Køb via katalog, telefonen eller internet

Mange handler i dag via fjernsalg, f.eks. over telefon fra en by til en anden. Det kan dog ikke betragtes som et fjernsalg, hvis du ringer til en butik i din egen by, for at købe en vare du har set. Her vil der være tale om et almindeligt forbrugerkøb og dermed ingen fortrydelsesret.

Returnering afvist
En kvinde købte en taske på en hjemmeside. Da hun modtog tasken opdagede hun, at hun havde taget fejl af størrelsen og at den var alt for lille. Hun skrev derfor til sælger, at hun ønskede at returnere varen, men blev afvist af sælgeren. Hun klagede derfor til sælger, gjorde opmærksom på sin fortrydelsesret og gjorde krav på at få sine penge retur.

Betalte selv porto
I sin klage, gjorde kvinden opmærksom på sin lovfæstede 14 dages fortrydelsesret. Hun gjorde også opmærksom på, at fristen endnu ikke var udløbet. Sælger ændrede herefter mening, og refunderede prisen for varen fratrukket udgifterne til forsendelsen, hvilket er i tråd med reglerne.

Fjernsalgsaftale
Et køb foretaget via postordre, over telefonen eller internettet kaldes også en fjernsalgsaftale. Det er ikke det samme som et almindelig forbrugerkøb, og du er ekstra beskyttet som forbruger, når du køber via fjernsalg. Hele forskellen ligger i, at du ved et almindeligt forbrugerkøb selv kan se og bedømme varen, hvilket du ikke kan under et fjernsalg. Hvis du ringer for at købe en vare, du har set i butikken, er der ikke tale om et fjernsalg.

Fjernsalgsaftaler er omfattet af forbrugeraftaleloven
Fjernsalgsaftaler er som udgangspunkt omfattet af forbrugeraftaleloven, som f.eks. definerer at man har 14 dages fortrydelsesret. Dette har man f.eks. ikke ved en almindelig købeaftale. Der er dog andre grundlæggende rettigheder, der stadig gælder, som f.eks. de 2 års reklamationsret. 

Dine rettigheder
oplysninger du har krav på ved en fjernsalgsaftale:

  • Den erhvervsdrivendes navn og hovedaktivitet
  • Den erhvervsdrivendes fysiske adresse
  • Varens karakter og væsentligste egenskaber
  • Den samlede pris for varen – inklusiv gebyrer, omkostninger, leveringsomkostninger mv.
  • Vilkår for betaling og levering.

Desuden har du krav på klare oplysninger omkring:

  • Fortrydelsesrettens begyndelsestidspunkt
  • Fortrydelsesrettens varighed
  • Betingelser for fortrydelsesretten
  • Fremgangsmåden for brugen af fortrydelsesretten, herunder hvilken adresse forbrugeren skal meddele fortrydelsen til
Scroll til toppen