Grønne mærker på varer

Nogle mærker lapper en del over hinanden, og flere dækker flere områder.

Er mærket officielt eller privat?

Ud af de mange mærker, du møder på varerne, er kun ganske få officielle mærker, der er defineret og kontrolleret af en offentlig instans. Hovedparten er private mærker, og der er stor forskel på, hvad de betyder, og hvordan de bliver kontrolleret.

Officielle mærker

Når det gælder de officielle mærker, er du på sikker grund. Der er strenge krav til de varer, der får lov at benytte mærket, og der gennemføres effektiv kontrol. Det gælder fx for ”Blomsten”, ”Svanen” og det røde økologimærke fra Danmark.

Blandt de mest sete officielle mærker på varer i Grønland er:

– Ø-mærket – det danske økologimærke

– Svanen – det nordiske miljømærke

– EU’s energimærke

– Blomsten – EU’s miljømærke

– EU’s økologilogo

Du kan desuden støde på andre landes officielle mærker, f.eks. det tyske Bio-Siegel, der er et økologimærke, og det amerikanske EnergyStar der er et energimærke.

Private mærker

Blandt de private mærker finder du en hel underskov af interesseorganisationer, der har udviklet eller anerkendt mærker om f.eks. dyrvelfærd, fair trade, genbrug, kemikalier og beskyttelse af naturen.

Nogle private mærker er udviklet i samarbejde med en offentlig myndighed eller er støttet af en myndighed.

Blandt de private mærker kan du med fordel vælge de, der er alment anerkendte, dokumenterede og har fungeret i længere tid. Det er typisk mærker, der er anerkendt af NGO’er og halvoffentlige virksomheder. De kan også være udviklet i samarbejde med en offentlig myndighed eller være støttet af myndighederne.

På mærkernes hjemmeside kan du tjekke:

  • Hvem der er ansvarlig for mærkningsordningen
  • Hvilke kriterier der gælder for mærket
  • Hvem der kontrollerer brugen af mærket

De private er ofte omfattet af en international standard, fx ISO eller ISEAL, og kontrollen vil ofte blive varetaget af en uvildig instans.

Varemærker

Varemærker er private brands, som nogle virksomheder selv har udviklet til deres egne produkter.

Hvis du går efter varer, der er forsynet med et varemærke, f.eks. Änglamark, må du på producentens hjemmeside se, hvilke kriterier der gælder for mærket.

Varer forsynet med et varemærke bør have nogle fortrin frem for tilsvarende varer i butikken, der ikke er forsynet med mærket. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være vildledende og en overtrædelse af markedsføringsloven.

Mange af de varer, der er forsynet med et varemærke, har desuden et officielt mærke og vil så leve op til de kriterier, der gælder for det officielle mærke. Hvis mærket alene er forsynet med varemærket, er det virksomheden selv, der fastsætter kriterier og står for kontrollen.

De private mærker og varemærker er ikke underlagt en officiel kontrol. Du kan læse mere om mærkerne, og hvordan de kontrolleres på virksomhedernes hjemmesider.

Scroll til toppen