanut 2015-imi aalajangiinera siusinaartumik soraarnerussutisiannit ilanngaattarsimagaatit pillugu naammagittaalliuutit Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 6. decembari 2017-imi suliaraa imalu:

Suliap nr.: 2017 – 16283

Aalajangiineq

Kommunip aalajangiinera allanngortinneqarpoq. Tamanna imatut paasineqassaaq kommunip aalajangiinera eqqunngitsuusoq, taamaattumillu illit naammagittaalliuutigisimasat pillugu ilalerneqartutit. Tamannalu pissutigalugu Kommunip aningaasat siusinaartumik soraarnerussutisianniit pisortanit ikiorsiissutaasimasunut utertitassanut tunngasut akiliutsittarsimasatik utertissavai.

Suliaq siusinaartumik soraarnerussutisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq atuussimasorlu, kiisalu Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-imeersoq kingornalu allannguuteqartinneqartoq naapertorlugit aalajangiiffigineqarpoq.

Nassuiaat:

Ulloq 7. aggusti 2015-imi Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarputit. Naammagittaalliuummi oqaatigaat, siusinaartumik soraarnerussutisiatit januaarimiit ullut 14-nikkaarlugit tunniunneqartalernissaannut akuerineqarsimallutit. Akiligassamik nassiussisoqarsimanera maanna naammagittaalliuutigaat. Isumaqarputit tamanna kukkunerusoq, tamannalu illit misissortikkusukkit. Soraarnerussutisiannut ilanngullugu naatsorsuutaasimassanngitsoq neriuutigisimallugu oqaatigaat.

Apriilimut juulimullu 2015-imi akissarsiavit allagartai marluk ilanngussimavatit, tassuunalu takuneqarsinnaaavoq, akissarsiannit ikiorsiissutinut utertitsisoqarsimasoq, taamaasillutit 700,- koruuninik ilanngaanneqarlutit.

Tamakku saniatigut kommunimiit aningaasanut atukkanut takussutissaq ilanngussimavat ullulersimasoq 30. juuni 2015, tassanilu aningaasartuutit marluk ilanngunneqarsimapput.

Aningaasartuutip aappaani 1.211,- koruuniupput ataani allagartalik ima ”Ineqarnermut Teknikkimullu akilig. il.il. (1241)”. Aningaasartuutip aappaa ima allassimavoq ”ikiuutit akilig. utertitass 00 (1411)” tassuuna takuneqarsinnaavoq marsimiit juuli 2015 ilanngullugu qaammatit tamaasa akissarsiannit 700,- koruuninik ilanngaanneqartarsimasutit. Akissarsianit ilanngaassineq februaarimuttaaq tunngavoq, taamaattorli ulloq 16. juuni 2015 aatsaat ilanngaassisoqarpoq.

Aammattaaq takuneqarsinnaavoq, januaarip aallaqqaataaniit 2015 akiitsoq ataatsimoortoq tassaasimasoq 6.533,96 koruunit aammalu 30. juuni 2015-imiit 2.333,96 koruuniusimasoq.

Illit pillutit kommunip naatsorsuutaanit erserpoq aningaasartuutit ataanni ”1411 IKIORSIISSUTIT KINGUMUT UTERTISSUTILLIT 00”, inigisamut akiliutissat 4.069,- koruuniusut ulloq 10. novembari 2009-meersunut ikiorsiissutinik utertissutilinnik pisimasutit kiisalu innaallagissamut kinguartoorutit 4.231,75 koruuniusut. ulloq 5. aggusti 2010-meersut. Kommunip 2010-mi 2011-imilu ikiorsissutit utertinneqartussat taakku akilertissimavai, tamatumalu kinguneraa ikiorsiissutit utertitassat 6.533,96 koruuninik aningaasanik sinneqartooruteqarput. Tulliusutut kommune annertunerusumik ilanngaassinngilaq aatsaat ulloq 9. marsi 2015, tassanilu kommunip siullermik siusinaartumik soraarnerussutisiannit 700,- koruuninik aningaasarsianit ilanngaateqarpoq.

Suliami allagaatinit erserpoq, 2013-imi siusinaartumik pensionisiaqalernissat akuerineqartoq ulloq 1. apriili 2011 aallarnerfigalugu.

2015-imi qaammammut 9.083,- kr.-nik siusinaartumik soraarnerussutisisarputit.

Kommunip Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfimmut ilisimatitsissutigaa, aningaasat 1.211,- koruuniusut aningaasanut atukkanut takussutissatut takuneqarsinnaasoq ataani ima oqaasertalik ”Inigisaq & Teknik akilig. il il (1241)”Qimminik toqutsinermut umiatsiamillu angallassinermut akiligassannut tunngavoq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Qanga atuuttumi Siusinaartumik soraarnerussutisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 4 7. maaji 2007-meersumi § 15 malillugu Inummut tapit pisariaqartitanik pisut ataasiakkaarlugit naliliineq tunngavigalugu akuersissutigineqartassapput, ingerlaavartumik pisartakkatut sivisunerpaamik ukiumut ataatsimut atuuttussatut aalajangersarneqartunik imaluunniit immikkut pisariaqartitanut matussutissatut ataasiaannartumik ikiorsiissutitut.

Imm. 2. Inummut tapiutit utertillugit akileqquneqarsinnaapput:

 1. illersorneqarsinnaanngitsumik aningaasanik aqutsinerlunneq pissutigalugu inummut tapiutit tunniunneqarpata, imaluunniit
 2. utoqqalinermi utoqqalinersiusialik inummut tapiutinik pisartagaqartoq kingusinnerusukkut aningaasanik, piffissamut pineqartumut inummullu tapiutit assinganik siunertaqartumik pissarsisimappat.

Imm. 3. Utertillugit akileeqqusineq aatsaat piumasarineqarsinnaavoq, siusinaartumik soraarnerussutisialimmut tapinik tunniussinermut atatillugu utertitsisussaatitaaneranik ilisimatinneqarsimappat.

Imm. 4. Siusinaartumik soraarnerussutisialinnut Kalaallit Nunaata avataani aalajangersimasumik najugalinnut inummut tapiutit tunniunneqarneq ajorput.

§ 18. naapertorlugu siusinaartumik soraarnerussutisiaqartut kommunimut Naalakkersuisunulluunniit nalunaaruteqarnissamik pisussaatitaapput, utoqqalinermi utoqqalinersiamik iluarsiivigineqarnissaannik unitsinneqarnissaannilluunniit kinguneqarsinnaasunik inuttut atugarisamigut aningaasaqarnermigullu allannguuteqartoqarpat.

Imm. 2. Siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitaaneq atorunnaassaaq piumasaqaataasut naammassineqarsinnaajunnaarpata imaluunniit tunniussineq eqqunngitsunik tunngaveqarsimappat.

Imm. 3. Ilisimagaluarlugu inuuniarnikkut aningaasaqarniarnikkullu allannguuteqartoqartoq ilisimatitsinnginnerup kingunerisinnaavaa soraarnerussutisianit tunniunneqarsimasut ilaannakortumik ilivitsumilluunniit utertinneqarnissaat siunertaralugu akiligassiisoqartoq.

§ 23 naapertorlugu Siusinaartumik soraarnerussutisianik ilanngaassisoqarsinnaanngilaq allatulluunniit eqqartuussivimmi suliassiisoqarsinnaanani. Taamatut piumasaqarluni isumaqatigiissutit atortussaatinneqanngillat. Kisiannili takuuk § 15 imm. 2 aamma § 18 imm. 3.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-imeersumi § 27 kingusinnerusukkut allannguiffigineqartoq naapertorlugu, Kommunalbestyrelsip pisortanit ikiorsiissutinik tunniunneqartussaanngitsunik utertitsinissamik aalajangiissaaq, ikiorsiissutisisartoq :

 1. Paasissutissanik kommunalbestyrelsimut tunniussisussaalluni ilisimaarereerlugu tunniussisimanngippat, takuuk § 26.
 2. Taamaaliortussaanani ilisimaarereeraluarlugu pisinnaatitaaffiginngisaminik peqqussut manna naapertorlugu ikiorsiissutisisarsimappat.
 3. Kingusinnerusukkut taarsiivigineqarpat, nalinginnaasunik akilersuutisisalerpat assigisaannilluunniit pissarsippat, piffissamut ikiorsiissutisiffigisimasaminut taassungalu assingusumik siunertalimmut.

Naliliineq:

Suliami allagaatinit takuneqarsinnaanngilaq, qanga Kommunip pisortanit ikiorsiissutit utertitassanngorlugit tiguneqarsimasut akilernissaanut siusinaartumik soraarnerussutisianniit akiliisitsisarnissaq pillugu aalajangiisimanersoq.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqarfik isumaqarpoq, kommune tamanna pillugu ulloq 9. marsi 2015-imi aalajangiisimasoq, tassani kommuni siullerpaamik siusinaartumik soraarnerussutisiannit ilanngaateqarmat. Kommunip uppernarsarsinnaasimanngimmagu aalajangiineq allakkatigut pigineqarnersoq, taamaammat Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, eqqortumik naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersorneqarsimanngitsutit. Taamaattumik suli naammagittaalliuuteqarsinnaatitaavutit.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, Kommune piffissami marsimiit juunip 2015-imi tungaanut siusinaartumik soraarnerussutisiannit ilanngaassisinnaanngitsoq, kommunip aalajangiinera pisortanit ikiorsiisimaneq 10. novembari 2009-mi kiisalu 5. aggusti 2010-meersup utertinneqarnissaanut tunngatillugit.

Tamatumunnga tunngavilersuutaasoq tassa, siusinaartumik soraarnerussutisiaqarneq pillugu peqqussut siornatigut atuuttoq naapertorlugu, siusinaartumik soraarnerussutisianiit ilanngaassisoqarsinnaanngimmat, aatsaat ima pisoqarpat inuttut atugarisanut aningaasaqarnermullu tunngasutigut eqqunngitsumik paasissutissiisimaneq tunngavigalugu pissusissamisuunngitsumik siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisoqarsimappat aningaasat pisassarinngisat utertillugit akilerneqarnissaat piumasaqaataasinnaavoq imaluunniit soraarnerussutisiassanit ilanngaatigalugit akilersorlugit utertinneqarsinnaallutik.

Peqqussut naapertorlugu kommune pisortanit ikiorsiissutinik tunniunneqartussaanngitsunik utertitsinissamik aalajangiissaaq, kingusinnerusukkut taarsiivigineqaruit, nalinginnaasunik akilersuutisisaleruit assigisaannilluunniit pissarsiguit, piffissamut ikiorsiissutisiffigisimasannut taassungalu assingusumik siunertalimmut.

Tamanna pillugu Kommune aalajangiisimanersoq takuneqarsinnaanngilaq.

Tamannalu pissutigalugu Kommune piffissami marsimiit juunip 2015-imi tungaanut siusinaartumik soraarnerussutisiannit ilanngaassisinnaanngitsoq, kommunip aalajangiinera pisortanit ikiorsiisimaneq 10. novembari 2009-mi kiisalu 5. aggusti 2010-meersup utertinneqarnissaanut tunngatillugit.

Tamannalu pissutigalugu Kommune aningaasat siusinaartumik soraarnerussutisianniit pisortanit ikiorsiissutaasimasunut tunngasut utertitassanut tunngasut akiliutsittarsimasatik utertissavai.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqarfiup erseqqissaatigaa, Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqarfik isumaqarmat, naammagittaalliuuteqarnerpit peqatigisaanik, Kommune pisortanit ikiorsiissutit utertinneqarnissaat 10. novembari 2009-meersoq kiisalu 5. aggusti 2010-meersoq ullut 14.-nikkaarlugit siusinaartumik soraarnerussutisiavit tunniunneqartarnissaat kiisalu qimminik toquraatitsinermut aammalu umiatsiamik assartuinermut akiliummut tunngatillugu aalajangiinera naammagittaalliuutigigit.

Aalajangiissutit taakku Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup uani suliap nr.-mi 2015-7697 immikkut suliarinikuuai.

Allaffissornermut tunngasunik pissuteqarluni suliap sivisuallaartumik suliarineqarsimanera Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup ajuusaarutigaat.

Aalajangiineq:

Kommune aalajangiinera allanngortinneqarpoq. Tamannalu pissutigalugu Kommune aningaasat siusinaartumik soraarnerussutisianniit pisortanit ikiorsiissutaasimasunut tunngasut utertitassanut tunngasut akiliutsittarsimasatik utertissavai.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Assilineqarnera ukununnga nassiunneqassaaq: Kommunemi qullersaqarfik, illoqarfimmilu allaffik.

Inatsisit toqqammaviit:

Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maj 2007-imeersoq

§ 15. Inummut tapit pisariaqartitanik pisut ataasiakkaarlugit naliliineq tunngavigalugu akuersissutigineqartassapput, ingerlaavartumik pisartakkatut sivisunerpaamik ukiumut ataatsimut atuuttussatut aalajangersarneqartunik imaluunniit immikkut pisariaqartitanut matussutissatut ataasiaannartumik ikiorsiissutitut.

Imm. 2. Inummut tapiutit utertillugit akileqquneqarsinnaapput:

 1. illersorneqarsinnaanngitsumik aningaasanik aqutsinerlunneq pissutigalugu inummut tapiutit tunniunneqarpata, imaluunniit
 2. siusinaartumik pensionisialik inummut tapiutinik pisartagaqartoq kingusinnerusukkut aningaasanik, piffissamut pineqartumut inummullu tapiutit assinganik siunertaqartumik pissarsisimappat.

Imm. 3. Utertillugit akileeqqusineq aatsaat piumasarineqarsinnaavoq, siusinaartumik pensionisialimmut tapinik tunniussinermut atatillugu utertitsisussaatitaaneranik ilisimatinneqarsimappat.

Imm. 4. Siusinaartumik pensionisialinnut Kalaallit Nunaata avataani aalajangersimasumik najugalinnut inummut tapiutit tunniunneqarneq ajorput.

§ 18. Utoqqalinermi pensionisiaqartut kommunimut Naalakkersuisunulluunniit nalunaaruteqarnissamik pisussaatitaapput, utoqqalinermi pensionisiamik iluarsiivigineqarnissaannik unitsinneqarnissaannilluunniit kinguneqarsinnaasumik inuttut atugarisamigut aningaasaqarnermigullu allannguuteqartoqarpat.

Imm. 2. Siusinaartumik pensionisiaqartitaaneq atorunnaassaaq piumasaqaataasut eqquutsinneqarsinnaajunnaarpata imaluunniit tunniussineq eqqunngitsumik tunngaveqarsimappat.

Imm. 3. Inuttut atugarisanut aningaasaqarnermullu tunngasutigut eqqunngitsumik paasissutissiisimaneq tunngavigalugu pissusissamisuunngitsunik utoqqalinermi pensionisiaqartitsisoqarsimappat, aningaasat pisassarinngisat utertillugit akilerneqarnissaat piumasaqaataasinnaavoq, imaluunniit pensionisiassanit ilanngaatigalugit akilersorlugit unerartinneqarsinnaallutik.

§ 23. Siusinaartumik pensionisianik ilanngaassisoqarsinnaanngilaq allatulluunniit eqqartuussivimmi suliassiisoqarsinnaanani. Taamatut piumasaqarluni isumaqatigiissutit atortussaatinneqanngillat. Kisiannili takuuk § 15-imi imm. 2 aamma § 18-imi imm. 3.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq

§ 27. Kommunalbestyrelsip pisortanit ikiorsiissutinik tunniunneqartussaanngitsunik utertitsinissamik aalajangiissaaq, ikiorsiissutisisartoq:

 1. Paasissutissanik kommuunalbestyrelsimut tunniussisussaalluni ilisimaarereerlugu tunniussisisimanngippat, takuuk § 26.
 2. Taamaaliortussaanani ilisimaarereeraluarlugu pisinnaatitaaffiginngisaminik peqqussut manna naapertorlugu ikiorsiissutisisarsimappat.
 3. Kingusinnerusukkut taarsiivigineqarpat, nalinginnaasunik akilersuutisisalerpat assigisaannilluunniit pissarsippat, piffissamut ikiorsiissutisiffigisimasaminut taassungalu assingusumik siunertalimmut.

§ 28. Aammattaaq kommunalbestyrelse pisortanit ikiorsiissutit utertinneqarnissaat pillugu aalajangiisinnaavoq:

 1. Inuup aningaasaqarnikkut sulinikkulluunniit mianersuaalliorluni iliuuseqarnera pissutigalugu pineqartoq ikiorneqartariaqarpat.
 2. Piffissami pisortanit ikiorsiissutisinissamik qinnuteqarfiusumi takuneqarsinnaappat qinnuteqartoq piffissap sivikitsup ingerlanerani pisortanit ikiorsiissutinik utertitsisinnaasoq.

Imm. 2. Kommunalbestyrelsi aalajangerpat pisortanit ikiorsiissutinik imm.1-imi nr. 2 naapertorlugu utertinneqartussanik, tamanna ikiorsiissutisisumut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq kingusinnerpaamik pisortanit ikiorsiissutit tunniunneqarneranni. Kommunalbestyrelsi utertitsinissamik kinguartitsigallarnissamik akuersissuteqarsinnaavoq pisartagaqartoq aamma katissimallugu aapparisanilu imaluunniit naligalugu inooqatigisanilu pisortanit ikiorsiissutaannarnik pisartagaqarpata.

Imm. 3. Kommunalbestyrelsi immikkut pisoqartillugu ikiorsiissutisisalernermiit ukiup ataatsip qaangiunnerani aalajangiisinnaavoq ikiorsiissutisiap utertitassanngorsimanera atorunnaassasoq.

Scroll to Top