Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2018

Siulequt

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersoq § 83, imm. 4 naapertorlugu.

Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa imaqarlunilu naatsumik nassuiaammik Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassarisaanik, naatsorsuutinik maalaarutit pillugit suliarineqarsimasunik aammalu sulianik naammassineqarsimasunik.

Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup quppersagaani: www.aua.gl

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatiginninnikkut tunniussisinnaavoq imaluunniit nassiussilluni ukiumoortumik nalunaarutip assinganik pappilianngorlugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia attavigineqarsinnaavoq uunga:

Najugaqarfik: Imaneq 29, 1, postboks 689, 3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl

Oqarasuaat: 32 80 33

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup Siulittaasua

 

Paasissutissat nalinginnaasut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut.

Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluunniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu.

Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut Illuut A/S inissiaatai minillugit (Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2014-mut ukiumoortumik nalunaarusiaa takujuk).

Aalajangiinerit peqataasunut tamanut atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasumillu aalajangiinerusarlutik. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allaffissornikkut qullersaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Tamanna isumaqarpoq, peqataasoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiineranut naammagittaalliornissamik kissaateqaruni suliaq  eqqartuussiveqarfinnut ingerlateqqissinnaavaa maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup siunertaa unaavoq aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut.

Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluunniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata.

Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu (attartornermut peqqussut) peqqussummi § 82-86-ip tungaanut, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aamma Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq.

 

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip § 84, imm. 1-ianni.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa sammisanut makkununnga attuumassuteqarpat:

  1. Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat piumasaqaatit nalinginnaasut naammassinissaat.
  2. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut.
  3. Inigisap iserterfigineqarnerani isikkuanut tunngasut.
  4. Attartukkami ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq).
  5. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit).
  6. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera).
  7. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq)

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-imik akeqartinneqarpoq. Maalaaruteqartoq akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat. Akiliut naammagittaalliortumut uterteqqinneqassaaq paasinarsippat attartortoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminut taperserneqarsimasoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup maalaarutit suliarinissaannut itigartitsisinnaavoq, maalaaruteqartup akiliutissaq akilersimanngippagu.

Saniatigut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutit itigartitsissutigisariaqartarsimavaat, pissutigalugu naammagittaalliuutit qulaani taaneqartut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut pisinnaatitaqarfianut ilaanngimmata. Assersuutigalugu illumi nipiliortoqarneranut, ineqarnermut akiliummut imaluunniit namminersortut attartortittagaannik naammagittaalliutaasinnaapput.

Kiisalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliutit aaliangiisartut suliassaannut tulluanngippata suliariumanngissinnaavai, assersuutigalugu uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu. Imaappallu maalaaruteqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminik ilalerneqarsinnaanngippat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliariumanngissinnaavaa. Assersuutigalugu naammagittaalliortoq inissiap attartorneranut atatillugu piumasaqaatinik saqqummiussippat erseqqarissaaq qanoq ilalerneqarsinnaanersoq.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ilaasortai

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni pingasunik maalaaruteqartarfimmut ilaasortaqarluni.

Siulittaasoq taassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit siunnersuusiorfigineqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaaniit, ineqarnernut tunngasuusunut akisussaassuseqarfeqartuusumiit. Toqqarneqartut tamarmik immikkut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput imaluunniit inatsisilerituutut naammassisaqarsimassalluni kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK.

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortaasut sinniisuilu inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera taamaattumik kinguneqarpoq, attartortut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ilaasortai ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartarput, kingullermik toqqaaneq 2017-imi atorunnaarpoq. 2017-imi novembarip 15-iani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut ilaasortanik nutaanik toqqaasoqarpoq. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ileqquusumik ikinnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittartussaavoq.

Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit misissorneqartarput, ataatsimiititaliallu tamarmiusup aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik. Taasinerni naligiissoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuutinneqartarpoq.

2018-ip naalernerani aaliangiisartut imatut aaqqissuussaapput:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, inatsisileritooq.

Sinniisoq: Najattaaq Mathiassen

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

Lise Mørup Dalsgaard, PPK

Sinniisoq: Soqanngilaq, PPK

Pétur Guðmundsson, KANUKOKA,

Sinniisoq: Inger Larsen, KANUKOKA

Hans Erik Bresson, A/S Boligselskabet INI

Sinniisoq: Karsten Lyberth-Klausen, A/S Boligselskabet INI

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2018-imi sulinera

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allaffissornikkut suliassat isumagisarai.

2018-imi Naammagittaalliuuteqartarfimmi 3-5 inatsisilerituut 1-2 allaffimmiut sulisorineqarput, taakkunannga arlallit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi sulianut peqataallutik. Ilisimasanik annaasaqannginnissaq pinngitsoortinniarlugu anguniarneqarpoq Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisut suliat piareersarnerini peqataasassasut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2018-imi maalaarutit amerleriarnerat misigeqqippaa. Naammagittaalliuutit amerlasuut, ataatsimiitsitaliap allattoqarfianit tiguneqartartut ilaat suliarineqarsinnaaneq ajorput. Ilaatigut peqquteqarpoq akiliutinik akiliisimannginneq aammalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik attartortitsisarnerup iluani susassaqarfiit aaliangersimasuinnaat suliaqarfigissallugit piginnaatitaaffeqarmat, ilaatigut suliakkiutit ilaasa maalaaruteqartarfimmi suliarinissai tulluanngimmata, uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu.

2019-imi naammagittaalliutit amerliartornerisa allanngunnginnissaat 2018-ip naalernerani ilimagisaq allanngunngilaq.

 

Naatsorsueqqissaarneq 2018

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2018-imi  nuna tamakkerlugu attartortunit 78-nik maalaarutinik  tigusaqarsimavoq, 2017-imi 62-nik tigusaqarsimalluni.

Suliat katillugit 38-t itigartitsissutigineqarput. Sinneruttullu 38-t akiliinngitsoorsimaneq pissutigalugu, suliassaqarfiup avataaniinneri pissutigalugit, amigartumik inatsisitigut killeqartitsineq pissutigalugu imaluunniit maalaaruteqartup maalaarutiminik tunuartitsiinnarsimanera pissutigalugu, imaluunniit suliaq taperserneqarnissaminnut ilimanaateqannginnera pissutigalugu itigartitsissutigineqarsimallutik.

Taassuma saniatigut suliat 23-t maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnermini suliarineqarput (takuuk pkt. 6.2).

 

Pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliaasimasut

2018-imi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliat 23-t maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnermini suliarai. Aalajangiinerit naatsumik imaqarniliorneqarnerat ataani ilanngunneqarput. Aalajangiinerit ataasiakkaarlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut nittartagaanni (www.aua.gl)takuneqarsinnaapput.

Suliat 17-it pisunut assingusunut tunngasut aalajangiisartunut saqqummiunneqarput Taamaattumik tamaat isigalugu suliat taakkua ataani ataasiaannarlugit takutinneqarput (18/00646).

 

Suliassaq nr. 1 – 2016-17973

Attartortup nutsernermi akiligassaq naammagittaalliutigaa innersuussutigalugulu inissiaatileqatigiiffillu isumaqatigiissusiortoqassasoq, sooq nalinginnarmik iluarsartuussisoqarneranut akiliissannginnerluni.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup isumaqarpoq attartortoq inissiap iluarsartuunneranut akiliissasoq. Maalaartarfiup aalajangiinermut tunngavilersuutigaa iluarsartuussinermut akiliisussaannginneranut isumaqatigiissusiornermut uppernarsaateqanngimmat. Taassuma saniatigut attartortoq attartortitsisorlu nuunnermi nalunaarusiamik oqaaseqaatitaqanngitsumik atsiorsimapput.

 

Suliassaq nr. 2 – 2016-8521

Attartortoq naammagittaalliorpoq inissiaatileqatigiiffik ilaqutariit inaanni oqoqarneranut iluarsaassisimanngimmat misissuisimananilu. Attartortoq inissiaatileqatigiiffittullu oqoqarnerata annertussusaanut arlaleriarluni misissuisimavoq. Misissuinerit inernerat oqoqassutaanut naapertuutinngilaq.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup inissiaq suliffeqarfimmik arlaannaannulluunniit atanngitsumik misissortippaa, inissiamilu oqoqarsinnaaneranik takussutissamik annertuumik nassaarput, annertussusaalu uppernarsarsinnaanagu.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup isumaqarpoq inissiaatileqatigiiffik illup iluata silaannaani ajornartorsiutinik annertuumik misissuissasoq, aserfallannera illumik paarsinerlunnermik attartortullu paarsinerlunneranik pissuteqarnersoq.  Atisai, natersuit pequtillu allat inissiamiitillugit imaluunniit misissuisoqannginnerani peerlugit misissuisoqassanersoq isummerfigineqassaaq.

Aalajangiinermi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup malugaa, misissuinerit pisariaqartut suliffeqarfimmit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik naammassineqassasut.

Taamaattumik suliaq inissiaatileqatigiiffimmut utertinneqarpoq.

 

Suliassaq nr. 3 – 2016-4454

Attartortup nutsernermi akiligassaq naammagittaalliutigaa innersuussutigalugulu iserternermi inissiaq amigaateqarsimasoq nalinginnaasumillu iluarsartuunneqarsimanngitsoq. Iluarsartuussinerup saniatigut attartortoq peerinut marlunnut amigaataasunut akiliisussaasimavoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup isumaqarpoq, attartortoq nalinginnaasumik iluarsartuussinermut akiliissasoq aalajangiinermullu tunngavilersuutigaat, inissiap iserterfigineqarnerani iluarsartuunneqarsimaneranut uppernarsaatissaqanngitsoq. Inissiaq misissorneqarsimanersoq attartornermut isumaqatigiissummi takuneqarsinnaanngilaq eqqaaneqaranilu.

Saniatigut attartortoq peerinut marlunnut akiliisimavoq, attartornerup nalaani peerinik taarsersuisarneq attartortup akilissammagu.

 

Suliassaq nr. 4 – 2017-2925

Attartortoq naammagittaalliorpoq inigisaminit nutsernermini inissiap eqqiarneqarneranut akiliisimagami.

Attartortoq inissiap takusarnerani peqataanissaminut periarfissaqarsimanngilaq naammagittaalliornerminilu ilisimatitsivoq, inissiap 20. juuni 2016-imi qimalernerani eqqiarneqarsimasoq matuersaatillu inissiaatileqatigiiffimmut tunniunneqarsimallutik. Inissiaq 8. aggusti 2016-imi takusarneqarsimavoq.

Kingornatigut inissiap eqqiarneqarneranut attartortoq akiligassinneqarsimavoq. Akiligassaq ullulerneqarsimavoq ulloq 7. aggusti 2016.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq inissiap qimannerani misissuineq inissiap qimanneqaqqaarnerani pisussaagaluartoq. Attartortup akiligassaq akilissanngilaa. Aalajangiineq tunngavilersorneqarpoq, attartortup inissiaq 20. juuni 2016 qimassimammagu matuersaallu utertillugu. Taamaalilluni attartortoq inissiaatileqatigiiffiup eqqiaatitsineranut akisussaanngilaq.

 

Suliassaq nr. 5 – 2015-16747

Attartortoq inissiamik paarlaateqatigiinnermut atatillugu iluarsartuussinermut aningaasartuutit pillugit naammagittaalliorpoq. Attartortoq innersuussivoq, inissiani taakkunani marlunni attartortut paarlaaqatigiinnissartik kissaatigigaat, qularnaveeqqullu akunnerminni tunniunneqassasoq isumaqatigiissimallutik, attartortullu namminneerlutik inissiat qalipannerat isumagissagaat.

Attartortup nuannarinngilaa inissiaatileqatigiiffiup qalipaanermi suliaq suliffeqarfimmut qalipaasunut tunniussimammagu, taamaalilluni qularnaveeqqut nutaaq akilertussanngorlugu.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 59, imm. 4 nr. 2 tunngavigalugu paarlaaqatigiinneq taamaallaat pisinnaasoq. Tassani tunngavilersuutigineqarpoq, attartortup aappaa qaammatinit 36-nit amerlanerusumik inissiami najugaqarsimammat. Innersuussutigineqarpoq attartukkaminnik paarlaasseqatigiissagunik attartukkat tamarmik qaammatit 36-t akornanni inissiamik paarlaateqatigiittoqarsimanissaa. Taamaalilluni attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 59, imm. 4, nr. 1 malillugu paarlaasseqatigiinnissaq pisinnaanngilaq.

 

Suliassaq nr. 6 – 2016-7400

Attartortoq naammagittaalliorpoq inissiami nalinginnaasumik iluarsartuunneranut akiliisussaanerminut, innersuussutigalugulu inissiaq najorallaramiuk nammineerluni qalipassimallugu.

Ineqarneq pillugu Maalaartarfiup isumaqarpoq attartortoq inissiap iluarsartuunneranut akiliissasoq. Aalajangiinermut tunngavilersuutigineqarpoq, attartornerup nalaani qilaat qaqorsartariaqarnerinut, iikkallu qalipannerinut aalitsersornerinullu kiisalu inissiami naqqit lakimik qallernerini aningaasartuutinut attartortoq nammineerluni akiliissasoq. Nutsereernerup kingorna ingerlaannartumik iluarsartuussisoqarsimasoq inissiaatileqatigiiffimmillu akuerineqarsimasoq paasissutissanik takussutissaqanngilaq.

 

Suliat nr. 7-23 – 18/00646, 18/00658, 18/00660, 18/00661, 18/00662, 18/00663, 18/00664, 18/00666, 18/00667, 18/00668, 18/00669, 18/00670, 18/00671, 18/00672, 18/00673, 18/00674 og 18/00675

Attartortoq naammagittaalliorpoq inigisamut akiliut marloriaatingajaanik qaffassallugu attartortitsisoq ilimasaarisimammat. Qaammatit marluk sioqqullugit qaffaanissamut ilimasaarineq pisimavoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq ilimasaarineq atortussaanngitsoq attartornermi inatsimmi piumasaqaatit naammassineqanngimmata. Ilaatigut qaffaanermi qaammammut koruuninngorlugit qassiussanersut allanneqarsimanani. Ilaatigullu minnerpaamik qaammatit pingasut atuutilinnginnerani ilimasaarisoqarsimanngimmat.

 

Boligklagenævnets årsberetning 2018 Kal
Scroll to Top