Reparation og ombytning af iPhone

Dig mod Virksomheden

Forbrugerklagenævnet har behandlet din klage over virksomheden og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Du får delvis medhold i din klage. Du er ikke forpligtet til at betale 1.000 kr. for reparation af din Iphone 5S plus, da den ikke er blevet repareret. Du er forpligtet til at betale 500 kr. i forbindelse med ombytning til anden mobiltelefon, da du har accepteret dette.

Indledning

Klagen er modtaget den 4. december 2014, bilag 1. Sagen vedrører reparation af en mobiltelefon af mærket iPhone 5S plus (efterfølgende benævnt mobiltelefon B) samt ombytning af denne til en anden mobiltelefon.

Du har fremsat krav om, at du hverken skal betale for reparation af mobiltelefon B (iPhone 5S plus) eller prisen for ombytning til mobiltelefon iPhone 5S (efterfølgende benævnt mobiltelefon C).

Virksomheden ønsker ikke at efterkomme dit krav, da han mener at du skal betale for både reparationen og ombytningen af telefonerne.

Sagsfremstilling

Du klagede til Forbrugerklagenævnet (tidligere Forbrugerklageudvalget) den 4. december 2014, over reparation af mobiltelefon B hos virksomheden.

Du oplyser i din klage, at du i juni 2014 indleverede to mobiltelefoner til reparation hos virksomheden grundet revnet ydre skærm i en iPhone 5 (herefter benævnt mobiltelefon A) og ukendt fejl på den indre skærm i mobiltelefon B. Mobiltelefon A blev tilbageleveret inden for rimelig tid, men fungerede ikke optimalt. Du accepterede dog at betale for mobiltelefon A.

Mobiltelefon B kunne ikke repareres hos virksomheden og blev i stedet sendt til anden virksomhed i Nuuk. Du modtog en kvittering efter den var sendt til yderligere reparation i Danmark, hvor du samtidig blev tilbudt at bytte mobiltelefon B til mobiltelefon C for en byttepris på 500,- kr. Hvilket du accepterede. Da betaling nærmede sig blev du også opkrævet betaling for reparation af mobil B, hvilket du ikke mener, du skal betale.

Virksomheden har fremlagt sine bemærkninger den 7. september 2015, bilag 2, og du har igen den 11. september og 24. oktober 2015, bilag 3 og 4, kommet med yderligere bemærkninger.

Begrundelse

Som forbruger er man forpligtet til at betale for den ydelse man har fået leveret. Du har efterspurgt og indgået aftale om reparation af bl.a. mobiltelefon B, som ville skulle koste 1.000 kr.

Som erhvervsdrivende er man forpligtet til at levere den ydelse som forbrugeren har efterspurgt, og som man har accepteret at levere. Har man nogle forbehold i den forbindelse skal de tydeligt være oplyst over for forbrugeren forinden aftale indgås.

Virksomheden har accepteret at reparere mobiltelefon B uden at informere om eventuelle forbehold.

Det er ubestridt at mobiltelefon B ikke er repareret, hvorfor virksomheden ikke kan opkræve betaling herfor.

Det forhold at du flere gange har tilkendegivet, at ville betale for reparationen af mobiltelefon B, tillægges ikke betydning, da det forudsætter at reparation reelt også var sket.

Du får derfor medhold i relation til, at du ikke er forpligtet til at betale for reparationsforsøgene for mobiltelefon B, på i alt 1.000 kr.

Du har accepteret at bytte mobiltelefon B med mobiltelefon C, og har accepteret bytteprisen på 500 kr. Du kan således ikke fortryde dette.

Du får derfor ikke medhold i relation til, at du ikke er forpligtet til at betale for ombytningen af telefonerne. Du er derfor forpligtet til at betale for ombytningen af mobiltelefon B til mobiltelefon C, i alt 500 kr.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. § 35, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen