Dyre regninger for køb af apps

En kvinde havde til sit barn downloaded et spil, som hun troede var gratis. Det var dog imidlertid muligt for barnet at foretage køb i selve spillet, så kvinden modtog en regning på flere tusinde kroner. Hun klagede både til sin bank og til udbyderen og argumenterede for, at barnet var umyndigt og at købene på hendes personlige kreditkort ikke var gyldigt. Men eftersom kontoen hos udbyderen hvorfra købene var foretaget, var hendes egen og eftersom hun ikke havde taget sine egne forbehold for at undgå situationen, havde hun ikke andet valg, end at betale.

Børns køb af apps og in-apps

Betalingen af apps og in-apps sker typisk med et betalingskort, hvorfor du skal være ekstra opmærksom på, om der kan købes apps uden at indtaste en kode. Såfremt dit barn foretager indkøb af apps eller in-apps, vil du som udgangspunkt hæfte for det som barnet har købt. Du skal altså betale for det barnet har købt.

Dit barns alder har betydning

Når dit barn køber apps eller in-apps kan du i nogle tilfælde undgå at komme til at hæfte for hele barnets forbrug. Hvor meget du kommer til at hæfte for afhænger nemlig at barnets alder og den konkrete situation i øvrigt. Grænsen for hvor meget en 4 årig kan købe for er en del lavere end den er for en 12 årig. Det hænger sammen med barnets forståelse af de køb det har foretaget.

Stjålne telefoner eller tablets

I det tilfælde at du mister din telefon eller den bliver stjålet, er det dit ansvar at sikre, at andre ikke kan misbruge de betalingskort, der er tilknyttet telefonen eller tabletten. Dét kan du forhindre ved at spærre kortet hos banken. Såfremt du ikke spærre kortet, selvom du ved der var en risiko for, at det kunne blive misbrugt, kan du komme til at hæfte for eventuelle køb.

Scroll til toppen