Nateq qisunnik kipparissuaqqanik katitikkanik

Aalajangiineq

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup, Inissiaatileqatigiiffiup aalajangigaa eqqortuusoq aalajangerpaa. Tassa imaappoq illit inigisanni naqqit lak-ernissaat illit nammineerlutit akilertussaavat.

Aalajangiineq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aallaavigalugu aalajangiiffigineqarpoq.

Suliap ingerlasimanera:

Attartorneq pillugu isumaqatigiissummi takuneqarsinnaavoq, Najugaq B-XX, 39XX Najugaqarfik-miittumut attartorneq tigusimagit ulloq 24. februar 1997.

Iserternermut atatillugu amigaatit pillugu allattorsimaffik suliarisimavat, tassanilu isumaqarsimallutit inimi aammalu sinittarfimmi naqqit lak-erneqarsimanerat illit saappallaarsorigit.

Ulloq 11. maj 2013 A/S XX-mut saaffiginnipputit naqqit lak-erneqarsimaneri pillugit. Attartortuuneq illit tigugakku inissiaatileqatigiiffimmut erseqqissaassutigisimavat naqqit lak-erneqarsimanerat naammaginanngitsoq. Amigaatit pillugit allattorsimaffik, aammalu naqqit assilineqarsimaneri ilanngussimavatit. Aammattaarlu erseqqissaassutigivat isertilernermi naqqit asannerini paasisimagit, qisuit ilai ajoquteqartut, aammalu asaatigisannut akkiguttartut.

Ulloq 22. august 2013 Inissiaatileqatigiiffimmut saaffiginninninni naammagittaalliutigivat, qaammatit pingasut affarlu ingerlareersimammata siullermeerlutit saaffiginninninni, Inissiaatileqatigiiffimmiit akissuteqarfigineqarsimanak.

Ulloq 23. oktober 2013 Inissiaatileqatigiiffik nalunaarpoq ajuusaarluni saaffiginnissutitit akineqartarsimanngimmata.

Tassunga ilanngullugu inissaatileqatigiiffiup erseqqissaatigaa massakkut piffissaanngimmat inissiap iserterfigineqarnerani naqqit lak-erneqarsimanerat saappallaarnersoq. Inissiaatileqatigiiffiuttaaq innersuussutigaa illit inissiaq 1997-imi iserterfigigakku nalinginnaasuummat naqqit lak-erneqarsimanerat nutarsagassanngorsimammat, aammalu erseqqissaassutigalugu attartortup akisussaaffigimmagu naqqit lak-ernissaat nutarsartussaammagu.

Naammagittaalliummi ulloq 31. oktober 2013-imeersumi erseqqissaassutigaat XX-imiit akissutigineqartoq naammaginanngitsoq, tassa inissiaatileqatigiiffiup oqarasuaatikkut attaveqarfigineqarnerani taassumalu tunuliaqutaanut uppernarsaammut tunngasumik. Ilisimatitsivutit XX oqarasuaatikkut attavigisimallugu erseqqissaassutigisimallugulu lak-erneqarnera pitsaanngimmat, aammalu piffiit ilaatigut naqqit ilai qulloorneqarmata. Illit innersuussutigaat XX-ip akissuteqaammini assit ilanngullugit nassiunneqartut tunngavigisimanngikkai aammalu amigaatit pillugit allattorsimaffimmi illit tamanna erseqqissaareeraluarit.

Inatsisitigut tunngavigineqartut:

Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Imm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Imm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangerpaa, inigisanni naqqit lak-erneqarnissaat illit nammineerlutit akilissagit.

Uani tunngavilersuutaavoq, attartortup attartornerup ingerlanerani naqqit lak-erneqarnissaat akisussaaffigimmagu.

Illit ilisimatitsissutinnut tunngatillug 1997-imi naqqit lak-erneqarsimanerat amigaateqartoq, tassunga tunngatillugu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliortarfiup naammaginartunik uppernarsaateqannginnera maluginiarpaa.

Taamaattumillu aamma Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ilalersinnaanngilaa illit ilassutitut nalunaarutigisimasat inigisami amigaatit allattorsimaffiat ilanngunneqarsimasoq aalajangiinermi toqqammavigissallugu.

Tassunga ilanngunneqassaaq 1997-imi inissiap iserterfigineqarnerani naqqit lak-erneqarsimanerat amigaateqarsimanersoq amigaateqarsimannginnersorluunnit pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarmat piffissaq sivisoorujussuaq ingerlareersimammat, taammaammallu aningaasartuutissat illit isumagisussaagakkit.

Aalajangiineq:

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangerpaa, naqqit lak-erneqarnissaat pillugu aningaasartuutit ilinnit akilerneqassammata.

Maalaaruteqarnissamut ilitsersuut:

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangigai pisortat ingerlatsiviinut aalajangiisussaasuntu allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersumi § 86 immikkoortoq 7 naapertorlugu. Attartortitsisup aammalu attartortup akunnerminni kissaatigisimappassuk suliaq eqqartuussivitsigut suliarineqassasoq, taava attartortitsisoq pillugu suliaq kredsret-imut tunniunneqassaaq. Tamannalu atuuppoq inissiaatileqatigiiffiup allaffigeqatigiittarnerit il.il. isumagisimagaluarpagilluunniit.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiussai Namminersornerullutik Oqartussat (Namminersorlutik Oqartussat) aammalu kommunit attartorneq pillugu peqqussummi § 86 immikkoortoq 6 tunngavigalugu pituttorsimasuupput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sinnerlugu

Innuttaasoq B

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi siulittaasoq

Allakkap assilinera uunga nassiunneqarpoq: XX

Inatsisit toqqammaviit:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

Illussaqartitsineq, boligstøtte, illunik attartorneq il.il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 944, 23. december 1986-imeersoq naapertorlugu aalajangersarneqarput:

§ 45. Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Imm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Imm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

§ 84. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut suliarisarpai:

1) Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, tak. § 28, imm. 2.

2) Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, tak. § 45.

Scroll to Top