Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Kommunip ulloq 23. decembari 2015-imi aalajangiinera pillugu naammagittaalliuutit Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 15. decembari 2017-imi suliaraa imalu:

Sags nr.: 2016 - 1979

AALAJANGIIVOQ

Kommunip aalajangiinera atuutsiinnarneqarpoq.

Tassa imaappoq kommunip aalajangiinera eqqortuusoq naammagittaalliuuteqarninnilu ilalerneqanngilatit.

Suliaq Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersoq, kingusinnersukkut allannguuteqartinneqartoq malillugu aalajangiiffigineqarpoq.

Nassuiaat:

Suliami erserpoq avinnikuusutit siusinaartumillu utoqqalinersiaqartuusutit. Me-eraqanngilatit pilersugassannik.

23. decembari 2015-imi aalajangiinermi qaammammut siusinaartumik utoqqalinersiatit 9.038,- kr.-it 1.817,- kr.-inut appaaffigineqarput 1. januar 2016-imi atuutilertussatut.

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi §§ 4 aamma 18 malillugit kommune aalajangiivoq.

Kommuni isumaqarpoq, piffissami aalajangiinerup nalaani K inooqatigigit, ilumoortumil-lu najukkat unaasimalluni Najugaq, 39xx illoqarfik. Aalajangiinerup nalaani inuit allattor-simaffianni najukkat unaasimavoq Najugaq, 39xx illoqarfik.

Kommunip aalajangiinermini toqqammavigisimavaa, Illoqarfimmi Isumaginninnermi ingerlatsivimmi piffissami 2015-ip naalernerani pasitsaanneqarsimammat inuit allattor-simaffiani najukkanni najugaqanngitsutit. Pasitsaassineq taanna pisut arlallit kinguneri-saanik pilersimavoq, politiit peqqinnissaqarfillu inuit allattorsimaffianni najukkatut nalunaarsorsimaffinnut saaffiginnissimagaluarmata. Tassani oqartussat najugalimmik allamik naapitaqarsimapput, taassumalu nalunaarutigaa, najukkamiit 2013-imili nuussi-masutit.

Kommunip nalunaarsuilluni allattugaanit 3. decembari aamma 23. decembari 2015 pil-lugu erserpoq, Najugaq eqqissiviilliornernut atatillugu uppernarsarneqarsinnaasima-soq, najukkami tassani ataavartumik najugaqartuusutit, pigisatillu tamarmik tassaniillu-tik. Allattugaatit naapertorlugit piffissami bussinut ilaanissamut allagartaqarsimasutit, tassanilu najukkatut allaqqalluni Najugaq.

Tamatumalu kingorna illit inooqativillu akileraarusigassatut isertitassi tunngavigalugit siusinaartumik utoqqalinersiatit naatsorsornerisa kingorna kommunip ikilisippai.

Suliami allagaatinit erserpoq, illit K-lu 2014-imut akileraarusigassatut isertitassi katillugit 245.143,- kr.-iusut.

Naammagittaalliuutinni Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfimmit ulloq 27. januaari 2016-imi tiguneqartumi naammaginartinnagu oqaatigaat, qaammammut anin-gaasat tigusartakkavit ikilisimaneri, adresseqarnak kisiannili K-miittartutit.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi kingornalu allannguuteqartumi atuussimasumilu § 4 naapertorlugu, aappari-ittut naatsorsuunneqartut tassaapput, katissimallutik aappariit, nalunaarsukkamik inooqatigiit imaluunniit aappariit, katissimanermut assingusumik sivikinnerpaamik uki-umi ataatsimi inooqatigiissimasut.

Peqqussummi § 9, immk. 1, nr. 3 Siusinaartumik utoqqalinersianik ilanngaassisoqas-saaq, pisortanit utoqqalinersiat saniatigut siusinaartumik utoqqalinersiallip immaqalu katissimallugu aapparisaata, katissimasutut assingusumik aapparisaata inooqatigisaata-luunniit isertitaasa, tassunga ilanngullugu Inunnut Isumaginninnikkut isumannaallisaa-neq pillugu Nunat Avannarliit Isumaqatigiissutaanni aalajangersakkat malillugit siusi-naartumik utoqqalinersiat, sinnerpatigit, aappariinnut, aappaannaa siusinaartumik utoqqalinersiaqarpat, aapparisaa pisortanit utoqqalinersianik sunilluunniit pisar-tagaqanngippat ukiumut 42.000 kr.-nit.

§ 11. naapertorlugu siusinaartumik utoqqalinersiat ukiut tamaasa 1. januaari ukioq kin-gulleq isertitarisimasat ilisimaneqartut tunngavigalugit akinut nalimmassarneqartassap-put.

Imm. 2. naapertorlugu Siusinaartumik utoqqalinersiat tunniunneqartartut ukiup inger-lanerani, siusinaartumik utoqqalinersiallip inuttut imaluunniit aningaasaqarnikkut pis-sutsit atugarisaasa pingaarutilimmik ataavartumillu allannguuteqarsimaneri naapertor-lugit nalimmassarneqartassapput. Iluarsiiviginninneq, allannguinermiit qaammatip tul-liuttup ullua siulleq aallarnerfigalugu atuutilertassapput.

Imm. 3. Siusinaartumik utoqqalinersiaqartoq erninermut atatillugu sulinngiffeqarner-mut atatillugu isertitami ilaanik annaasaqarpat siusinaartumik utoqqalinersiatut tunni-unneqartartut piffissami sulinngiffeqarfiup nalaani nalimmassarneqartassapput.

Peqqussummi tassani § 18, imm. 1 naapertorlugu siusinaartumik utoqqalinersiaqartut nalunaaruteqarnissamik pisussaatitaapput. Aalajangersagaq taanna malillugu siusinaar-tumik utoqqalinersiaqartut kommunimut Naalakkersuisunulluunniit nalunaaruteqarnis-samik pisussaatitaapput, utoqqalinermi utoqqalinersiamik iluarsiivigineqarnissaannik unitsinneqarnissaannilluunniit kinguneqarsinnaasunik inuttut atugarisamigut anin-gaasaqarnermigullu allannguuteqartoqarpat.

Naliliineq:

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. decembari 2015-imeersoq atuutilerpoq ulloq 1. juuli 2016. Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit aala-jangiissut naammagittaalliuutigisimavat, taannalu siusinaartumik utoqqalinersiaqarneq pillugu siusinnerusukkut inatsit tunngavigalugu aalajangiiffigineqarsimavoq.

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. decembari 2015-imeersumi nutaami suliat ingerlasut malittarisassat suut malillugit aalajangiiffigineqar-tassanersut isummerfigineqarnikuunngilaq. Malittarisassat suut atuutsinneqarnersut, inatsisiliornikkut tunngavigisap aalajangersimasup nassuiaataa apeqqutaavoq, tassunga ilanngullugit atuutsitsilernermut aalajangersakkat. Taamatuttaaq inatsisitigut tunngavi-lersuutinik nassuiaat malittarisassat qinnuteqaateqarnerup nalaani atuuttut imaluunniit aalajangiinerup nalaani atuuttut, suliani naammagittaalliuutini atorneqarsimasut apeqqutaasarput.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqarfiup nalilerpaa, naammagittaalliuutit suliat ingerlasut siusinnerusukkut inatsit tunngavigalugu kommunimit aalajangiiffigineqarsi-masunut tunngavittut siusinnerusukkut inatsit tunngavigalugu aalajangiiffigineqar-tussaasut.

Kommunip aalajangigaa Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup atortus-sanngortippaa.

Tamatumunnga tunngavigineqarpoq, Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartar-fiup paasissutissaatai tunngavigalugit aalajangiinerup nalaani illit K-lu Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi kingornalu allannguuteqartumi § 4 naapertorlugu katissimanermut assingusumik inooqatigiissimanersi. Aalajangiinerup nalaani Najugaq, 39xx illoqarfik inuit allattor-simaffianni najugaqartutut nalunaarsorsimavutit. Isumaginninnikkut Naammagittaal-liuuteqartarfilli isumaqarpoq, ilumoortumik najugaqarfiit tassaasimasoq K-mi najukkami uani Najugaq, 39xx illoqarfik, aalajangiinissaq ukioq ataatsimiit sivisunerusoq sioq-qullugu.

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi, kingusinnerusukkullu allannguuteqarfiusumi § 18, imm. 1 naapertorlugu, siusinaartumik utoqqalinersiaqartut kommunimut Naalakkersuisunulluunniit nalu-naaruteqarnissamik pisussaatitaapput, utoqqalinermi utoqqalinersiamik iluarsiivigi-neqarnissaannik unitsinneqarnissaannilluunniit kinguneqarsinnaasunik inuttut atugari-samigut aningaasaqarnermigullu allannguuteqartoqarpat.

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi, kingusinnerusukkullu allannguuteqarfiusumi § 9, imm. 1, nr. 3 naapertor-lugu, siusinaartumik utoqqalinersianik ilanngaassisoqassaaq aappariinnut, aappaannaa siusinaartumik utoqqalinersiaqarpat, aapparisaa pisortanit utoqqalinersianik sunilluun-niit pisartagaqanngippat ukiumut 42.000 kr.-it sinnersimappatigit.

Siusinaartumik utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 7. maaji 2007-imeersumi, kingusinnerusukkullu allannguuteqarfiusumi § 9, imm. 3 naapertorlugu, isertitat akileraarutaasussat qanorluunniit annertutigigaluarpata tamatigut siusinaar-tumik utoqqalinersiallip kisermaap utoqqalinersiassaasa 20 procentiannik pisartagaqar-nissaq pisinnaatitaaffigigaat.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup paasissutissaatai malillugit, illit inooqatillu K-lu 2014-imi akileraarutaasussamik isertitasi 245.143,- kr.-iusimapput. Taamaalilluni siusinaartumik utoqqalinersiatit eqqortumik 1.817,- kr.-inut appartin-neqarsimapput, tassalu siusinaartumik utoqqalinersiassavit akuerineqartut 20%-ii.

Kommunip aalajangiinermini, kommunip aalajangiinissaat sioqqullugu siusinaartumik utoqqalinersiassat amerlanaarlugit tunniunneqarsimasinnaasut utertinneqarnissaat imaluunniit utoqqalinersiassanik tunisinermini tulliuttuni ilanngaassisoqassanersoq isummerfigisimanngilaa. Taamaattumik naammagittaalliuutissinnut atatillugu Isumagin-ninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfik isummersinnaanngilaq.

Allaffissornermut tunngasunik pissuteqarluni suliap sivisuallaartumik suliarineqarsima-nera Isumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfiup ajuusaarutigaa.

Aalajangiineq:

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup isumaqarpoq Kommunip aalajangigaa eqqortuusoq.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Assilinera: Kommuni, qullersaqarfik aamma illoqarfimmi immikkoortoqarfik.

Assinga Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsi-nermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq.