En garanti er ikke en ret

En sælger tilbyder dig 10 års garanti på madrasserne, ved køb af en seng. Efter 4 år går en madras i stykker. Da der er gået mere end de 2 år reklamationsretten gælder, kan du ikke gøre brug af denne ret. Men garantien gælder stadigvæk, og derfor skal sælgeren reparere skaden uden omkostninger for dig.

Garantien er frivillig
Det er frivilligt om sælgeren vil tilbyde dig garanti. Garantien kan dække en bestemt vare eller en bestemt del af varen. Reklamationsretten er beskyttelsespræceptiv, det vil sige, at man ikke kan aftale sig ud af denne ret, så den pludselig ikke længere gælder – heller ikke selvom det måtte stå sort på hvidt i garantien, i nogen anden aftale du kan have skrevet under på eller betalt for (f.eks. en forsikring).

Skal være bedre end loven
Men for at garantien skal være gyldig, skal den stille dig bedre end lovgivningen. Det kan f.eks. være, at din reklamationsret bliver forlænget fra 2 til 5 år. Hvis du er i tvivl om garantien er gyldig, kan du bede om at få den på skrift og søge rådgivning om dens gyldighed her i Atuisoq. Hvis du bliver tilbudt garanti på et produkt, så sig ja tak – og sørg for at få garantibeviset med dig på skrift.

Krav om vare
Hvis der ikke i garantien står hvad den dækker, kan du forlange, at varen skal fungere fejlfrit i hele garantiperioden. Det forudsætter at du ikke bruger varen uhensigtsmæssigt eller forkert. Sælger kan til gengæld sætte betingelser op, som f.eks. krav om, at garantien kun gælder hvis serviceeftersyn eller anden vedligeholdelse bliver overholdt.

Forskellen på
reklamationsret og
garanti
Garantibeviset
  • Garanti er en service, som sælger kan vælge at tilbyde dig, der stiller dig bedre end lovgivningen.
  • Reklamationsret er den 2 årige ret som købeloven giver dig til at klage over fejl ved en vare.
Garantibeviset skal:

  • være skrevet på dansk eller grønlandsk
  • beskrive længden af garantien
  • beskrive hvad garantien dækker
  • beskrive hvilke vilkår, der gælder for garantien

 

Link til reklamationsret

Scroll til toppen