Du er forpligtet til at betale

Medmindre prisen er urimelig, eller du har aftalt en fast pris for en tjenesteydelse, skal du betale den pris sælger forlanger